Učební obor karosář

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Technologie pro karosáře - Josef Zrzán. Kniha obsahuje látku k přípravě řemesla karosářství. Od úvodních kapitol o základních zámečnických pracích a svařování pojednává učebnice o tváření materiálu, šroubových spojích, strojích na zpracování plechu, lisovacích a svařovacích strojích, o pomocných a kontrolních šablonách. 184 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 178 stran - 3,1 MB.

Technologie 2 pro učební obor klempíř a karosář - Josef Zerzán. Karoserie dřevěné, smíšené, celokovové. Ruční a strojní vyklepávání dílů karoserií. Plechování dřevěných koster a jednotlivých dílů při kusové výrobě, plechování při seriové výrobě. Vhodné pro restaurátory veteránů aut a kusovou výrobu unikátů. 19 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 57 stran - 1,6 MB.

Automobilové karoserie - J. A. Dolmatovskij. V knize jsou popsány hlavní druhy a tvary automobilových karoserií a jejich vývoj. Dále jsou v ní obsaženy kapitoly o navrhování karoserií, jejich zobrazování, konstruhování a to jak celých karoserií a podvozků, tak i jejich jednotlivých částí. Vzhledem k roku vydání (1955) se jedná převážně o kombinované konstrukce - dřevěná kostra, plech. Kniha je vhodná pro restaurátory aut - veteránů.  287 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 261 stran - 6,2 MB.

Technika celokovové karoserie - Ing. Zdeněk Kejval. Výroba karoserie od návrhu, přípravy výroby až po hotový výrobek klasickými postupy. Plechový materiál a jeho vlastnosti, zpracování plechu ručními nástroji i mechanizací. Lisovací nástroje a postupy, Sestava karoserie, lakování, čalounění, těsnění. 148 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 115 stran - 3 MB.

Fachkunde für Karosseriebauer - Aribert Hörner. Odborná nauka karosářská. Kniha vhodná pro restaurátory veteránů. Postupy při výrobě loukoťových kol, karoserie s dřevěnými rámy, dřevěné korby nákladních automobilů, woodies - auta s dřevěnou karoserií, oplechování, práce s plechem, postupy proti zatékání ... 233 obrázků v textu, plány. Jazyk německý. Adobe PDF - 216 stran - 8,1 MB.

Rozvinuté součásti z plechu - M. Laskowski, G. John. Kniha je praktickou sbírkou příkladů rozvinování plášťů (povrchů) základních i složitých těles, z nichž se skládají plechové výrobky. Zároveň uvádí základní geometrické pojmy potřebné pro praktickou aplikaci i pro méně kvalifikovaného pracovníka. Obrázky lze použít jako šablony. 180 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 145 stran - 3,2 MB.

Více informací

420_024

298 Kč

Technologie pro karosáře, Fachkunde für Karosseriebauer

Kategorie - Řemesla, (Category - Craft)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Technologie pro karosáře - Josef Zrzán
Kniha obsahuje látku k přípravě řemesla karosářství. Od úvodních kapitol o základních zámečnických pracích a svařování pojednává učebnice o tváření materiálu, šroubových spojích, strojích na zpracování plechu, lisovacích a svařovacích strojích, o pomocných a kontrolních šablonách. 184 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 178 stran - 3,1 MB.

Technologie 2 pro učební obor klempíř a karosář - Josef Zerzán

Karoserie dřevěné, smíšené, celokovové. Ruční a strojní vyklepávání dílů karoserií. Plechování dřevěných koster a jednotlivých dílů při kusové výrobě, plechování při seriové výrobě. Vhodné pro restaurátory veteránů aut a kusovou výrobu unikátů. 19 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 57 stran - 1,6 MB.

Automobilové karoserie - J. A. Dolmatovskij

V knize jsou popsány hlavní druhy a tvary automobilových karoserií a jejich vývoj. Dále jsou v ní obsaženy kapitoly o navrhování karoserií, jejich zobrazování, konstruhování a to jak celých karoserií a podvozků, tak i jejich jednotlivých částí. Vzhledem k roku vydání (1955) se jedná převážně o kombinované konstrukce - dřevěná kostra, plech. Kniha je vhodná pro restaurátory aut - veteránů. 287 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 261 stran - 6,2 MB.

Technika celokovové karoserie - Ing. Zdeněk Kejval

Výroba karoserie od návrhu, přípravy výroby až po hotový výrobek klasickými postupy. Plechový materiál a jeho vlastnosti, zpracování plechu ručními nástroji i mechanizací. Lisovací nástroje a postupy, Sestava karoserie, lakování, čalounění, těsnění. 148 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 115 stran - 3 MB.

Fachkunde für Karosseriebauer - Aribert Hörner

Odborná nauka karosářská. Kniha vhodná pro restaurátory veteránů. Postupy při výrobě loukoťových kol, karoserie s dřevěnými rámy, dřevěné korby nákladních automobilů, woodies - auta s dřevěnou karoserií, oplechování, práce s plechem, postupy proti zatékání ... 233 obrázků v textu, plány. Jazyk německý. Adobe PDF - 216 stran - 8,1 MB.

Rozvinuté součásti z plechu - M. Laskowski, G. John

Kniha je praktickou sbírkou příkladů rozvinování plášťů (povrchů) základních i složitých těles, z nichž se skládají plechové výrobky. Zároveň uvádí základní geometrické pojmy potřebné pro praktickou aplikaci i pro méně kvalifikovaného pracovníka. Příklady jsou ze stavby kotlů, výroby nádrží a nádob pro chemická zařízení i průmysl, z klempířství a kovotlačitelství, z mědikovectví a potrubářství, z lisařství a podobných oborů. Obrázky lze použít jako šablony. 180 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 145 stran - 3,2 MB.


This set contains e-books:

Technology for Car-bodymaker - Josef Zerzan
Body from wood, metal and mixed. Hand and machine stamping of body parts. Covering wooden skelets with sheet metal, metal body in serial production. Suitable for restorers veteran cars and production of uniques cars. 19 images in the text. Czech language. Adobe PDF - 57 pages - 1.6 MB.

Technology for Bodyworkers 2 - Josef Zrzan
The book includes material bodywork students. Basic locksmith work and welding work to the the forming, bolting material. Machinery for processing sheet metal, stamping and welding, work with templates. 184 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 178 pages - 3,1 MB.

Fachkunde für Karosseriebauer - Aribert Hörner
The book is suitable for restorers of old car. Procedures for the production of wooden wheels, body with wooden frames, wooden hull trucks, Woodies - car with wooden body, sheet metal work. 233 pictures in text. German language. Adobe PDF - 216 pages - 8.1 MB.

Car Body Repair Shops - J. A. Dolmatovskij
The book describes the main types and shapes of car bodies and their development. Contains chapters on design body, displaying, constructed both whole body and chassis, as well as their individual parts. Due to the edition (1955) is described mainly construction - metal plate on wooden framework. The book is suitable for restorers of old-timer cars. 287 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 261 pages - 6.2 MB.

Technique of Car-metal body - Ing. Zdeněk Kejval
Manufacture of bodies from design, production planning to the finished product. The sheet material and its properties, processing metal hand tools and machinery. Crimping tools and procedures, body assembly, paint, trim, seal. 148 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 115 pages - 3 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně