Válečné zbraně

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Válečné zbraně - Augustin Demmin. Die Kriegswaffen. Vývoj zbraní a vojenské techniky od starověku do 18. století. Všechny druha zbraní, včetně brnění a koňských postrojů. Značky zbrojířů. 2 000 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 639 stran - 10,5 MB.

Příručka zbrojířství - Wendelin Boeheim. Handbuch der Waffenkunde. Jedna ze základních knih v oblasti středověkých zbraní. Popisuje všechny druhy zbraní od začátku středověku po konec 18. století. Helmy, brnění, chladné i střelné zbraně, koňské postroje ... Kniha se neomezuje pouze na Evropu, ale jsou zde popsány i zbraně orientální. Obsahuje seznam značek významných zbrojířů. 662 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 702 stran - 13,5 MB.   

Uniformy CK vojsk. Schema aller Uniform der Kaiserl. Königl. Kriegsvölkern. Obsahuje rytiny uniform pěchoty, německých pluků, pluky maďarské, italské a holandské. Pluky jezdectva, karabiniérů, kyrysníků, dragounů, husarů, dělostřelecké pluky a různé další uniformy. 132 kolorovaných rytin rytce Max von Grimma. Jazyk německý. Adobe PDF - 155 stran - 11,3 MB.

Více informací

740_003

198 Kč

historické zbraně, historické uniformy

Kategorie - Historie, Genealogie, Heraldika - ( Category - History, Genealogy, Heraldry )Tento soubor obsahuje e-knihy:

Válečné zbraně - Augustin Demmin
Die Kriegswaffen. Vývoj zbraní a vojenské techniky od starověku do 18. století. Všechny druha zbraní, včetně brnění a koňských postrojů. Značky zbrojířů. 2 000 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 639 stran - 10,5 MB.

Příručka zbrojířství - Wendelin Boeheim
Handbuch der Waffenkunde. Jedna ze základních knih v oblasti středověkých zbraní. Popisuje všechny druhy zbraní od začátku středověku po konec 18. století. Helmy, brnění, chladné i střelné zbraně, koňské postroje ... Kniha se neomezuje pouze na Evropu, ale jsou zde popsány i zbraně orientální. Obsahuje seznam značek významných zbrojířů. 662 obrázků v textu. Jazyk německý. Adobe PDF - 702 stran - 13,5 MB.

Uniformy CK vojsk

Schema aller Uniform der Kaiserl. Königl. Kriegsvölkern. Obsahuje rytiny uniform pěchoty, německých pluků, pluky maďarské, italské a holandské. Pluky jezdectva, karabiniérů, kyrysníků, dragounů, husarů, dělostřelecké pluky a různé další uniformy. 132 kolorovaných rytin rytce Max von Grimma. Jazyk německý. Adobe PDF - 155 stran - 11,3 MB.


This set contains e-books:

Die Kriegswaffen - Augustin Demmin

The weapons of war. The development of weapons and military equipment from from ancient times to the 18th century. All kinds of weapons, including armor and horse trappings. Brands of armorers. 2000 images in the text. German language. Adobe PDF - 639 pages - 10,5 MB.

Handbuch der Waffenkunde - Wendelin Boeheim

Textbook of Weaponery. One of the basic books in the field of medieval weapons. It describes all kinds of weapons from the beginning of the Middle Ages to the late 18th century. Helmets, armor, cold and firearms, harness ... The book describe European and oriental weapons. Contains list of armorers marks. 662 pictures in text. German language. Adobe PDF - 702 pages - 13,5 MB.

Schema aller Uniform der Kaiserl. Königl. Kriegsvölkern

Catalogue of all Uniforms of Austro-Hungary Army. It contains engravings infantry uniforms, the German regiments, regiments Hungarian, Italian and Dutch. Regiments of cavalry, carabinieri, the cuirassiers, dragoons, hussars, artillery regiments and various other uniforms. 132 colored engravings - engraver Max von Grimm. German language. Adobe PDF - 155 pages - 11,3 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně