Lihovarství zemědělské

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Lihovarství zemědělské - Ing. Antonín Nydrle. Příručka pro zemědělské závody zabývající se velkovýrobou alkoholu ze zemědělských surovin. Organizace pracoviště, výrobní zařízení. Výroba lihu z brambor, řepy, melasy, cukru, různých obilovin, odpady škrobu ... Postupy při sladování, zapařování, zákvasu, destilaci, kontinuální výroba. Alkoholové výtěžky, příklady, tabulky. Jazyk český. Adobe PDF - 169 stran - 4,3 MB.

Destiláty, likéry a jejich příprava - Dr. H. Wüstenfeld. Trinkbranntweine und Liköre ihre Herstellung, Untersuchung und Beschaffenheit. Výroba nejrůznějších destilátů ze všech možných druhů ovoce, aperitivy, výroba francovek a dalších výrobků na bázi alkoholu. Použití éterických olejů a trestí. Popis výrobních procesů a výrobního zařízení pro menší podniky. Množství receptů. 145 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 530 stran - 29 MB.

Praktická příručka o destilaci alkoholu - F. B. Wright. A Practical Handbook on the Distillation of Alcohol. Výroba alkoholu ze zemědělských produktů, k použití k pohonu strojů i dalšímu využití. Příprava surovin, kvašení a destilace alkoholu z obilí, řepy, brambor, melasy ... Popis jednotlivých destilačních přístrojů a postupů pro malovýrobu i střední výrobu. Měření a laboratorní zkoušky, denaturování alkoholu. 60 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 290 stran - 5,3 MB.

Průmyslový alkohol - John Geddes M'Intosh. Industrial  Alcohol. Průmyslová výroba alkoholu z brambor, řepy, melasy, zbytků ve vinařském a ovocnářském průmyslu ... Výroba různých derivátů alkoholu, jako étery, metyl a amyl alkohol, aceton ... Popis různých postupů a zařízení ve výrobě. Použití alkoholu na farmách při pohonu strojů, vytápění, svícení ... 75 obrázků v textu, 25 tabulek. Jazyk anglický. Adobe PDF - 187 stran - 13,1 MB. 

Více informací

710_031

198 Kč

Lihovarství zemědělské, velkovýroba lihu,

Kategorie - Historické kuchařky, (Category - Historical Cookerybooks)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Lihovarství zemědělské - Ing. Antonín Nydrle

Příručka pro zemědělské závody zabývající se velkovýrobou alkoholu ze zemědělských surovin. Organizace pracoviště, výrobní zařízení. Výroba lihu z brambor, řepy, melasy, cukru, různých obilovin, odpady škrobu ... Postupy při sladování, zapařování, zákvasu, destilaci, kontinuální výroba. Alkoholové výtěžky, příklady, tabulky. Jazyk český. Adobe PDF - 169 stran - 4,3 MB.

Destiláty, likéry a jejich příprava - Dr. H. Wüstenfeld
Trinkbranntweine und Liköre ihre Herstellung, Untersuchung und Beschaffenheit. Výroba nejrůznějších destilátů ze všech možných druhů ovoce, aperitivy, výroba francovek a dalších výrobků na bázi alkoholu. Použití éterických olejů a trestí. Popis výrobních procesů a výrobního zařízení pro menší podniky. Množství receptů. 145 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 530 stran - 29 MB.

Praktická příručka o destilaci alkoholu - F. B. Wright
A Practical Handbook on the Distillation of Alcohol. Výroba alkoholu ze zemědělských produktů, k použití k pohonu strojů i dalšímu využití. Příprava surovin, kvašení a destilace alkoholu z obilí, řepy, brambor, melasy ... Popis jednotlivých destilačních přístrojů a postupů pro malovýrobu i střední výrobu. Měření a laboratorní zkoušky, denaturování alkoholu. 60 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 290 stran - 5,3 MB.

Průmyslový alkohol - John Geddes M'Intosh
Industrial Alcohol. Průmyslová výroba alkoholu z brambor, řepy, melasy, zbytků ve vinařském a ovocnářském průmyslu ... Výroba různých derivátů alkoholu, jako étery, metyl a amyl alkohol, aceton ... Popis různých postupů a zařízení ve výrobě. Použití alkoholu na farmách při pohonu strojů, vytápění, svícení ... 75 obrázků v textu, 25 tabulek. Jazyk anglický. Adobe PDF - 187 stran - 13,1 MB.


This set contains e-books:

Agricultural Destilery - Ing. Anthony Nydrle
Lihovarstvi zemedelske. Handbook for agricultural factories deal with mass production of alcohol from agricultural raw materials. Workplace organization, manufacturing facility. Production of alcohol from potatoes, beets, molasses, sugar, various cereals, starch waste ... Procedures for malting, steaming, broth, distillation, continuous production. Alcohol yields examples table. Czech language. Adobe PDF - 169 pages - 4,3 MB.

Trinkbranntweine und Liköre ihre Herstellung, Untersuchung und Beschaffenheit - Dr. H. Wüstenfeld

Production various spirits from all kinds of fruits, appetizers, production liniments and other products based on alcohol. Description of manufacturing processes and production equipment for smaller businesses. The use of essential oils and essences. Quantity of recipes. 145 pictures in text. German language. Adobe PDF - 530 pages - 29 MB.

A Practical Handbook on the Distillation of Alcohol - F. B. Wright

Production of alcohol from agricultural products for use to drive machines ... Preparation of raw materials, fermentation and distillation of alcohol from grain, beets, potatoes, molasses ... Description of the distillation apparatus and procedures for small-scale and medium-sized production. Measurement and laboratory tests, denaturing of alcohol. For use in farm engines, automobiles, launch motors, and in heating and lighting. 60 pictures in text. English Language. Adobe PDF - 290 pages - 5,3 MB.

Industrial Alcohol - John Geddes M'Intosh

Industrial production of alcohol from potatoes, beets, molasses, residues in the wine and fruit growing industry ... Production of various derivatives of alcohol, such as ethers, and methyl amyl alcohol, acetone ... Description of various processes and equipment in production. The use of alcohol on farms to power the machines, heating, lighting ... 75 pictures in text, 25 tables. English Language. Adobe PDF - 187 pages - 13 MB.

 

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně