Siebmacher's Wappenbuch

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Siebmacher's Wappenbuch. Johan Siebmacher kreslíř z Norimberka dal zhotovit roku 1596 19 tabulí s erby rytci Friedrichu Dürerovi. Na základě tohoto díla vydal tento rytec roku 1609 tzv. "New Wappenbuch" , který obsahuje 226 barevných tabulí. Na každé je 6-15 erbů. Postupně byly přidávány další díly, až nakonec v roce 1961 bylo k dispozici dílo o 119 svazcích se 130 000 erby. Pracovalo na něm více jak 50 spolupracovníků. Jedná se o erby šlechtické, občanské, státní i městské. Zde je New Wappenbuch - 227 barevných tabulí. Adobe PDF - 65 MB.

Příručka heraldické terminologie - Maximilian Gritzner. Handbuch heraldischen Terminologie. Haupt-Grundsätze der Wappenkunst. Rozsáhlé dílo náležející do skupiny Siebmacher's Wappenbüch, seznamující s základy tvorby heraldických znaků a heraldickou terminologií. Tvary, symboly, krajové zvyky. Nepřeberné množství znaků na 40 tabulích s vysvětlivkami. Jazyk německý. Adobe PDF - 408 stran - 17,2 MB.  

J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch 1,1 + 1,2 - Dr. Otto Titan von Hefner. První dva díly z obrovské serie knih heraldických znaků. Obsahují příkladně vyvedené znaky evropských monarchií (Rakousko, Prusko, Bavorsko, Sasko, Lichenštejnsko ...) a jejich jednotlivých částí, včetně popisů. Stovky znaků. Jazyk německý. Adobe PDF - 176+229 stran - 27+39 MB.

Více informací

760_016

198 Kč

Siebmacher's Wappenbuch, heraldická terminologie

Kategorie - Historie, Genealogie, Heraldika - ( Category - History, Genealogy, Heraldry )Tento soubor obsahuje e-knihy:

Siebmacher's Wappenbuch
Johan Siebmacher kreslíř z Norimberka dal zhotovit roku 1596 19 tabulí s erby rytci Friedrichu Dürerovi. Na základě tohoto díla vydal tento rytec roku 1609 tzv. "New Wappenbuch" , který obsahuje 226 barevných tabulí. Na každé je 6-15 erbů. Postupně byly přidávány další díly, až nakonec v roce 1961 bylo k dispozici dílo o 119 svazcích se 130 000 erby. Pracovalo na něm více jak 50 spolupracovníků. Jedná se o erby šlechtické, občanské, státní i městské. Zde je New Wappenbuch - 227 barevných tabulí. Adobe PDF - 65 MB.

Příručka heraldické terminologie - Maximilian Gritzner

Handbuch heraldischen Terminologie. Haupt-Grundsätze der Wappenkunst. Rozsáhlé dílo náležející do skupiny Siebmacher's Wappenbüch, seznamující s základy tvorby heraldických znaků a heraldickou terminologií. Tvary, symboly, krajové zvyky. Nepřeberné množství znaků na 40 tabulích s vysvětlivkami. Jazyk německý. Adobe PDF - 408 stran - 17,2 MB.

J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch 1,1 + 1,2 - Dr. Otto Titan von Hefner

První dva díly z obrovské serie knih heraldických znaků. Obsahují příkladně vyvedené znaky evropských monarchií (Rakousko, Prusko, Bavorsko, Sasko, Lichenštejnsko ...) a jejich jednotlivých částí, včetně popisů. Stovky znaků. Jazyk německý. Adobe PDF - 176+229 stran - 27+39 MB.


This set contains e-books:

J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch
Johan Siebmacher drawer from Nuremberg had made in 1596 19 panes with the arms of the engraver Friedrich Dürer. Based on this work published engraver Dürer in 1609 so called "New Wappenbuch", which 226 color plates. On each is 6-15 coats of arms. Gradually the adding more components, and finally in 1961 was a work of 119 volumes to 130 000 coats of arms. They worked on it for more than 50 collaborators. These are the coats of arms of noble, civil, state and city. Here is New Wappenbuch - 227 color plates. Adobe PDF - 65 MB.

Guide of Heraldic Terminology - Maximilian Gritzner
Handbuch heraldischen Terminologie. Haupt-Grundsätze der Wappenkunst. Extensive work belonging to the group Siebmacher's Wappenbüch that introduces the basics of creating heraldic emblems and heraldic terminology. Shapes, symbols, regional customs. A plethora coats of arms on 40 sheets with notes. German language. Adobe PDF - 408 pages - 17.2 MB.

J. Siebmacher's grosses und Allgemeines Wappenbuch 1.1 + 1.2 - Dr. Otto Titan von Hefner

First two parts of a vast series of books with heraldic emblems. They include, coats of arms of European monarchy (Austria, Prussia, Bavaria, Saxony, Lichenstein ...) and their individual districts, including descriptions. Hundreds of heraldic emblems. German language. Adobe PDF - 176 +229 pages - 27 +39 MB.

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně