Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské - Wagner, Drobná, Durdík. Monumentální dílo, které podle iluminovaných rukopisů a dalších pramenů (1350-1450) podává několik tisíc názorných obrázků občanských krojů, bojových odění, přileb, štítů, zbraní chladných i palných a střelných zbraní mechanických. Dále korouhve a praporce, jezdecké i tažné postroje, vozy, stany a táborová zařízení. Záměrem autora bylo poskytnout výtvarníkům – malířům, filmovým a divadelním tvůrcům a všem, kdo se zajímají o středověké válečnictví, podrobnou informaci o artefaktech té doby. Textová část knihy (autoři Drobná, Durdík) vysvětluje obsah části obrazové, rozvržené do jedenácti celků. 380 obrazových příloh s množstvím kreseb. Jazyk český. Adobe PDF - 480 stran - 90 MB.

Bellifortis - Konrad Kyeser. Plně ilustrovaná kniha o válečném umění z pozdního 14. století zobrazující válečnou techniku (válečné vozy, obléhací stroje, střelné zbraně, nejrůznější ohňostroje a zápalné střely, potápěče ... ).  Konrad Kyeser z Eichstättu (1366 - asi 1405) působil na dvoře českého a římského krále Václava IV. a byl v exilu v horské vesnici Čech během panování Zikmunda v roce 1402 až 1403. Adobe PDF - 193 barevných středověkých illuminací - 31,4 MB.

Talhoffer Fechtbuch - Hans Talhofer. Kniha bojového umění z roku 1459 (Thott 290 2o). Kromě obléhacích strojů a různé vojenské techniky převzaté od Kyesera se zabývá hlavně bojovým uměním muže proti muži. Boje s různými bodnými a sečnými zbraněmi dokumentované na množství barevných středověkých illuminací. Adobe PDF - 305 stran - 42 MB.

Více informací

740_001

248 Kč

Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské, Bellifortis, Talhoffer Fechtbuch

Kategorie - Historie, Genealogie, Heraldika, (Category - History, Genealogy, Heraldry)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské - Wagner, Drobná, Durdík
Monumentální dílo, které podle iluminovaných rukopisů a dalších pramenů (1350-1450) podává několik tisíc názorných obrázků občanských krojů, bojových odění, přileb, štítů, zbraní chladných i palných a střelných zbraní mechanických. Dále korouhve a praporce, jezdecké i tažné postroje, vozy, stany a táborová zařízení. Záměrem autora bylo poskytnout výtvarníkům – malířům, filmovým a divadelním tvůrcům a všem, kdo se zajímají o středověké válečnictví, podrobnou informaci o artefaktech té doby. Textová část knihy (autoři Drobná, Durdík) vysvětluje obsah části obrazové, rozvržené do jedenácti celků. 380 obrazových příloh s množstvím kreseb. Obsah na konci stránky. Jazyk český. Adobe PDF - 480 stran - 90 MB.

Bellifortis - Konrad Kyeser

Plně ilustrovaná kniha o válečném umění z pozdního 14. století zobrazující válečnou techniku (válečné vozy, obléhací stroje, střelné zbraně, nejrůznější ohňostroje a zápalné střely, potápěče ... ). Konrad Kyeser z Eichstättu (1366 - asi 1405) působil na dvoře českého a římského krále Václava IV. a byl v exilu v horské vesnici Čech během panování Zikmunda v roce 1402 až 1403. Adobe PDF - 193 barevných středověkých illuminací - 31,4 MB.

Talhoffer Fechtbuch - Hans Talhofer

Kniha bojového umění z roku 1459 (Thott 290 2o). Kromě obléhacích strojů a různé vojenské techniky převzaté od Kyesera se zabývá hlavně bojovým uměním muže proti muži. Boje s různými bodnými a sečnými zbraněmi dokumentované na množství barevných středověkých illuminací. Adobe PDF - 305 stran - 42 MB.


This set contains e-books:

Bellifortis - Konrad Kyeser
A fully illustrated book on martial arts from the late 14th century depicting the medieval war machinery (chariots, siege engines, fire weapons, all sorts of fireworks and incendiary projectiles, divers ...). Konrad Kyeser of Eichstätt (1366 - about 1405), he worked in the castle courtyyard Czech and Roman king Wenceslas IV. and was in exile in the Bohemia mountain village during the reign of Sigismund in 1402 až to 1403. Adobe PDF - 193 color medieval illuminations - 31,4 MB.

Costumes and Weapons from Husit time and Before - Wagner, Drobna, Durdik
Kroje, zbroj a zbrane doby predhusitske a husitske. (Year 1350-1450) Book contains thousands pictures of costumes, battle dresses, helms, shields, cold weapons, fire-arms, mecanical arms... Also banners, guidons, horse carriages and gears, army tents ... Book is suitable for painters, artists, film and theatre fashioners and all who have interest about medieval warfare. Czech language. Adobe PDF - 480 pages - 90 MB.

Talhoffer Fechtbuch - Hans Talhofer
The book of martial arts from 1459 (Thott 290 2 o). Contains, siege machines, and various military techniques taken from Kyeser book is there also martial arts fight man against man. Fights with various stabbing and cutting weapons documented on the color medieval illuminations. Adobe PDF - 305 pages - 42 MB.


Obsah - Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské
Část textová - Český kroj, České zbrojní řemeslo, Bojové odění, Přilby, Štíty, Zbraně chladné, Střelné zbraně mechanické, Obléhací stroje, Palné zbraně, Korouhve a praporce, Jezdecké postroje, Vozy, Soupis použitých pramenů a literatury pro část obrazovou a textovou,
Část obrazová - 1) Občanský kroj, 2) Bojové odění, 3) Přilby, 4) Štíty, 5) Zbraně chladné, 6) Střelné zbraně mechanické, 7) Zbraně palné, 8) Korouhve a praporce, 9) Jezdecké postroje, 10) Vozy a tažné postroje, 11) Stany a táborové zařízení

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně