Malé manuale

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Malé manuale pro chemicko-technickou, pharmaceutickoua drogistickou praksi - Jaroslav Kopš. Knížka receptů a návodů obsahuje množství pro praxi nejpotřebnějších a vyzkoušených předpisů pro drogerie, chemicko-technické i pharmaceutické laboratoře. Najdete v ní v hlavních rysech jistě všechno, co se dnes v obchodě žádá. Byla také napsána (1946) proto, aby se stala dobrým pomocníkem a přítelem v laboratoři i v  obchodě. Jazyk český. Adobe PDF - 158 stran - 2,5 MB.

Chemie pro každého - Kolektiv. Populární výklad o chemické podstatě různých výrobků běžné potřeby a jednoduché předpisy k jejich přípravě nebo upravování a udržování.
Laboratoř. Stavební materiály. Nátěrové hmoty. Zahrada a pěstování pokojových květin. Prostředky proti škodlivým činitelům — pesticidy. Papír. Inkousty a tuše. Lepidla a tmely. Textilní materiály. Kosmetika a parfumérie. Fotografování. Keramika. Plastické hmoty. Kožené výrobky a kožešiny. Práce s kovy a se sklem. Potraviny. 126 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 747 stran - 15 MB.

Die moderne Parfumerie - Dr. Fred Winter. Přírodní a umělé suroviny k výrobě parfémů, jejich příprava, extrakce a uchování. Příprava kolínských a dalších toaletních přípravků. Parfémy, koncentráty, esence. Konzervace a barviva. Přípravky k údržbě ústní dutiny, vlasů, depilace, pleťové přípravky, nehtové přípravky. Parfémy, krémy, mýdla, tekutá mýdla. Množství receptů a výrobních postupů. Jazyk německý. Adobe PDF - 390 stran - 6 MB.  

Les Parfums - Paul Jeancard. Rozdělení parfémů podle původu. Přírodní a umělé parfémy a metody jejich získávání. Metody anylyzování a dávkování komponent. Chemické vlastnosti rozpouštědel, seznam a výroba esencí. 39 obrázků v textu. Jazyk francouzský. Adobe PDF - 390 stran - 8 MB.

Více informací

910_024

198 Kč

malé manuale, chemie pro každého, parfums

Kategorie - Příroda, zahrada, lov, (Category - Nature, garden, hunting)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Malé manuale pro chemicko-technickou, pharmaceutickoua drogistickou praksi - Jaroslav Kopš
Knížka receptů a návodů obsahuje množství pro praxi nejpotřebnějších a vyzkoušených předpisů pro drogerie, chemicko-technické i pharmaceutické laboratoře. Najdete v ní v hlavních rysech jistě všechno, co se dnes v obchodě žádá. Byla také napsána (1946) proto, aby se stala dobrým pomocníkem a přítelem v laboratoři i v obchodě. Jazyk český. Adobe PDF - 158 stran - 2,5 MB.

Obsah - Male manuale
Pharmaceutické přípravky, Veterinářské přípravky, Přípravky proti rostlinným škůdcům a hmyzu, Dietetické a konservační přípravky, Bylinné směsi, Desinfekční prostředky, Přípravky pro pěstění pleti, Krémy, Pleťová mléka, Lotiony, Pudry a zásypy, Rouge na rty, Kosmetické masku na obličej, Přípravky k ošetřování zubů a dutiny ústní, Přípravky k ošetřování vlasů, Přípravky ku pěstění nehtů, Koupelové přísady, Mycí prostředky na ruce, Tabulky chemikálií, používaných v moderní kosmetice, Fotografie, Pyrotechnické přípravky, Cídidla na kovy a sklo, Voskové přípravky k ošetřováni podlah a nábytku, Krémy na obuv a konservační přípravky na kůži, Laky a nátěry, Lepidla a tmely, Inkousty, razítkové barvy, pečetní vosky, čištění skvrn, Varia.

Chemie pro každého - Kolektiv

Populární výklad o chemické podstatě různých výrobků běžné potřeby a jednoduché předpisy k jejich přípravě nebo upravování a udržování.
Laboratoř. Stavební materiály. Nátěrové hmoty. Zahrada a pěstování pokojových květin. Prostředky proti škodlivým činitelům — pesticidy. Papír. Inkousty a tuše. Lepidla a tmely. Textilní materiály. Kosmetika a parfumérie. Fotografování. Keramika. Plastické hmoty. Kožené výrobky a kožešiny. Práce s kovy a se sklem. Potraviny. 126 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 747 stran - 15 MB.

Die moderne Parfumerie - Dr. Fred Winter
Přírodní a umělé suroviny k výrobě parfémů, jejich příprava, extrakce a uchování. Příprava kolínských a dalších toaletních přípravků. Parfémy, koncentráty, esence. Konzervace a barviva. Přípravky k údržbě ústní dutiny, vlasů, depilace, pleťové přípravky, nehtové přípravky. Parfémy, krémy, mýdla, tekutá mýdla. Množství receptů a výrobních postupů. Jazyk německý. Adobe PDF - 390 stran - 6 MB.

Les Parfums - Paul Jeancard
Rozdělení parfémů podle původu. Přírodní a umělé parfémy a metody jejich získávání. Metody anylyzování a dávkování komponent. Chemické vlastnosti rozpouštědel, seznam a výroba esencí. 39 obrázků v textu. Jazyk francouzský. Adobe PDF - 390 stran - 8 MB.


This set contains e-books:

Die moderne Parfumerie - Dr. Fred Winter

Natural and synthetic raw materials for the manufacture of perfumes, their preparation, extraction and preservation. Preparation of Cologne and other toilet preparations. Perfumes, concentrates, essences. Conservation and dyes. Cosmetic agents for the oral cavity care, hair care, hair removal, facial products, nail products... Perfumes, creams, soaps, liquid soaps. Number of recipes and production processes. German language. Adobe PDF - 390 pages - 6MB.

Small Manual for Chemical, Technical and Pharmaceutical Practice - Jaroslav Kops
This book includes recipes and instructions for the many practical recipes for drugstore and pharmaceutical laboratories. It was also written (1946) to become a good friend and helper in laboratory and in the store. Czech language. Adobe PDF - 158 pages - 2,5 MB.

Chemistry for Everyone - Team work
The popular book about chemical nature of different products everyday needs and simple rules for their preparation or modification and maintenance.
Lab. Construction materials. Paints. Garden and growing indoor plants. Means against harmful agents - pesticides. Paper. Ink and other inks. Adhesives and sealants. Textile materials. Cosmetics and Perfumery. Photography. Ceramics. Plastics. Leather and fur. Working with metals and glass. Food. 126 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 747 pages - 15 MB.

Les Parfums - Jean Paul Jeancard

Classification of perfumes by origin. Natural and artificial perfumes and methods how we get them. Methods and dosage of analyzed components. Chemical solvent properties, and list the essences. 39 pictures in text. French language. Adobe PDF - 390 pages - 8 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně