Základy výroby vína

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Základy výroby vína - V. Kraus, A. Konečný. Průvodce procesem velkovýroby vína. Hrozny a vliv zrání na kvalitu vína. Příprava moštu, úpravy moštu, ovlivňování průběhu kvašení. Síření, a jiná redukční činidla. Strojní vybavení, zařízení sklepů, organizace pracoviště. Průběh výroby bílého i červeného vína. Zpracování vinařských odpadů. Kontrola kvality, laboratorní testy, degustace. 58 obrázků v textu, řada tabulek. Jazyk český. Adobe PDF - 250 stran - 10,4 MB.

Ovocná vína - Alois May. Stručný návod ku přípravě ovocných vín ve velkém i malém, kterýmž možno nejvyššího výnosu dosíci. Zároveň poučeni o sířeni a o čištění sudů, jakož i o nejúčelnějším uschování vín ve sklepě. Se stanoviska hospodářského a chemického. Určeno spíše malovýrobcům a samozásobitelům. Jazyk český. Adobe PDF - 23 stran - 1 MB.

Výroba ovocných vín v domácnosti - František Strelka. Popis výroby vína z různých druhů ovoce. Lisování šťávy, úprava moštu, kvašení, stáčení, vzdušnění a čištění vína. Plnění do lahví. Recepty na výrobu vína z běžných druhů ovoce, medoviny. 34 obrázků v textu. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 53 stran - 1 MB.

Šípkové víno a jeho výroba po domácku - Emil Jakeš. Stručný úvod o šípkovém keři, jeho pěstování, množení a sklizni plodů. Výroba šípkového vína v domácích podmínkách, léčebné vlastnosti tohoto nápoje. Jazyk český. Adobe PDF - 17 stran - 1 MB.

Novodobé lihové nápoje, vyrobené studenou cestou - Jaroslav Kopš. Příručka pro barmany seznamuje se základními surovinami, požadavky na jejich kvalitu a použití. Množství receptů na coctaily, cobblery, flipy, grogy a toddy, punče, vaječné nápoje, bowle a diverse. Jazyk český. Adobe PDF - 78 stran - 1 MB.

Více informací

710_030

198 Kč

Základy výroby vína, šípkové víno, ovocná vína

Kategorie - Historické kuchařky, (Category - Historical Cookerybooks)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Základy výroby vína - V. Kraus, A. Konečný
Průvodce procesem velkovýroby vína. Hrozny a vliv zrání na kvalitu vína. Příprava moštu, úpravy moštu, ovlivňování průběhu kvašení. Síření, a jiná redukční činidla. Strojní vybavení, zařízení sklepů, organizace pracoviště. Průběh výroby bílého i červeného vína. Zpracování vinařských odpadů. Kontrola kvality, laboratorní testy, degustace. 58 obrázků v textu, řada tabulek. Jazyk český. Adobe PDF - 250 stran - 10,4 MB.

Ovocná vína - Alois May

Stručný návod ku přípravě ovocných vín ve velkém i malém, kterýmž možno nejvyššího výnosu dosíci. Zároveň poučeni o sířeni a o čištění sudů, jakož i o nejúčelnějším uschování vín ve sklepě. Se stanoviska hospodářského a chemického. Určeno spíše malovýrobcům a samozásobitelům. Jazyk český. Adobe PDF - 23 stran - 1 MB.

Výroba ovocných vín v domácnosti - František Strelka

Popis výroby vína z různých druhů ovoce. Lisování šťávy, úprava moštu, kvašení, stáčení, vzdušnění a čištění vína. Plnění do lahví. Recepty na výrobu vína z běžných druhů ovoce, medoviny. 34 obrázků v textu. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 53 stran - 1 MB.

Šípkové víno a jeho výroba po domácku - Emil Jakeš

Stručný úvod o šípkovém keři, jeho pěstování, množení a sklizni plodů. Výroba šípkového vína v domácích podmínkách, léčebné vlastnosti tohoto nápoje. Jazyk český. Adobe PDF - 17 stran - 1 MB.

Novodobé lihové nápoje, vyrobené studenou cestou - Jaroslav Kopš

Příručka pro barmany seznamuje se základními surovinami, požadavky na jejich kvalitu a použití. Množství receptů na coctaily, cobblery, flipy, grogy a toddy, punče, vaječné nápoje, bowle a diverse. Jazyk český. Adobe PDF - 78 stran - 1 MB.


This set contains e-books:

Fundamentals of Wine Production - V. Kraus, A. Konecny
Zaklady vyroby vina. Guide the process of large-scale production of wine. Grapes and the effect of aging on wine quality. Preparation cider, adjustments cider, influencing the course of fermentation. Using sulphur, and other reducing agents. Machinery, equipment vaults, workplace organization. The course of the production of white and red wines. Processing of wine waste. Quality control, laboratory testing, tasting. 58 images in the text, a number of tables. Czech language. Adobe PDF - 250 pages - 10,4 MB.

Fruit Wines - Alois May
Ovocna vina. Quick guide to making fruit wines. Intended rather small producers and self-supliers. Czech language. Adobe PDF - 23 pages - 1 MB.

Rosehip Wine and its Production - Emil Jakes
Sipkove vino a jeho vyroba po domacku. Brief introduction about rosehip bushes, its cultivation and harvesting of fruits. Production rose hip wine at home, medicinal properties of this drink. Czech language. Adobe PDF - 17 pages - 1 MB.

Home Production of Fruit Wines - František Strelka
Vyroba ovocnych vin v domacnosti. Description of the production of wine from various fruits. Pressed juices, treatment cider, fermentation, bottling, cleaning and aeration of the wine. Bottling. Recipes for making wine from usual fruits, mead. 34 images in the text. Slovak language. Adobe PDF - 53 pages - 1 MB.

Modern Spirituous Beverages Produced by Cold Way - Jaroslav Kops
Guide for bartenders introduces the basic raw materials, quality requirements and use. Quantity recipes for cocktail, Cobbler, flip, grog and toddy, punch, egg drinks, bowls and others. Czech language. Adobe PDF - 78 pages - 1 MB.

 

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně