Dřevěné stavby starobylé roubené

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Dřevěné stavby starobylé roubené - Jan Prousek. Dřevěné stavby starobylé roubené a lidový nábytek v severo-východních Čechách. Vynikající kresby a fotografická dokumentace venkovské a maloměstské architektury dřevěné i zděné. Domy, detaily vchodů, balkony, detaily sloupků, mansardy, věžičky, zvonice, kostely ... Velice inspirativní pro majitele dřevěnek i architekty venkovských staveb, kteří nemusí za každou cenu protlačovat "ducha doby". 17 obrázků v textu, 36 obrazových tabulí. Jazyk český. Adobe PDF - 64 stran - 8,2 MB.

Atlas lidových staveb - Karel Langer. Publikace je sice určená pro použití při konstrukci scén na divadle a loutkovém divadle, ale svojí úrovní a šíří může posloužit i k jiným účelům. Typické venkovské i maloměstské stavby, drobné stavby (vrata, kapličky, žudra, studny, úly ...), architektonické detaily, interiéry. Československé regiony, Rusko. Stručné, ale výstižné popisky. 61 obrázků s mnoha stavbami a detaily v textu. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 174 stran - 12,2 MB.

Dřevěné kostelní stavby v zemích Českých - Václav Mencl. Kniha popisuje některé významné dřevěné sakrální stavby, obsahuje také úvahy o lidovém umění. Kromě množství fotografického materiálu obsahuje také půdorysné plánky a řezy některých staveb. Fotografie interiérů a architektonických detailů. Seznam lokalit v podrobnostech. 82 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 94 stran - 7,6 MB.

Kresebným soupisem lidových staveb Moravy-Slezska - Josef Grus. Obrázkový průvodce výstavou Kresebného soupisu lidových staveb (Brno 1934). Josef Grus (1869-1938) český kreslíř který se věnoval především krajinomalbě. Mimo jiné zobrazil řadu venkovských staveb a jejich detailů z mnoha moravských regionů. Zde katalog k jeho výstavě 1934. Kresby staveb, jejich umístění v krajině a přírodě. 28 kreseb s komentáři. Jazyk český. Adobe PDF - 37 stran - 0,7 MB.

Více informací

480_034

248 Kč

Lidové dřevěné stavby, Dřevěné kostelní stavby


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Dřevěné stavby starobylé roubené - Jan Prousek
Dřevěné stavby starobylé roubené a lidový nábytek v severo-východních Čechách. Vynikající kresby a fotografická dokumentace venkovské a maloměstské architektury dřevěné i zděné. Domy, detaily vchodů, balkony, detaily sloupků, mansardy, věžičky, zvonice, kostely ... Velice inspirativní pro majitele dřevěnek i architekty venkovských staveb, kteří nemusí za každou cenu protlačovat "ducha doby". 17 obrázků v textu, 36 obrazových tabulí. Jazyk český. Adobe PDF - 64 stran - 8,2 MB.

Atlas lidových staveb - Karel Langer

Publikace je sice určená pro použití při konstrukci scén na divadle a loutkovém divadle, ale svojí úrovní a šíří může posloužit i k jiným účelům. Typické venkovské i maloměstské stavby, drobné stavby (vrata, kapličky, žudra, studny, úly ...), architektonické detaily, interiéry. Československé regiony, Rusko. Stručné, ale výstižné popisky. 61 obrázků s mnoha stavbami a detaily v textu. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 174 stran - 12,2 MB.

Dřevěné kostelní stavby v zemích Českých - Václav Mencl

Kniha popisuje některé významné dřevěné sakrální stavby, obsahuje také úvahy o lidovém umění. Kromě množství fotografického materiálu obsahuje také půdorysné plánky a řezy některých staveb. Fotografie interiérů a architektonických detailů. Seznam lokalit na konci stránky. 82 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 94 stran - 7,6 MB.

Kresebným soupisem lidových staveb Moravy-Slezska - Josef Grus

Obrázkový průvodce výstavou Kresebného soupisu lidových staveb (Brno 1934). Josef Grus (1869-1938) český kreslíř který se věnoval především krajinomalbě. Mimo jiné zobrazil řadu venkovských staveb a jejich detailů z mnoha moravských regionů. Zde katalog k jeho výstavě 1934. Kresby staveb, jejich umístění v krajině a přírodě. 28 kreseb s komentáři. Jazyk český. Adobe PDF - 37 stran - 0,7 MB.


This set contains e-books:

Old Wooden Buildings from East Bohemia - Jan Prousek

Excellent drawings and photographic documentation of rural and provincial architecture from wood and brick. Houses, details entrances, balconies, details of columns, dormers, towers, bell towers, churches. Also furnishing and interiors. 17 pictures in text, 36 picture tables with many items. Czech language. Adobe PDF - 64 pages - 8,2 MB.

Atlas of Folk Architecture - Karel Langer
Atlas lidovych staveb. Typical rural and small-town buildings, and their details. Gates, doors, small chapels, wells, beehives ... , interiors, furnishing. Czechoslovak regions, Russia. 61 pictures, many items. Slovak Language. Adobe PDF - 174 pages - 12,2 MB.

The Wooden Church Buildings in Bohemia - Vaclav Mencl
Drevene kostelni stavby v zemich Ceskych. Book describes some of the major wooden sacral buildings. Contains also a reflections of folk art. Many photographic material, also includes ground plans. Photographs of interiors and architectural details. List of localities in the details. 82 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 94 pages - 7,6 MB.


Seznam vyobrazení - Dřevěné kostelní stavby v zemích Českých:
Albrechtice u Těšína, Březina u Mnich. Hradiště, Gůty u Těšína, Hodslavice, Hrabová u Vítkovic, Hrušov u Bohumína, Chrudim - sv. Kateřina, Klášterec u Žamberka, Kočí u Chrudimě, Liberek (Liberk) u Rychnova n. Kn., Lindava u Hranic, Milevsko - sv.Jiljí, Náchod - děkanský kostel, Rybí u Štramberka, Slavoňov u Nového Města n. M., Tamovice u Štramberka, Tichá u Frenštátu p. Radhoštěm, Valašské Meziříčí - sv. Trojice, Velké Karlovice, Zámeček (Kopeček sv. Jana) u Hradce Králové

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně