Nemovité kulturní památky Prahy

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Nemovité kulturní památky Prahy. Operativní příruční seznam ke státnímu seznamu nemovitých kulturních památek (1976). Jazyk český. Adobe PDF - 340 stran - 8 MB.

Nové stavby Pražské - 1906. Fotografická publikace zobrazuje vynikající fotografie staveb v převážně tzv. Pražské secesi od dnes již proslulých architektů. Fasády, detaily, vrata, vestibuly... 64 fotografií. Adobe PDF - 66 stran - 9,8 MB.

Pražská domovní znamení - V. V. Štech. Fotografická publikace s úvodní studií známého znalce Prahy V. V. Štecha. Je zde vysvětlen původní právní význam domovních znaků a slohový vývoj těchto architektonických doplňků, které výrazně formovaly vzhled pražských ulic. Obsahuje 184 fotografií Jaroslava Pacovského řazených v historickém sledu od XIV. století. Jazyk český. Adobe PDF - 224 stran - 26,6 MB.

Sochy na Karlově mostě v Praze - Karel B. Mádl. Autor se pokouší zachytit vývoj sochařské výzdoby Karlova mostu sledováním vzniku a autorství původních 26ti středověkých a barokních soch, dnes již nahrazených novodobými kopiemi. Zničené, nebo ztracené sochy jsou zachyceny na snímcích z lapidárií, nebo na nejvěrnějších rytinách. 53 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 75 stran - 8 MB.

Více informací

115_005

198 Kč

Nemovité kulturní památky Prahy, pražská secese, pražská domovní znamení

Kategorie - Architektura, (Category - Architecture)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Nemovité kulturní památky Prahy
Operativní příruční seznam ke státnímu seznamu nemovitých kulturních památek (1976). Jazyk český. Adobe PDF - 340 stran - 8 MB.

Nové stavby Pražské - 1906
Fotografická publikace zobrazuje vynikající fotografie staveb v převážně tzv. pražské secesi od dnes již proslulých architektů. Fasády, detaily, vrata, vestibuly... 64 fotografií. Adobe PDF - 66 stran - 9,8 MB.

Pražská domovní znamení - V. V. Štech

Fotografická publikace s úvodní studií známého znalce Prahy V. V. Štecha. Je zde vysvětlen původní právní význam domovních znaků a slohový vývoj těchto architektonických doplňků, které výrazně formovaly vzhled pražských ulic. Obsahuje 184 fotografií Jaroslava Pacovského řazených v historickém sledu od XIV. století. Jazyk český. Adobe PDF - 224 stran - 26,6 MB.

Sochy na Karlově mostě v Praze - Karel B. Mádl

Autor se pokouší zachytit vývoj sochařské výzdoby Karlova mostu sledováním vzniku a autorství původních 26ti středověkých a barokních soch, dnes již nahrazených novodobými kopiemi. Zničené, nebo ztracené sochy jsou zachyceny na snímcích z lapidárií, nebo na nejvěrnějších rytinách. 53 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 75 stran - 8 MB.


This set contains e-books:

List of Ancient Monuments of Prague

Ancient Monuments of Prague - list from 1976 year. Prague is largest Unesco urban conservation area of the world. Czech language. Adobe PDF - 340 pages - 8 MB.

New Prague Buildings - 1906
Photographic publication shows excellent photographs of buildings in predominantly so cold Prague secession from the today-famous architects. Facade, details, doors, vestibules... 64 photos. Adobe PDF - 66 pages - 9,8 MB.

Prague House Signs - V. V. Stech
Photographic publication. Before the numbering of houses, the houses were marked with different shields and signs that were part of the facade. Many of these shields are still standing, as part of the stucco decoration of houses. There is explained the legal significance of the original residential character and style development of these architectural additions that significantly shaped the appearance of the streets of Prague. Book contains 184 photographs by Jaroslav Pacovsky arranged in historical sequence from XIV. century. Czech language. Adobe PDF - 224 pages - 26,6 MB.

Statues on Charles Bridge in Prague - Karel B. Madl
The author shows the evolution of the sculptural decoration of the famous Charles Bridge in Prague tracking the origin and authorship of the original 26-medieval and baroque sculptures, now replaced with modern day replicas. Destroyed or lost statues are depicted in images from lapidary, or most true engravings. 53 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 75 pages - 8 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně