Francouzský nábytek - Ludvík XV

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Francouzský nábytek - Ludvík XV - Roger de Félice. French Furniture under Louis XV. Kniha obsahuje studie o vývoji bydlení v dané epoše. Nábytek a ostatní zařizovací předměty, řezbované panely, bronzová kování, skříně, stoly, sedací a čalouněný nábytek, hodiny, zrcadla, svícny. 65 obrázků v příloze. Jazyk anglický. Adobe PDF - 216 stran - 6,6 MB.

Styl regentství a Ludvík XV - Émile Bayard. Les Styles Régence et Louis XV. Regentství - období 1715–1723, kdy za nedospělého krále Ludvíka XV. spravoval Francouzské království synovec Ludvíka XIV., regent Filip II. Orléanský. Francie zůstávala hlavním kulturním centrem Evropy (pozůstatek z doby Ludvíka XIV). Kniha popisuje aristokratický styl rokoka - architekturu, interiéry a jejich špičkové zařizovací předměty, malířství, sochařství, modelérství a módu. Řemeslo v této době dosahovalo špičkové kvality. 175 obrázků v textu. Jazyk francouzský. Adobe PDF - 320 stran - 19,5 MB.  

Francouzský nábytek za Ludvíka 15 - Henri Clouzot. Ľameublement Francais sous Louis XV. Kniha popisuje nábytek v době Ludvíka XV. Jeho zasazení do interiérů. Zajímavá je zejména proto, že obsahuje seznamy nejvýznamnějších architektů, ebenistů, modelérů a cizelérů, řezbářů a dalších významných tvůrců této doby. Seznam nejvýznamnějších sbírek. 47 obrázků v textu. Jazyk francouzský. Adobe PDF - 102 strany - 2,8 MB.

Více informací

101_004

198 Kč

Francouzský nábytek, Ludvík XV, Styl regentství

Kategorie - Interiéry, nábytek, (Category - Interiors, Furnishing)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Francouzský nábytek - Ludvík XV - Roger de Félice
French Furniture under Louis XV. Kniha obsahuje studie o vývoji bydlení v dané epoše. Nábytek a ostatní zařizovací předměty, řezbované panely, bronzová kování, skříně, stoly, sedací a čalouněný nábytek, hodiny, zrcadla, svícny. 65 obrázků v příloze. Jazyk anglický. Adobe PDF - 216 stran - 6,6 MB.

Styl regentství a Ludvík XV - Émile Bayard

Les Styles Régence et Louis XV. Regentství - období 1715–1723, kdy za nedospělého krále Ludvíka XV. spravoval Francouzské království synovec Ludvíka XIV., regent Filip II. Orléanský. Francie zůstávala hlavním kulturním centrem Evropy (pozůstatek z doby Ludvíka XIV). Kniha popisuje aristokratický styl rokoka - architekturu, interiéry a jejich špičkové zařizovací předměty, malířství, sochařství, modelérství a módu. Řemeslo v této době dosahovalo špičkové kvality. 175 obrázků v textu. Jazyk francouzský. Adobe PDF - 320 stran - 19,5 MB.

Francouzský nábytek za Ludvíka 15 - Henri Clouzot

Ľameublement Francais sous Louis XV. Kniha popisuje nábytek v době Ludvíka XV. Jeho zasazení do interiérů. Zajímavá je zejména proto, že obsahuje seznamy nejvýznamnějších architektů, ebenistů, modelérů a cizelérů, řezbářů a dalších významných tvůrců této doby. Seznam nejvýznamnějších sbírek. 47 obrázků v textu. Jazyk francouzský. Adobe PDF - 102 strany - 2,8 MB.


This set contains e-books:

French Furniture under Louis XV - Roger de Félice

The book contains studies on the development of housing in a epoch of Louis XV. Furniture and other fixtures, carved panels, bronze fittings, cabinets, tables, sofas and upholstered furniture, clocks, mirrors, candlesticks. 65 images in the Annex. English language. Adobe PDF - 216 pages - 6,6 MB.

Les Styles Régence et Louis XV - Émile Bayard

Regency - the period 1715-1723, managed French kingdom nephew of Louis XIV., Regent Philip II. from Orléan. France was still cultural center of Europe (a holdover from the time of Louis XIV). The book describes the aristocratic style rococo - architecture, interiors and their high-end fixtures, painting, sculpture, modelérství and fashion. Craft at this time reached the top quality. 175 pictures in text. French language. Adobe PDF - 320 pages - 19,5 MB.

Ľameublement Francais sous Louis XV - Henri Clouzot

French furniture under Louis 15. The book describes the furniture at the time of Louis XV. Its placement into the interior. Interesting is mainly because it contains lists of the most important architects, modelers and engravers, wood carvers and other important artists of this period. List of major collections. 47 pictures in text. French language. Adobe PDF - 102 pages - 2,8 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně