Opravy automobilových karoserií, blatníků a chladičů

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Opravy automobilových karoserií, blatníků a chladičů. Sheet metal work, body, fender and radiator repairs. Příručka vysoce názorným způsobem ukazuje pracovní postupy při opravách  poškozených karoserií, bez výměny celých dílů. Speciální nástroje, které umožňují vytlačit nejrůznější "boule" a prohlubně na karoseriích.  Záplatování prorezlých děr, nástroje pro ohýbání, pertlování a střihání plechu. Opravy palivových nádrží a chladičů. Rovnání rámů aut. 115 názorných obrázků v textu. Jazyk anglický. PDF - 117 stran - 13 MB.

Stavební práce klempířské - Hieronym Oravský. Publikace podává přehled o základních stavebních pracích klempířských, hlavně o zásadách správné konstrukce plechových dílů a montážních postupech. Tvary střech a z nich vyplývající konstrukce žlabů a ostatních plechových prvků, včetně věžiček a korouhví. Oplechování oken, plechová krytina, odpadní roury ... Vše velmi názorně zobrazeno na 117 obrázcích, včetně rozvinutých nákresů. Jazyk český. Adobe PDF - 84 stran - 5,7 MB.

Práce z plechu a plochého železa - Evan Atkins. Practical Sheet and Plate Metal Work. Nákresy rozvinutých tvarů nejrůznějších potrubí, vtoků, fasádních prvků a dalších. Množství vyobrazení ručních nástrojů a strojů (1912), které jsou v provozu i dnes v řadě dílen. 450 obrázků. Jazyk anglický. Adobe PDF - 547 stran - 11,7 MB.

Umělecká práce s kovem - Arthur F. Payne. Art Metalwork. Příručka vyučuje tepání kovů, pasířství a kovotlačitelství s jednoduchým nástrojovým vybavením. Nejrůznější drobné předměty, opaskové spony, nábytkové kování, svícny, svítidla, nádobí a další. Podrobné popisy od plánku do hotového výrobku. Úpravy povrchu leptáním a patinací. 159 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 184 stran - 10 MB.

Umělecká práce v mědi - Augustus F. Rose. Copper Work. Podobný obsah jako předešlá kniha. Tepané spony, nábytkové kování svícny a další. Navíc základy kovorytectví a zdobení tepaných výrobků. Podrobné plánky a pracovní postupy. 35 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 114 stran - 3,8 MB.

Art Metalwork - Emil Kronquist. Kniha je zaměřena na amatéry. Základy kovotepectví, dělení a spojování plechových materiálů, pracovní postupy. Vyrváření jednotlivých tvarů z plechu, odlévání kovů do forem, nástroje, nářadí. Vše velmi přehledně zobrazeno na mnoha obrázcích krok za krokem. Konečné úpravy povrchů. Desítky podrobných návrhů k sestrojení užitkových i dekoračních předmětů. Jazyk anglický. Adobe PDF - 211 stran - 3 MB.

Více informací

420_023

298 Kč

technologie, nožíř, Klempířské práce, tepaný kov

 

Kategorie - Řemesla, (Category - Craft)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Opravy automobilových karoserií, blatníků a chladičů
Sheet metal work, body, fender and radiator repairs. Příručka vysoce názorným způsobem ukazuje pracovní postupy při opravách poškozených karoserií, bez výměny celých dílů. Speciální nástroje, které umožňují vytlačit nejrůznější "boule" a prohlubně na karoseriích. Záplatování prorezlých děr, nástroje pro ohýbání, pertlování a střihání plechu. Opravy palivových nádrží a chladičů. Rovnání rámů aut. 115 názorných obrázků v textu. Jazyk anglický. PDF - 117 stran - 13 MB.

Stavební práce klempířské - Hieronym Oravský

Publikace podává přehled o základních stavebních pracích klempířských, hlavně o zásadách správné konstrukce plechových dílů a montážních postupech. Tvary střech a z nich vyplývající konstrukce žlabů a ostatních plechových prvků, včetně věžiček a korouhví. Oplechování oken, plechová krytina, odpadní roury ... Vše velmi názorně zobrazeno na 117 obrázcích, včetně rozvinutých nákresů. Jazyk český. Adobe PDF - 84 stran - 5,7 MB.

Práce z plechu a plochého železa - Evan Atkins

Practical Sheet and Plate Metal Work. Nákresy rozvinutých tvarů nejrůznějších potrubí, vtoků, fasádních prvků a dalších. Množství vyobrazení ručních nástrojů a strojů (1912), které jsou v provozu i dnes v řadě dílen. 450 obrázků. Jazyk anglický. Adobe PDF - 547 stran - 11,7 MB.

Umělecká práce s kovem 1 - Arthur F. Payne
Art Metalwork. Příručka vyučuje tepání kovů, pasířství a kovotlačitelství s jednoduchým nástrojovým vybavením. Nejrůznější drobné předměty, opaskové spony, nábytkové kování, svícny, svítidla, nádobí a další. Podrobné popisy od plánku do hotového výrobku. Úpravy povrchu leptáním a patinací. 159 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 184 stran - 10 MB.

Umělecká práce v mědi - Augustus F. Rose
Copper Work. Podobný obsah jako předešlá kniha. Tepané spony, nábytkové kování svícny a další. Navíc základy kovorytectví a zdobení tepaných výrobků. Podrobné plánky a pracovní postupy. 35 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 114 stran - 3,8 MB.

Umělecká práce s kovem 2 - Emil Kronquist
Kniha je zaměřena na amatéry. Základy kovotepectví, dělení a spojování plechových materiálů, pracovní postupy. Vyrváření jednotlivých tvarů z plechu, odlévání kovů do forem, nástroje, nářadí. Vše velmi přehledně zobrazeno na mnoha obrázcích krok za krokem. Konečné úpravy povrchů. Desítky podrobných návrhů k sestrojení užitkových i dekoračních předmětů. Jazyk anglický. Adobe PDF - 211 stran - 3 MB.


This set contains e-books:

Sheet metal work, body, fender and radiator repairs
The manual illustrates in a highly illustrative manner the work procedures for repairing damaged bodywork without replacing whole parts. Special tools that allow you to print out a variety of "bullets" and hollows on the bodywork. Cutting of rust holes, tools for bending, chipping and shearing. Repair of fuel tanks and coolers. Straightening car frames. 115 illustrative images in the text. English language. PDF - 117 pages - 13 MB.

Practical Sheet and Plate Metal Work - Evan Atkins

The book is a collection of practical examples of unfolding shells (surfaces) of both basic and complex objects, which consist of metal products. It also presents basic geometric concepts needed for practical application as well as for the less skilled worker. Drawings developed various shapes pipes, inlets, and other façade elements. Many temleates and pictures of hand tools and machines (1912), which are still in use today in a number of workshops. 450 images. English language. Adobe PDF - 547 pages - 11,7 MB.

Building Plumbing Work - Hieronymus Oravsky
The publication provides an overview of basic plumbing construction work, especially on principles of good design sheet metal parts and assembly processes. Roof shape and the resulting construction of gutters and other metal elements, including towers and a banner. Plating windows, metal roofing, drainpipes ... All very clearly shown in Figures 117, including developed plans. Czech language. Adobe PDF - 84 pages - 5,7 MB.

Art Metalwork 1 - Arthur F. Payne

Guide teaches bashing metal spinning with simple tooling equipment. Various small items, clamps, fittings for furniture, candlesticks, lamps, dishes and more. Detailed descriptions of the plan to the finished product. Editing by etching a surface patina. 159 pictures in text. English language. Adobe PDF - 184 pages - 10 MB.

Copper Work - Augustus F. Rose

A similar content as the previous book. Wrought clips, furniture fittings, candlesticks and more. In addition, basis of engraving and decorating wrought products. Detailed plans and procedures. 35 images in the text. English language. Adobe PDF - 114 pages - 3.8 MB.

Art Metalwork 2 - Emil Kronquist
How to create sheet-metal artistic items. Hammering into reliefs, metal casting, binding together, surface treatment. Dozents of detailed directions for creation decorative items step by step. English language. Adobe PDF - 211 pages - 3 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně