Statistický lexikon ČSR - 1930

Tento soubor obsahuje e-knihy:
1) Statistický lexikon obcí v zemi České. Pramenné vydání vydané na základě výsledků sčítání lidu ČSR v r. 1930. Úplné statistické informace s množstvím souhrných statisticko-topografických výstupů a rozsáhlým rejstříkem míst. 637 stran.
2) Statistický lexikon obcí v zemi Moravskoslezské. 232 stran.
4) Statistický lexikon obcí v zemi Podkarpatskoruské 69 stran.

Více informací

810_015

198 Kč

Statistický lexikon ČSR 1930

Kategorie - Historie, genealogie, heraldika, (Category - History, Genealogy, Heraldry)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

1) Statistický lexikon obcí v zemi České - 1930

Pramenné vydání vydané na základě výsledků sčítání lidu ČSR v r. 1930. Úplné statistické informace s množstvím souhrných statisticko-topografických výstupů a rozsáhlým rejstříkem míst. 637 stran.

2) Statistický lexikon obcí v zemi Moravskoslezské. 232 stran.

4) Statistický lexikon obcí v zemi Podkarpatskoruské 69 stran.


This set contains e-books:

1) Statistical Lexicon of Municipalities in the Czech country.
Full statistical informations with a lot of summary statistical-topographic informations. 637 pages.
2) Statistical Lexicon of Municipalities in the country Moravskoslezské. 232 pages.
4) Statistical Lexicon of Municipalities in the country Podkarpatskoruské 69 pages.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně