Lepší využití textury dýh v nábytkářském průmyslu

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Lepší využití textury dýh v nábytkářském průmyslu - František Jirout. Kniha podává ucelený soubor druhů dřev, kterých používáme k výrobě dýh. Vystihuje charakteristiku textury dřev podle jednotlivých řezů a nové možnosti výhodnějšího krájení dýh k dosaženi bohatší a výraznější textury k použiti v nábytkářství. Tvorba sesazenek a estetická pravidla pro kresbu dřeva na nábytku. Kniha je určena jako pomůcka pro návrháře nábytku, zaměstnance ve výrobě dýh. Bohužel produkce tzv. moderního nábytku zcela rezignovala na využití textury a kresby dřeva. Používají se pouze folie a dýhy s fádní strukturou, které umožňují jednoduchou masovou výrobu. 88 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 108 stran - 13,2 MB.

Dřevo v přírodě a řemeslech, v živnosti a průmyslu vůbec 1+2 - František Jirout. Příručka technologická pro průmyslové školy mistrovské a odborné, pro školy lesnické, zahradnické a hospodářské, pro učitele, truhláře, řezbáře, soustružníky, tesaře, koláře, pilaře, stavitele, obchodníky s dřívím, lesníky, zahradníky, hospodáře a jiné. Určeno všem, kteří se snaží lépe využít technické i estetické vlastnosti dřeva.
Díl 1. Vývin dřeva, jeho složení, vady, choroby a škůdcové. Jak stromy a keře žijí, rostou a umírají. Podmínky vzrůstu stromů i keřů a jejich světové rozšíření. Se 498 vyobrazeními a fotografiemi v textu a se 17 tabulkami dřev.
Díl 2. Popis a vlastnosti dřev domácích i cizokrajných a upotřebení jich v řemeslech, v hospodářství a v průmyslu. — rozšíření stromů a dřev v jednotlivých státech a dílech světa. — klíč k určování dřev. Se 460 obrazy v textu, 127 fotografiemi dřev a 4 fot. Intarsií na, 68 tabulkách. Jazyk český. Adobe PDF - 568+734 stran - 50+61 MB.

Dýhy v průmyslové výrobě - Josef Králík. Kniha pojednává o optimálním využití kulatiny k výrobě dýh a o jejím zpracovávání v krájecích a loupacích strojích. Dále popisuje vysoušení, spojování a sesazování dýh. Je určena pracovníkům dýhárenských a překližkárenských závodů a žákům odborných dřevařských škol. 181 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 269 stran - 14 MB.

Více informací

410_003

248 Kč

Dřevo v přírodě a řemeslech, Lepší využití textury dýh v nábytkářském průmyslu


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Lepší využití textury dýh v nábytkářském průmyslu - František Jirout
Kniha podává ucelený soubor druhů dřev, kterých používáme k výrobě dýh. Vystihuje charakteristiku textury dřev podle jednotlivých řezů a nové možnosti výhodnějšího krájení dýh k dosaženi bohatší a výraznější textury k použiti v nábytkářství. Tvorba sesazenek a estetická pravidla pro kresbu dřeva na nábytku. Kniha je určena jako pomůcka pro návrháře nábytku, zaměstnance ve výrobě dýh. Bohužel produkce tzv. moderního nábytku zcela rezignovala na využití textury a kresby dřeva. Používají se pouze folie a dýhy s fádní strukturou, které umožňují jednoduchou masovou výrobu. 88 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 108 stran - 13,2 MB.

Dřevo v přírodě a řemeslech, v živnosti a průmyslu vůbec 1+2 - František Jirout

Příručka technologická pro průmyslové školy mistrovské a odborné, pro školy lesnické, zahradnické a hospodářské, pro učitele, truhláře, řezbáře, soustružníky, tesaře, koláře, pilaře, stavitele, obchodníky s dřívím, lesníky, zahradníky, hospodáře a jiné. Určeno všem, kteří se snaží lépe využít technické i estetické vlastnosti dřeva.
Díl 1. Vývin dřeva, jeho složení, vady, choroby a škůdcové. Jak stromy a keře žijí, rostou a umírají. Podmínky vzrůstu stromů i keřů a jejich světové rozšíření. Se 498 vyobrazeními a fotografiemi v textu a se 17 tabulkami dřev.
Díl 2. Popis a vlastnosti dřev domácích i cizokrajných a upotřebení jich v řemeslech, v hospodářství a v průmyslu. — rozšíření stromů a dřev v jednotlivých státech a dílech světa. — klíč k určování dřev. Se 460 obrazy v textu, 127 fotografiemi dřev a 4 fot. Intarsií na, 68 tabulkách. Jazyk český. Adobe PDF - 568+734 stran - 50+61 MB.

Dýhy v průmyslové výrobě - Josef Králík

Kniha pojednává o optimálním využití kulatiny k výrobě dýh a o jejím zpracovávání v krájecích a loupacích strojích. Dále popisuje vysoušení, spojování a sesazování dýh. Je určena pracovníkům dýhárenských a překližkárenských závodů a žákům odborných dřevařských škol. 181 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 269 stran - 14 MB.


This set contains e-books:

Better use of Texture Veneer in the Furniture Industry - Frantisek Jirout

Lepsi vyuziti dyh v nabytkarskem prumyslu. The book gives a list of woods, which is used to produce veneers. It describes the characteristics of the texture of wood by cutting a new possibilities favorable slicing veneers to achieve richer and more expressive textures for use in furniture industry. Creating face veneers and aesthetic rules patterns on wood furniture. 88 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 108 pages - 13,2 MB.

Wood in Nature and Crafts 1+2 - Frantisek Jirout

Technology guide for industrial schools for forestry schools, horticultural and economic, teachers, carpenters, carvers, turners, carpenters, a wheelwright, Pilar, builders, timber merchants, foresters, gardeners, landlords and others. Dedicated to all who trying to make better use of technical and aesthetic properties of wood. key to determining the woods 2 parts. Czech language. Adobe PDF. 498+460 pictures, many tables, 568+734 pages, 50+61 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně