Moravské zemské desky

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Historie zemských desk v Markrabství moravském - Karl Joseph Demuth. Geschichte der Landtafel im Markgrafthume Mähren. Zemské desky jsou historickým předchůdcem pozemkových knih. Na Moravě došlo k založení desk podle vzoru zemských desk v Čechách v roce 1348. Jsou to veřejné úřední knihy, kterými se zajišťovala usnesení zemských sněmů a soudů a jimiž byla zabezpečována práva feudální politické reprezentace Moravy. Byly základem svobod, práv a majetkové držby svobodných obyvatel Markrabství moravského. Existuje souvislá řada až od roku 1541. Byly vedeny v Olomouci a Brně. Od roku 1642 byly vedeny pouze v Brně. Moravské zemské desky jsou nejstarším nepřetržitě vedeným dokumentem tohoto druhu na světě. Jazyk německý. Adobe PDF - 351 stran - 8,3 MB.

Die Landtafel des Markgrafthumes Mahren - Text der Brüner Cüda - P. Ritter V. Chlumecky, Joseph Chytil, Carl Deinuth, A. R. v. Wolfskron.
Brněnská řada desk 1348 - 1406. Jazyk latinský, německý. Adobe PDF - 516 stran - 26,6 MB.

Text der Olmützcer Cüda - Chlumecky, Joseph Chytil, Carl Denrath, A. R. v. Wolfskron. Olomoucká řada desk 1348 - 1466. Jazyk latinský, německý. Adobe PDF - 482 stran - 25,5 MB.

Ukazatel jmen k latinským zemským deskám brněnským a olomouckým - František Černý. Významná pomůcka k latinskému vydání moravských zemských desk. Obsahuje asi 100 000 místních názvů, jakož i názvy silnic, hor, vod a může být vhodnou pomůckou nejen k Moravským zemským deskám. Jazyk český. Adobe PDF - 468 stran - 14,7 MB. 

Více informací

810_014

198 Kč

Moravské zemské desky, Land registers, Mährische Register

Kategorie - Historie, genealogie, heraldika, (Category - History, Genealogy, Heraldry)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Historie zemských desk v Markrabství moravském - Karl Joseph Demuth

Geschichte der Landtafel im Markgrafthume Mähren. Zemské desky jsou historickým předchůdcem pozemkových knih. Na Moravě došlo k založení desk podle vzoru zemských desk v Čechách v roce 1348. Jsou to veřejné úřední knihy, kterými se zajišťovala usnesení zemských sněmů a soudů a jimiž byla zabezpečována práva feudální politické reprezentace Moravy. Byly základem svobod, práv a majetkové držby svobodných obyvatel Markrabství moravského. Existuje souvislá řada až od roku 1541. Byly vedeny v Olomouci a Brně. Od roku 1642 byly vedeny pouze v Brně. Moravské zemské desky jsou nejstarším nepřetržitě vedeným dokumentem tohoto druhu na světě. Jazyk německý. Adobe PDF - 351 stran - 8,3 MB.

Die Landtafel des Markgrafthumes Mahren - Text der Brüner Cüda - P. Ritter V. Chlumecky, Joseph Chytil, Carl Deinuth, A. R. v. Wolfskron

Brněnská řada desk 1348 - 1406. Jazyk latinský, německý. Adobe PDF - 516 stran - 26,6 MB.

Text der Olmützcer Cüda - Chlumecky, Joseph Chytil, Carl Denrath, A. R. v. Wolfskron

Olomoucká řada desk 1348 - 1466. Jazyk latinský, německý. Adobe PDF - 482 stran - 25,5 MB.

Ukazatel jmen k latinským zemským deskám brněnským a olomouckým - František Černý

Významná pomůcka k latinskému vydání moravských zemských desk. Obsahuje asi 100 000 místních názvů, jakož i názvy silnic, hor, vod a může být vhodnou pomůckou nejen k Moravským zemským deskám. Jazyk český. Adobe PDF - 468 stran - 14,7 MB.


This set contains e-books:

Geschichte der Landtafel im Markgrafthume Moravia - Karl Joseph Demuth
"Zemske desky" (Czech) are historical predecessor of land registers. In Moravia were founded desk like provincial desk in Bohemia in 1348. They are a public official books, which ensured resolutions provincial assemblies and courts and which was secured rights feudal political representation of Moravia. They were the foundation of liberties, justice and equity holdings of free inhabitants Margraviate of Moravia. There is a continuous row until 1541. They were held in Olomouc and Brno. Since 1642 were only held in Brno. Moravian Provincial boards are the oldest continuously-led document of its kind in the world. German language. Adobe PDF - 351 pages - 8,3 MB.

Die Landtafel des Markgrafthumes Mahren - Text der Brüner Cüda - P. Ritter V. Chlumecky, Joseph Chytil, Carl Deinuth, A. R. v. Wolfskron
Land registers - Brno line 1348 - 1406. Language Latin, German. Adobe PDF - 516 pages - 26,6 MB.

Die Landtafel des Markgrafthumes Mahren - Text der Olmützcer Cüda - Chlumecky, Joseph Chytil, Carl Denrath, A. R. v. Wolfskron
Land registers - Olomouc line 1348 - 1466. Language Latin, German. Adobe PDF - 482 pages - 25,5 MB.

Pointer to the Latin names of the land registers of Brno and Olomouc - Frantisek Cerny
A significant aid to the Latin edition Moravian land registers. It contains about 100 000 local names as well as street names, mountains, water, and can be a good tool not only for the Moravian plates. Language Czech. Adobe PDF - 468 pages - 14,7 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně