Dřevěné konstrukce krovů a mostů

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Dřevěné konstrukce krovů - Ing. Jaroslav Čada. Dřevěné konstrukce krovů pro velká rozpětí a krovy konstrukcí zvláštních. Typy dřevěných konstrukcí pro velká rozpětí, příhradové konstrukce s vazníky, samonosné konstrukce, lepené konstrukce, zvláštní konstrukce. Množství technických výkresů na 17ti tabulích, včetně kostelních věží. Jazyk český. Adobe PDF - 34 stran - 1 MB.

Konstruktivní stavitelství 1,2 - Ing. jaroslav Kohout, Ing. Antonín Tobek. 1. díl. Komplexní průvodce stavebním procesem od plánů po hotovou stavbu. Zdiva a jejich nosnost, klenby, schodiště, konstrukce stropů, rozvody elektrické, vodovodní, kanalizační. Použití betonu.
2. díl. Tesařské práce, lešení, dřevěné stěny, různé druhy krovů, krytiny. Střešní žlaby a oplechování. Dřevěné lávky a mosty, zpevňování břehů, splavy. Velké množství obrázků a vzorových stavebních plánů. Jazyk český. Adobe PDF - 270 + 253 stran - 7,7 + 6,9 MB.

Dřevěné mosty - August Laskus. Hölzerne Brücken. Příručka pro návrhy a výpočty mostů a podobných staveb ze dřeva. Základní vlastnosti dřeva pro stavbu mostů a jeho ošetření proti povětrnostním vlivům. Návrhy mostů od nejmenších můstků, po velké železniční mosty, kryté mosty, jejich konstrukční prvky, nosníky a konstrukce mostovek. 361 obrázků, 38 tabulek v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 268 stran - 10 MB.

Principy dřevěných konstrukcí budov - Dr. Ing. Felix Fonrobert. Grundzüge des Holzbaues im Hochbau. Vlastnosti dřevěného materiálu, jeho výběr a použití. Kovové spojovací prvky, dřevěné spoje a jejich nejvhodnější použití. Dřevěné nosníky, nosné konstrukce, konstrukce stropů a krovů. Spoje lepené, spoje hřebíky a různými kovovými spojovacími přípravky. Návrhy, výpočty, grafy. 192 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 236 stran - 6 MB.

Více informací

490_043

298 Kč

Konstrukce krovů, dřevěných mostů, konstruktivní stavitelství

Kategorie - Řemesla, (Category - Craft)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Dřevěné konstrukce krovů - Ing. Jaroslav Čada
Dřevěné konstrukce krovů pro velká rozpětí a krovy konstrukcí zvláštních. Typy dřevěných konstrukcí pro velká rozpětí, příhradové konstrukce s vazníky, samonosné konstrukce, lepené konstrukce, zvláštní konstrukce. Množství technických výkresů na 17ti tabulích, včetně kostelních věží. Jazyk český. Adobe PDF - 34 stran - 1 MB.

Konstruktivní stavitelství 1,2 - Ing. jaroslav Kohout, Ing. Antonín Tobek

1. díl. Komplexní průvodce stavebním procesem od plánů po hotovou stavbu. Zdiva a jejich nosnost, klenby, schodiště, konstrukce stropů, rozvody elektrické, vodovodní, kanalizační. Použití betonu.
2. díl. Tesařské práce, lešení, dřevěné stěny, různé druhy krovů, krytiny. Střešní žlaby a oplechování. Dřevěné lávky a mosty, zpevňování břehů, splavy. Velké množství obrázků a vzorových stavebních plánů. Jazyk český. Adobe PDF - 270 + 253 stran - 7,7 + 6,9 MB.

Dřevěné mosty - August Laskus
Hölzerne Brücken. Příručka pro návrhy a výpočty mostů a podobných staveb ze dřeva. Základní vlastnosti dřeva pro stavbu mostů a jeho ošetření proti povětrnostním vlivům. Návrhy mostů od nejmenších můstků, po velké železniční mosty, kryté mosty, jejich konstrukční prvky, nosníky a konstrukce mostovek. 361 obrázků, 38 tabulek v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 268 stran - 10 MB.

Principy dřevěných konstrukcí budov - Dr. Ing. Felix Fonrobert
Grundzüge des Holzbaues im Hochbau. Vlastnosti dřevěného materiálu, jeho výběr a použití. Kovové spojovací prvky, dřevěné spoje a jejich nejvhodnější použití. Dřevěné nosníky, nosné konstrukce, konstrukce stropů a krovů. Spoje lepené, spoje hřebíky a různými kovovými spojovacími přípravky. Návrhy, výpočty, grafy. 192 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 236 stran - 6 MB.


This set contains e-books:

Wooden Construction of Roofs - Ing. Jaroslav Cada

Types of wooden structures for large span blank trusses structures, cantilever constructions, bonded structures, special structures. The amount of technical drawings for the 17 boards, including church steeples. Czech language. Adobe PDF - 34 pages - 1 MB.

Hölzerne Brücken - August Laskus

Wooden Bridges. Guide for the design and analysis of bridges and similar structures made of wood. Basic properties of wood for construction. Bridge and its treatment against weathering. Design of the bridge from the smallest bridges to large railway bridges, their design features, beams and bridge deck construction. 361 images, 38 tables in the text. German language. Adobe PDF - 268 pages - 10 MB.

Grundzüge des Holzbaues im Hochbau - Dr. Ing. Felix Fonrobert

Principles of Wooden Building Constructions. Properties of wood material, its selection and use. Metal fasteners, wood joints and their best use. Wooden beams, frames, trusses and floor structures. Glued joints, nails and various metal joining products. Design, calculations, graphs. 192 pictures in text. Language German. Adobe PDF - 236 pages - 6 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně