Čokoláda a cukrovinky

Tento soubor obsahuje e-knhy:
Čokoláda a cukrovinky. Kniha pro zbožíznalce a větší producenty cukrovinek. Jednotlivé suroviny pro výrobu cukrovinek a jejich laboratorní zkoušky. Stroje na výrobu čokolády a cukrovinek, tvarování a balení jednotlivých druhů výrobků. Velké množství receptur, čokolád, bombónů, plněných bombónů, syrupy, kandované ovoce ... Organizace pracovišť. 50 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 205 stran - 8,8 MB.

Výroba cukrovinek, trvanlivého pečiva, kakaa a čokolády - Ing. Dr Milan Čapek. Publikace zahrnuje prakticky celou cukrovinářskou a čokoládovnickou výrobu. Pojednává především o surovinách potřebných pro tuto výrobu a jejich kvalitě.  Kniha se poté věnuje vlastní výrobě cukrovinek všeho druhu, trvanlivého pečiva, kakaa a čokolády. Velký důraz je kladen na strojní vybavení a jeho používání. 61 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 168 stran - 10,7 MB.

Kakao, čokolády, bonbóny - Kolektiv. Kakao, Schokoladen, Pralinen. Publikace pro velkovýrobní závody a manufaktury zabývající se výrobou sladkostí. Veškeré suroviny potřebné k výrobě, jejich vlastnosti, požadavky na skladování, kontrola, upotřebitelnost. Výrobní zařízení pro jednotlivé druhy sladkostí, technologické postupy výroby, kontrola jakosti. Balení a expedice. 229 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 509 stran - 30 MB.

Výroba cukrovinek - Werner Heyer. Süßwarenkunde. Příručka pro menší provozy. Výroba čokolád, čokoládových bombónů, čokoládových a marcipánových figurek, oplatků a dalších cukrářských výrobků. Suroviny, kvalitativní požadavky, skladování. Balení hotových výrobků a jejich prezentace. 37 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 143 stran - 7,3 MB.

Více informací

710_032

198 Kč

Čokoláda a cukrovinky, trvanlivé pečivo, kakao

Kategorie - Historické kuchařky, (Category - Historical Cookerybooks)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Čokoláda a cukrovinky
Kniha pro zbožíznalce a větší producenty cukrovinek. Jednotlivé suroviny pro výrobu cukrovinek a jejich laboratorní zkoušky. Stroje na výrobu čokolády a cukrovinek, tvarování a balení jednotlivých druhů výrobků. Velké množství receptur, čokolád, bombónů, plněných bombónů, syrupy, kandované ovoce ... Organizace pracovišť. 50 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 205 stran - 8,8 MB.

Výroba cukrovinek, trvanlivého pečiva, kakaa a čokolády - Ing. Dr Milan Čapek

Publikace zahrnuje prakticky celou cukrovinářskou a čokoládovnickou výrobu. Pojednává především o surovinách potřebných pro tuto výrobu a jejich kvalitě. Kniha se poté věnuje vlastní výrobě cukrovinek všeho druhu, trvanlivého pečiva, kakaa a čokolády. Velký důraz je kladen na strojní vybavení a jeho používání. 61 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 168 stran - 10,7 MB.

Kakao, čokolády, bonbóny - Kolektiv
Kakao, Schokoladen, Pralinen. Publikace pro velkovýrobní závody a manufaktury zabývající se výrobou sladkostí. Veškeré suroviny potřebné k výrobě, jejich vlastnosti, požadavky na skladování, kontrola, upotřebitelnost. Výrobní zařízení pro jednotlivé druhy sladkostí, technologické postupy výroby, kontrola jakosti. Balení a expedice. 229 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 509 stran - 30 MB.

Výroba cukrovinek - Werner Heyer
Süßwarenkunde. Příručka pro menší provozy. Výroba čokolád, čokoládových bombónů, čokoládových a marcipánových figurek, oplatků a dalších cukrářských výrobků. Suroviny, kvalitativní požadavky, skladování. Balení hotových výrobků a jejich prezentace. 37 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 143 stran - 7,3 MB.


This set contains e-books:

Chocolate and Confectionery
Book for expert of merchandise and bigger producers of confectionery. The various raw materials for the manufacture of confectionery and laboratory tests. Machines for the manufacture of chocolate and sweets, shaping and packaging of various kinds of products. A large number of recipes for chocolate, candy, filled candy, syrups, candied fruits ... Organization of workstations. 50 images in the text. Czech language. Adobe PDF - 205 pages - 8.8 MB.

Confectionery, Biscuits, Cocoa and Chocolate - Ing. Dr Milan Capek
The publication includes virtually all of the confectioner, chocolate production. Deals primarily with commodities needed for this production and their quality. The book deals production of confectionery of all kinds, cracers, cocoa and chocolate. Great emphasis is placed on machinery and equipment and its use. 61 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 168 pages - 10,7 MB.

Kakao, Schokoladen, Pralinen - Autorenkolektiv

Cocoa, Chocolate, Candy. Publications for large-scale production of sweets. All kinds the raw materials needed for production, their properties, requirements for storage and control. Production machinery for different types of sweets, technological production processes, quality control. Packaging and shipping. 229 pictures in text. German language. Adobe PDF - 509 pages - 30 MB.

Süßwarenkunde - Werner Heyer

Confectionery. Guide for smaller manufactorys. Production of chocolate candy, chocolate and marzipan figures, wafers and other confectionery products. Raw materials, quality requirements, storage. Packaging of finished products and their presentation. 37 pictures in text. German language. Adobe PDF - 143 pages - 7,3 MB.

 

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně