Encyklopedie pivovarství 1-3

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Encyklopedie pivovarství 1-3 - František Chodounský. 3 díly. Pokus o pivovarskou encyklopedii. První díl - suroviny k výrobě piva, kvalitativní ukazatele, měření, laboratorní přístroje. Druhý díl - zpracování surovin, technologické postupy, sladování, kvalitativní ukazatele. Díl třetí - vaření piva. Podrobný popis postupů při vaření jednotlivých druhů piv. Výroba sladiny, chmelení, různé postupy při kvašení, pasterizace. Vady piva, technická kontrola, výkaznictví. Jazyk český. Adobe PDf - 316 stran - 13,1 MB.

Vědecké základy moderního pivovarství - Dr. Josef Hrach. Jeden z prvních pokusů zachytit výrobu piva prostřednictvím chemických procesů, probíhajících při jeho výrobě a standartizovat a optimalizovat tak jeho výrobu. Popis jednotlivých fází při výrobě piva z hlediska chemických a biochemických reakcí, které zde probíhají. Jazyk český, rezumé v němčině a francouzštině. 66 stran - 2 MB.  

Katechismus sladovnictví - Josef Suk. Dějiny piva a poměry v pivovarském průmyslu v Čechách na konci 19. století. Kapitoly o vodě, surovinách potřebných k výrobě piva a jejich kvalitativních ukazatelích. Výroba sladu a jeho skladování. 53 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 266 stran - 5,2 MB.

Několik listů o pivě a pivovarnictví - František Chodounský. Úvahy o výrobě piva, poctivosti a dodržování řádných technologických postupů při výrobě dobrého piva. Druhy piv, krajové zvláštnosti, výstav piva a mnnipulace s ním v době bez chladících zařízení (1886). Vady piva. Jazyk český. Adobe PDF - 62 stran - 2,4 MB.

Jak zacházeti s Velkopopovickým pivem. Příručka pro hostinské a výčepní z roku 1920, která i dnes může být poučná. Doporučení pro manipulaci s pivem stáčeným, kvasnicovým a lahvovým. Čištění výčepního zařízení, manipulace se sudy plnými i prázdnými. Práce s ledem (nebyla chladící zařízení). Jazyk český. Adobe PDF - 14 stran - 1 MB.

Více informací

710_028

298 Kč

Encyklopedie pivovarství, Sladovnictví, Chodounský

Kategorie - Historické kuchařky, (Category - Historical Cookerybooks)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Encyklopedie pivovarství 1-3 - František Chodounský
3 díly. Pokus o pivovarskou encyklopedii. První díl - suroviny k výrobě piva, kvalitativní ukazatele, měření, laboratorní přístroje. Druhý díl - zpracování surovin, technologické postupy, sladování, kvalitativní ukazatele. Díl třetí - vaření piva. Podrobný popis postupů při vaření jednotlivých druhů piv. Výroba sladiny, chmelení, různé postupy při kvašení, pasterizace. Vady piva, technická kontrola, výkaznictví. Jazyk český. Adobe PDf - 316 stran - 13,1 MB.

Vědecké základy moderního pivovarství - Dr. Josef Hrach

Jeden z prvních pokusů zachytit výrobu piva prostřednictvím chemických procesů, probíhajících při jeho výrobě a standartizovat a optimalizovat tak jeho výrobu. Popis jednotlivých fází při výrobě piva z hlediska chemických a biochemických reakcí, které zde probíhají. Jazyk český, rezumé v němčině a francouzštině. 66 stran - 2 MB.

Katechismus sladovnictví - Josef Suk

Dějiny piva a poměry v pivovarském průmyslu v Čechách na konci 19. století. Kapitoly o vodě, surovinách potřebných k výrobě piva a jejich kvalitativních ukazatelích. Výroba sladu a jeho skladování. 53 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 266 stran - 5,2 MB.

Několik listů o pivě a pivovarnictví - František Chodounský

Úvahy o výrobě piva, poctivosti a dodržování řádných technologických postupů při výrobě dobrého piva. Druhy piv, krajové zvláštnosti, výstav piva a mnnipulace s ním v době bez chladících zařízení (1886). Vady piva. Jazyk český. Adobe PDF - 62 stran - 2,4 MB.

Jak zacházeti s Velkopopovickým pivem

Příručka pro hostinské a výčepní z roku 1920, která i dnes může být poučná. Doporučení pro manipulaci s pivem stáčeným, kvasnicovým a lahvovým. Čištění výčepního zařízení, manipulace se sudy plnými i prázdnými. Práce s ledem (nebyla chladící zařízení). Jazyk český. Adobe PDF - 14 stran - 1 MB.


This set contains e-books:

Encyclopedia of Brewing 1-3 - Frantisek Chodounsky

Encyklopúedie pivovarstvi. 3 parts. The first part - the raw material for beer production, quality indicators, measurement, laboratory device. The second part - the processing of raw materials, processes, malting, quality indicators. Part Three - brewing. A detailed description of procedures for cooking different types of beers. Production of wort hopping, various procedures during fermentation, pasteurization. Beer defects, technical control. Czech language. Adobe PDF - 316 pages - 13,1 MB.

Scientific Foundations of Modern Brewing - Dr. Josef Hrach
Vedecke zaklady moderniho pivovarstvi. One of the first attempts to capture the production of beer through chemical processes occurring during its manufacture and standardize and optimize its production. Description of the various stages in the production of beer in terms of chemical and biochemical reactions that take place here. Language Czech, resume in German and French. 66 pages - 2 MB.

Catechism of Malting - Josef Suk
Katechismus sladovnictvi. The history of beer brewing, conditions in the brewing industry in Bohemia in the late 19th century. The chapters on water, raw materials needed to production of beer and qualitative indicators. Production of malt and storage. 53 images in the text. Czech language. Adobe PDF - 266 pages - 5,2 MB.

 

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně