Počátkové základného naučení o vaření piva

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Počátkové základného naučení o vaření piva - František Ondřej Poupě. Počátkové základného naučení o vaření piva pro učedlníky, tovaryše, sládky, pro každého hospodáře, kterýž té věci dokonale vyučen žádá. Mimo theoreticky praktického vysvětlení, proč staročeské pivo kteréž (prý) dobré bývalo nyní do srázu přišlo. Autor (1753-1805)  byl zakladatelem českého odborného pivovarnictví. Sládek v různých pivovarech. Zajímal se o kvasnou chemii, zavedl první prvky objektivního měření do výroby piva a proslul také jako konstruktér pivní váhy (předchůdce hustoměru). Více v podrobnostech. Jazyk český. Adobe PDF - - 318 stran - 3,4 MB.

Život a působení Františka Ondřeje Poupěte - Antonín Bělohoubek. Životopisná kniha seznamuje s osudy zakladatele české pivovarské tradice. kromě základních dat obsahuje také listinný materiál a odkazy na dobovou literaturu (1878). Jazyk český. Adobe PDF - 97 stran - 2,3 MB.

Příspěvek k dějinám českého pivovarnictví - František Chodounský. Sborník článků užitečný pro ty, kdož se zabývají historií daného oboru. Jednotlivé úseky historie (1791-1845, 1845-1891), pražské pivovarnictví (1750-1850), statistiky, technický pokrok, spolky, archiválie, historické fotografie. 55 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 224 stran - 11 MB.

Pivovarské kapitoly a feuilletony - Ing. Otakar Josef Zachar. Řada povídek a úvah - "literatura faktu" o pivě. Autor byl majitel Kročehlavského pivovaru a spisovatel. Vynalezl pivo v prášku. Kniha obsahuje ilustrace M. Alše a A. Kašpara. Jazyk český. Adobe PDF - 145 stran - 2,3 MB.

Historie pivovarství v Budějovicích - Reinhold Huyer. Geschichte des Bräuwesens in Budweis. Kniha vydána u příležitosti započetí výroby piva v Českém akciovém pivovaru  - pozdějším Budějovickém Budvaru (1895) v Budějovicích. Historie od 13. století do 1895. Množství zajímavých historických fakt. Jazyk německý. Adobe PDF - 375 stran - 9,3 MB.

Více informací

710_029

198 Kč

František Ondřej Poupě, Dějiny pivovarnictví, Budvar

Kategorie - Historické kuchařky, (Category - Historical Cookerybooks)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Počátkové základného naučení o vaření piva - František Ondřej Poupě
Počátkové základného naučení o vaření piva pro učedlníky, tovaryše, sládky, pro každého hospodáře, kterýž té věci dokonale vyučen žádá. Mimo theoreticky praktického vysvětlení, proč staročeské pivo kteréž (prý) dobré bývalo nyní do srázu přišlo. Autor (1753-1805) byl zakladatelem českého odborného pivovarnictví. Sládek v různých pivovarech. Zajímal se o kvasnou chemii, zavedl první prvky objektivního měření do výroby piva a proslul také jako konstruktér pivní váhy (předchůdce hustoměru). Jazyk český. Adobe PDF - - 318 stran - 3,4 MB.

Poupě získal znalosti studiem odborných knih a praxí v mnoha pivovarech tuzemských i zahraničních. Navrhl řadu nových zařízení pro výrobu sladu a piva, přesvědčoval sládky, aby používali výhradně ječný slad, upravil dávkování chmele, kterým se zlepšila (tj. omezila) původně poměrně tmavá barva světlých piv atd. Na sklonku života založil v Brně pivovarskou školu, která byla zřejmě první svého druhu v Evropě a absolvovala ji řada nejen českých sládků, ale i pivovarníků ze zahraničí. Do vaření piva zavedl vědecké postupy a jeho zásluhou se pověst českého pivovarnictví rozlétla po světě. Zaváděl při výrobě piva používání teploměru (jako první evropan) a pivní váhy (předchůdce hustoměru). Do té doby se teplota zkoušela odhadem ponořením prstu a nebo lokte. Poupě měl zásadu: „ječmen na pivo, pšenice na koláče, oves pro koně“.

Život a působení Františka Ondřeje Poupěte - Antonín Bělohoubek

Životopisná kniha seznamuje s osudy zakladatele české pivovarské tradice. kromě základních dat obsahuje také listinný materiál a odkazy na dobovou literaturu (1878). Jazyk český. Adobe PDF - 97 stran - 2,3 MB.

Příspěvek k dějinám českého pivovarnictví - František Chodounský

Sborník článků užitečný pro ty, kdož se zabývají historií daného oboru. Jednotlivé úseky historie (1791-1845, 1845-1891), pražské pivovarnictví (1750-1850), statistiky, technický pokrok, spolky, archiválie, historické fotografie. 55 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 224 stran - 11 MB.

Pivovarské kapitoly a feuilletony - Ing. Otakar Josef Zachar

Řada povídek a úvah - "literatura faktu" o pivě. Autor byl majitel Kročehlavského pivovaru a spisovatel. Vynalezl pivo v prášku. Kniha obsahuje ilustrace M. Alše a A. Kašpara. Jazyk český. Adobe PDF - 145 stran - 2,3 MB.

Historie pivovarství v Budějovicích - Reinhold Huyer
Geschichte des Bräuwesens in Budweis. Kniha vydána u příležitosti započetí výroby piva v Českém akciovém pivovaru - pozdějším Budějovickém Budvaru (1895) v Budějovicích. Historie od 13. století do 1895. Množství zajímavých historických fakt. Jazyk německý. Adobe PDF - 375 stran - 9,3 MB.


This set contains e-books:

Begin of Basic Learn about Brewing - Frantisek Poupe
Author (1753-1805) was the founder of Czech brewing professional industry. He was interested in fermentation chemistry, introduced the first elements of objective measurement in beer production. Founder of Czech brewing which is one of best in the world. Czech language. Adobe PDF - 318 pages - 3,4 MB.

The Life and Work of Frantisek Poupe - Antonín Belohoubek
Biographical book introduces the founder of Czech brewing tradition. In addition to basic data also includes documentary material and references to contemporary literature (1878). Czech language. Adobe PDF - 97 pages - 2,3 MB.

Geschichte des Bräuwesens in Budweis - Reinhold Huyer

The history of Brewing in Ceske Budejovice. Books published to mark the start of production of beer in the Czech Share Brewery - Budweiser - Budvar later (1895) in Ceske Budejovice. History from the 13th century to 1895. Quantity interesting historical facts. This brewery is known by a number of lawsuits with the American concern Anheuser-Busch for unauthorized use of the brand Budveiser. German language. Adobe PDF - 375 pages - 9.3 MB.

 

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně