Příručka pájení

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Příručka pájení - Dr. Ing. Erich Lüder. Kniha podává komplexní a podrobný přehled o měkkém a tvrdém pájení pro všechny vhodné materiály, včetně drahých kovů a keramiky. Obsahuje jak fysikálně chemické pochody při pájení, tak i technické požadavky tohoto pochodu a pokyny pro provedení. Zvláštní pozornost je vénována konstrukčním zásadám a příkladům použiti. 457 obrázků v textu, velké množství grafů a diagramů. Jazyk český (překlad z němčiny). Adobe PDF - 378 stran - 26 MB.

Pájení plamenem - Jozef Čabelka. Kniha popisuje všechny metody pájení plamenem. Zvláštní pozornost je věnována odstranění tepelného pnutí v pájených materiálech. Typické opravy jednotlivých strojních zařízení a vzorové postupy při jejich provádění pro všechny materiály. 268 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 283 stran - 12,6 MB.

Vysokofrekvenční kapilární pájení - S. D. Bogoslovskij, S. V. Serďuk. V knize jsou vysvětleny theoretické základy pájení součástí vysokofrekvenčním proudem, je v ní popsána metodika a technologie pájení pro různé výrobky v nástrojářství a hromadné výrobě. 82 obrázků v textu, řada grafů a tabulek. Jazyk český. Adobe PDF - 93 stran - 4,6 MB.

Pájení - Karel Němec. Příručka se zabývá všemi druhy pájení. Pájky, tavidla, zdroje tepla. Měkké pájení, pájení ocele, litiny, mědi, niklu, zinku, olova, cínu, hliníku. Tvrdé pájení plamenem, v ohni, v peci, v solné lázni, odporovým ohřevem. Tvrdé pájení jednotlivých kovů. 31 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 47 stran - 3,6 MB.

Pájení mědí elektrickým teplem - A. Slánský. Metoda tvrdého pájení nejrůznějších kovů v elektrických pecích v ochranné atmosféře. 73 obrázků v textu, řada tabulek a diagramů. Jazyk český. Adobe PDF - 91 stran - 7,5 MB.

Více informací

420_026

298 Kč

Pájení, pájení plamenem, vysokofrenkční pájení

Kategorie - Řemesla, (Category - Craft)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Příručka pájení - Dr. Ing. Erich Lüder
Kniha podává komplexní a podrobný přehled o měkkém a tvrdém pájení pro všechny vhodné materiály, včetně drahých kovů a keramiky. Obsahuje jak fysikálně chemické pochody při pájení, tak i technické požadavky tohoto pochodu a pokyny pro provedení. Zvláštní pozornost je vénována konstrukčním zásadám a příkladům použiti. 457 obrázků v textu, velké množství grafů a diagramů. Jazyk český (překlad z němčiny). Adobe PDF - 378 stran - 26 MB.

Pájení plamenem - Jozef Čabelka

Kniha popisuje všechny metody pájení plamenem. Zvláštní pozornost je věnována odstranění tepelného pnutí v pájených materiálech. Typické opravy jednotlivých strojních zařízení a vzorové postupy při jejich provádění pro všechny materiály. 268 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 283 stran - 12,6 MB.

Pájení - Karel Němec

Příručka se zabývá všemi druhy pájení. Pájky, tavidla, zdroje tepla. Měkké pájení, pájení ocele, litiny, mědi, niklu, zinku, olova, cínu, hliníku. Tvrdé pájení plamenem, v ohni, v peci, v solné lázni, odporovým ohřevem. Tvrdé pájení jednotlivých kovů. 31 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 47 stran - 3,6 MB.

Pájení mědí elektrickým teplem - A. Slánský

Metoda tvrdého pájení nejrůznějších kovů v elektrických pecích v ochranné atmosféře. 73 obrázků v textu, řada tabulek a diagramů. Jazyk český. Adobe PDF - 91 stran - 7,5 MB.

Vysokofrekvenční kapilární pájení - S. D. Bogoslovskij, S. V. Serďuk

V knize jsou vysvětleny theoretické základy pájení součástí vysokofrekvenčním proudem, je v ní popsána metodika a technologie pájení pro různé výrobky v nástrojářství a hromadné výrobě. 82 obrázků v textu, řada grafů a tabulek. Jazyk český. Adobe PDF - 93 stran - 4,6 MB.


This set contains e-books:

Manual of Soldering - Dr. Ing. Erich Luder
The book provides a comprehensive and detailed overview of soldering and brazing for all materials, including precious metals and ceramics. Contains physically and chemical processes during soldering, as well as the technical requirements of this march and guidelines for implementations. Particular attention is paid to the design principles and examples of use. 457 pictures in text a large number of graphs and charts. Language Czech. Adobe PDF - 378 pages - 26 MB.

Soldering by Flame - Jozef Cabelka
The book describes all methods of soldering by flame. Particular attention is paid to the removal of heat stress in solder materials. Typical repairs of machinery and models for their implementation for all materials. 268 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 283 pages - 12,6 MB.

Brazing - Karel Nemec
Pajeni. Handbook deals with all kinds of brazing. Metal solders, fluxes, souces of heat. Soft brazing of steel, cast iron, cupfer and others metal. Hard brazing by flame, in fire, in furnace, resistance heating-up for various metals. Czech language. Adobe PDF - 47 pages - 3,6 MB.

Soldering of Copper with Electric Heat - A. Slansky
Pajeni medi elektrickym teplem. Describing how to make soldered joints of various metals in protective atmosphere. 73 pictures in text many tables. Czech language. Adobe PDF - 91 pages - 7,5 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně