České lidové tance

Tento soubor obsahuje e-knihy:
České lidové tance - Marie Špičková-Matoušková. Tato sbírka obsahuje popisy tanců východočeských, středočeských, jihočeských a chodských. Kniha obsahuje notové zápisy a popisy základních postojů a krokových variací, včetně diagramů. Základem k ní byla kniha Josefa Vycpálka „České tance". Kniha rovněž obsahuje obsáhlou biibliografii. Jazyk český. Adobe PDF - 125 stran - 1,3 MB.

Jednoduché choreografie lidových tanců - Marie Kumperová, Jaroslav Mráz. Skripta pro studenty pedagogických škol. Seznamují se základy choreografie lidových tanců. Taneční kroky, hudební doprovod, notové zápisy a krokové zápisy. Postupy při organizování tanečních vystoupení, kroje, tvorba pásem tanců pro jednotlivé regiony v Čechách a na Moravě. Jazyk český. Adobe PDF - 92 stran - 2 MB.

Jihočeská kolečka - Z. Soukupová, J. Krček. Jihočeská kolečka (tzn. Prácheňská, Doudlebská, Blatská, Táborská a z Vysočiny) jsou jedny z nejhezčích a nejbohatších točivých tanců, plných zvláštních možností. Jimi jsou dupy, poskoky, různé figury, držení, kroky neznámé i u chodských koleček. Patří u nás do nejstarší a také nejkrásnější vrstvy „tanců točivých". Popis vhodného oblečení, metodické pokyny pro nácvik, popis tanečních kroků, popis taneční skladby. Řada názorných obrázků. Jazyk český. Adobe PDF - 41 stran - 1,2 MB.

Lidové tance z Polabí - Albert Pek. Notové zápisy a slova 11 tanců, s obecnými popisy k tancům obkročák, sousedská a dalších. Jazyk český. Adobe PDF - 27 stran - 1 MB.  

Valašsko v písních - J. Kalus. Pásmo balad a básní s tématikou Valašska. Jazyk český. Adobe PDF - 126 stran - 1,5 MB.

Více informací

480_037

198 Kč

české lidové tance, jihočeská kolečka

Kategorie - Lidové umění, (Category - Folk Art)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

České lidové tance - Marie Špičková-Matoušková
Tato sbírka obsahuje popisy tanců východočeských, středočeských, jihočeských a chodských. Kniha obsahuje notové zápisy a popisy základních postojů a krokových variací, včetně diagramů. Základem k ní byla kniha Josefa Vycpálka „České tance". Kniha rovněž obsahuje obsáhlou biibliografii. Jazyk český. Adobe PDF - 125 stran - 1,3 MB.

Jednoduché choreografie lidových tanců - Marie Kumperová, Jaroslav Mráz

Skripta pro studenty pedagogických škol. Seznamují se základy choreografie lidových tanců. Taneční kroky, hudební doprovod, notové zápisy a krokové zápisy. Postupy při organizování tanečních vystoupení, kroje, tvorba pásem tanců pro jednotlivé regiony v Čechách a na Moravě. Jazyk český. Adobe PDF - 92 stran - 2 MB.

Jihočeská kolečka - Z. Soukupová, J. Krček

Jihočeská kolečka (tzn. Prácheňská, Doudlebská, Blatská, Táborská a z Vysočiny) jsou jedny z nejhezčích a nejbohatších točivých tanců, plných zvláštních možností. Jimi jsou dupy, poskoky, různé figury, držení, kroky neznámé i u chodských koleček. Patří u nás do nejstarší a také nejkrásnější vrstvy „tanců točivých". Popis vhodného oblečení, metodické pokyny pro nácvik, popis tanečních kroků, popis taneční skladby. Řada názorných obrázků. Jazyk český. Adobe PDF - 41 stran - 1,2 MB.

Lidové tance z Polabí - Albert Pek

Notové zápisy a slova 11 tanců, s obecnými popisy k tancům obkročák, sousedská a dalších. Jazyk český. Adobe PDF - 27 stran - 1 MB.

Valašsko v písních - J. Kalus
Pásmo balad a básní s tématikou Valašska. Jazyk český. Adobe PDF - 126 stran - 1,5 MB.


This set contains e-books:

Czech Folk Dances - Marie Spickova-Matouskova
This collection contains charakterization of dances from Central Bohemia, South Bohemia and Chod. Book includes written notes and descriptions of basic attitudes and step variations, including diagrams. The basis for her was Josef Vycpalek book "Czech Dances." The book also contains an extensive biibliografii. Czech language. Adobe PDF - 125 pages - 1,3 MB.

Simple Folk Dances Choreography - Marie Kumperova, Jaroslav Mraz
Textbook for students. Introduces the basics of folk dance choreography. Dance steps, music, musical scores and stepper entries. Procedures for organizing dance performances, costumes, dances for different regions of Bohemia and Moravia. Czech language. Adobe PDF - 92 pages - 2 MB.

South Bohemia Wheels - Z. Soukupova, J. Krcek
Jihoceska kolecka. South Bohemia "wheels" are some of the most beautiful and richest rotating dances, full of special options. There are "hops", various figures and holding partner. They belong to the oldest and most beautiful " rotating dances" in Bohemia. An appropriate clothing, guidelines for training, description of dance steps, a description of dance tracks. A number of illustrative images. Czech language. Adobe PDF - 41 pages - 1,2 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně