Hračky - konstrukce a výroba

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Hračky - konstrukce a výroba - Daniel Titěra a kol. Kniha pojednává o vývoji, konstrukci a výrobě hraček ze dřeva, plastických hmot, kovů, textilu, pryže aj. Zabývá se rovněž i hodnocením hraček po stránce společensko výchovné a výtvarné. Hračky do 60. let 20. století, které vynikaly dobrým výtvarným zpracováním. Přehled všech výrobců a všechny tehdy používané tovární značky. 205 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 309 stran - 26,3 MB.

Výchovné značky - Louis Petersen. Educational Toys. Návody na výrobu hraček, především z dřevěných prkének. Vhodné pro práci rodičů s dětmi a v kroužcích a také jako příprava na povolání. Pouze jednoduché ruční nářadí. Pohyblivá zvířátka a další mechanické hračky. K dispozici je kompletní sada šablon a plánků na vyřezávání desítek druhů hraček. 100 obrázků a šablon v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 112 stran - 5,6 MB.

Hračky - jejich design a konstrukce - J. Kay, C. White. Toys - their design and construction. Návody a podrobné plánky na výrobu dřevěných hraček od nejjednodužších skládaček pro malé děti až po složitější nábytky pro pokojíčky panenek, lodě, zvířátka, auta ... Větší hračky pro dětská hřiště, skluzavky, prolézačky ... Podrobné plánky. Jazyk anglický. Adobe PDF - 131 stran - 3,2 MB.

Hračky. Spielzeug. Kniha se zabývá některými otázkami spojenými s produkcí hraček. V příloze zobrazeny historické hračky různých národů. Různé typy současných hraček z různých materiálů na 78 obrázcích v příloze. Jazyk německý. Adobe PDF - 93 stran - 17,2 MB.

Více informací

480_035

148 Kč

Hračky, konstrukce hraček, Spielzeug, Toys


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Hračky - konstrukce a výroba - Daniel Titěra a kol.
Kniha pojednává o vývoji, konstrukci a výrobě hraček ze dřeva, plastických hmot, kovů, textilu, pryže aj. Zabývá se rovněž i hodnocením hraček po stránce společensko výchovné a výtvarné. Hračky do 60. let 20. století, které vynikaly dobrým výtvarným zpracováním. Přehled všech výrobců a všechny tehdy používané tovární značky. 205 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 309 stran - 26,3 MB.

Hračky

Spielzeug. Kniha se zabývá některými otázkami spojenými s produkcí hraček a jejich výtvarnou úrovní. V příloze zobrazeny historické hračky různých národů. Různé typy hraček (1955) z různých materiálů na 78 obrázcích v příloze. Jazyk německý. Adobe PDF - 93 stran - 17,2 MB.

Výchovné značky - Louis Petersen
Educational Toys. Návody na výrobu hraček, především z dřevěných prkének. Vhodné pro práci rodičů s dětmi a v kroužcích a také jako příprava na povolání. Pouze jednoduché ruční nářadí. Pohyblivá zvířátka a další mechanické hračky. K dispozici je kompletní sada šablon a plánků na vyřezávání desítek druhů hraček. 100 obrázků a šablon v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 112 stran - 5,6 MB.

Hračky - jejich design a konstrukce - J. Kay, C. White
Toys - their design and construction. Návody a podrobné plánky na výrobu dřevěných hraček od nejjednodužších skládaček pro malé děti až po složitější nábytky pro pokojíčky panenek, lodě, zvířátka, auta ... Větší hračky pro dětská hřiště, skluzavky, prolézačky ... Podrobné plánky. Jazyk anglický. Adobe PDF - 131 stran - 3,2 MB.


This set contains e-books:

Spielzeug

Toys. Book deals with questions by producing toys. In appendix 87 pictures from historical and contemporary toys from all nations. German language. Adobe PDF - 93 pades - 17,2 MB.

Toys - design and production - Daniel Titera
The book deals with the development, design and production of toys from wood, plastics, metal, textile, rubber, etc. It also deals with the assessment and toys to the social, educational and art. Toys the sixties, who excelled good visual representation. List of all Czech manufacturers. 205 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 309 pages - 26,3 MB.

Educational Toys - Louis Petersen

Instructions for house making toys, especially from wooden boards. Suitable for working parents with children and rings and also as vocational training. Only simple hand tools. The moving animals and other mechanical toys. There is a complete set of templates and floor plans for cutting dozens of toys. 100 plans and templates in the text. English language. Adobe PDF - 112 pages - 5.6 MB.

Toys - Their Design and Construction - J. Kay, C. White

Guides and detailed plans for production of wooden toys from the easiest puzzles for young children to more complex furniture for small doll rooms, boats, animals, cars ... More toys for playgrounds, slides, climbing frames ... Detailed maps. English language. Adobe PDF - 131 pages - 3.2 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně