Albrecht Dürer's Fechtbuch

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Albrecht Dürer's Fechtbuch. Rukopis obsahuje 120 skic zápasnického a šermířského umění spolu s textem vytvořených v roce 1512 Albrechtem Dürerem. Ukazuje, Dürerovo mistrovství v pohledu a jeho chápání lidské anatomie. Tyto ilustrace, stejně jako všechny Dürerovy bojové kresby, se zdají být spojeny s návštěvou císaře Maximiliána I. v Dürerově domovském městě Norimberku v roce 1512. Adobe PDF - 76 stran - 10 MB.

Lansknechti 1-3 - Jacob von Falke. Römisch Kaiserlicher Majestät Kriegsvölker im Zeitalter der Landsknechte. Soubor 150 dřevořezů od Nikolause Meldemana, Hanse Guldenmundta a některých anonymů ve třech sešitech z první poloviny 16. století. Námětem jsou landsknechti s různými variantami výzbroje, místy též důstojníci a jejich ženy a děti. Landsknechti se objevili koncem 15. století a stali se slavnou pěchotou, proslulou svým vojenským uměním stejně jako pestrobarevnými oděvy. Byli zde pikenýři, halapartníci a střelci z kuší i ručnic. Jazyk německý. Adobe PDF - 191 stran - 35,2 MB.

Němečtí landsknechti - Friedrich Blau. Deutschen Landsknechte. Kniha se zabývá vývojem tohoto vojenského řemesla z konce 15. a 16. století. Tito námezdní žoldáci ve službách evropských knížat se vyznačovali disciplínou a na tehdejší dobu progresivním bojovým stylem. Měli však také pověst lupičů a nájezdníků. Pokud nedostávali vojenský plat a hrozila jim nezaměstnanost", mohli zničit celé regiony. 53 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 156 stran - 15 MB.

Více informací

740_002

198 Kč

Albrecht Dürer's Fechtbuch, Landsknechten, pikenýři, halapartníci, kuše, ručnice

Kategorie - Historie, Genealogie, Heraldika - ( Category - History, Genealogy, Heraldry )Tento soubor obsahuje e-knihy:

Albrecht Dürer's Fechtbuch
Rukopis obsahuje 120 skic zápasnického a šermířského umění spolu s textem vytvořených v roce 1512 Albrechtem Dürerem. Ukazuje, Dürerovo mistrovství v pohledu a jeho chápání lidské anatomie. Tyto ilustrace, stejně jako všechny Dürerovy bojové kresby, se zdají být spojeny s návštěvou císaře Maximiliána I. v Dürerově domovském městě Norimberku v roce 1512. Adobe PDF - 76 stran - 10 MB.

Lansknechti 1-3 - Jacob von Falke

Römisch Kaiserlicher Majestät Kriegsvölker im Zeitalter der Landsknechte. Soubor 150 dřevořezů od Nikolause Meldemana, Hanse Guldenmundta a některých anonymů ve třech sešitech z první poloviny 16. století. Námětem jsou landsknechti s různými variantami výzbroje, místy též důstojníci a jejich ženy a děti. Landsknechti se objevili koncem 15. století a stali se slavnou pěchotou, proslulou svým vojenským uměním stejně jako pestrobarevnými oděvy. Byli zde pikenýři, halapartníci a střelci z kuší i ručnic. Jazyk německý. Adobe PDF - 191 stran - 35,2 MB.

Němečtí landsknechti - Friedrich Blau
Deutschen Landsknechte. Kniha se zabývá vývojem tohoto vojenského řemesla z konce 15. a 16. století. Tito námezdní žoldáci ve službách evropských knížat se vyznačovali disciplínou a na tehdejší dobu progresivním bojovým stylem. Měli však také pověst lupičů a nájezdníků. Pokud nedostávali vojenský plat a hrozila jim nezaměstnanost", mohli zničit celé regiony. 53 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 156 stran - 15 MB.


This set contains e-books:

Albrecht Dürers Fechtbuch

The manuscript contains 120 sketches of combat and art of fencing with the text created in 1512 by Albrecht Dürer. Shows Dürer's mastery of perspective and his understanding of human anatomy. These illustrations, as well as all combat Dürer's drawings seem to be connected with the visit of Emperor Maximilian I. in the Dürer's home town Nuremberg in 1512. Adobe PDF - 76 pages - 10 MB.

Römisch Kaiserlicher Majestät Kriegsvölker im Zeitalter der Landsknechte - Jacob von Falke

File 150 woodcuts by Nikolaus Meldeman, Hans Guldenmundt and some anonymous authors from first half of the 16th century. The theme of the Landsknechts with different variants of equipment, sometimes also officers and their wives and childrens. Landsknecht discovered in the late 15th century and became famous infantry, famous for its military arts as well as brightly colored clothes. There were pikemen, halberdiers and crossbowmen and rifles. German language. Adobe PDF - 191 pages - 35,2 MB.

Deutschen Landsknechte - Friedrich Blau

The book deals with the development of the military craft from the late 15th and 16th centuries. These mercenaries in the service of European princes were characterized by discipline and at that time a progressive martial style. However, it also had the reputation of robbers and marauders. If they did not receive military pay and threatened to "unemployment " they could destroy entire regions. 53 pictures in text. German language. Adobe PDF - 156 pages - 15 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně