Učební obor nožíř

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Technologie - Učební obor nožíř - 1+2 - František Blumtrit, Jan Vodvařka. 2 dily. Historie nožířství, zařízení dílen, nástroje, materiál, výrobní postupy, broušení a leštění nožů. Postup při výrobě kuchyňských, kapesních nožů, nůžek, břitev, speciální nože, jejich opravy, údržba a broušení. Výroba střenek. Vše názorně zobrazeno. Jazyk český. 127 + 72 stran - 3,5 + 2,7 MB.

Kaličství v kostce - Ing. V. Wala. Praktický přehled kaleni ocelí k základnímu studiu a ke školení kaličů i k opakování učiva odborných a závodních škol. Zvláštní pozornost věnuje nové technice v kalení a příčinám zmetků. Ohřev ocelí na patřičnou teplotu, žíhání, kalení, popouštění. Stroje a zařízení - pece, ochlazování, úprava atmosféry, měření teplot. Kontrola kvality. 125 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 156 stran - 9,2 MB.

Tepelné zpracování kovů - Prof. Ing. Dr. Jan Korecký. Kniha je určena k základnímu školení pracujících v oboru tepelného zpracování kovů. Předpokládají se obecné znalosti o kovových materiálech a dílenská praxe v kovoprůmyslu. Přehledné informace o podstatě tepelného zpracování, o tepelném zpracování oceli a slitin železa, zařízeni kalíren a o tepelném zpracováni neželezných kovů. 48 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 94 stran - 2,1 MB.

Tváření plechu - Zdeněk Kejval. Stroje, organizace a mechanizace lisování. Přehled principů a způsobů práce strojů pro zpracování plechu. Střihání, lisování, ohýbání, profilování, kovotlačitelské, vyrovnávací a napínací stroje. 77 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 110 stran - 1,6 MB. 

Moderní kalení ocele - kolektiv. Hardening and Tempering. Organizace pracoviště kalírny, kalení ocelí, měření tvrdosti ocelí, částečné kalení a popouštění, elektrické kalení a další. 34 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 48 stran - 3,3 MB.

Více informací

420_027

298 Kč

nožířství, kalení ocelí, tepelné zpracování

Kategorie - Řemesla, (Category - Craft)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Technologie - Učební obor nožíř - 1+2 - František Blumtrit, Jan Vodvařka
2 dily. Historie nožířství, zařízení dílen, nástroje, materiál, výrobní postupy, broušení a leštění nožů. Postup při výrobě kuchyňských, kapesních nožů, nůžek, břitev, speciální nože, jejich opravy, údržba a broušení. Výroba střenek. Vše názorně zobrazeno. Jazyk český. 127 + 72 stran - 3,5 + 2,7 MB.

Kaličství v kostce - Ing. V. Wala

Praktický přehled kaleni ocelí k základnímu studiu a ke školení kaličů i k opakování učiva odborných a závodních škol. Zvláštní pozornost věnuje nové technice v kalení a příčinám zmetků. Ohřev ocelí na patřičnou teplotu, žíhání, kalení, popouštění. Stroje a zařízení - pece, ochlazování, úprava atmosféry, měření teplot. Kontrola kvality. 125 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 156 stran - 9,2 MB.

Tepelné zpracování kovů - Prof. Ing. Dr. Jan Korecký

Kniha je určena k základnímu školení pracujících v oboru tepelného zpracování kovů. Předpokládají se obecné znalosti o kovových materiálech a dílenská praxe v kovoprůmyslu. Přehledné informace o podstatě tepelného zpracování, o tepelném zpracování oceli a slitin železa, zařízeni kalíren a o tepelném zpracováni neželezných kovů. 48 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 94 stran - 2,1 MB.

Tváření plechu - Zdeněk Kejval

Stroje, organizace a mechanizace lisování. Přehled principů a způsobů práce strojů pro zpracování plechu. Střihání, lisování, ohýbání, profilování, kovotlačitelské, vyrovnávací a napínací stroje. 77 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 110 stran - 1,6 MB.

Moderní kalení ocele - kolektiv
Hardening and Tempering. Organizace pracoviště kalírny, kalení ocelí, měření tvrdosti ocelí, částečné kalení a popouštění, elektrické kalení a další. 34 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 48 stran - 3,3 MB.

Viz rovněž 740_002 - Válečné zbraně


This set contains e-books:

Technology - Apprenticeship Cutler - 1 +2 - Frantisek Blumtrit, Jan Vodvarka
2 parts. The history of cutlery, workshop equipment, tools, materials, production processes, grinding and polishing knives. Procedure for the manufacture of kitchen and pocket knives, scissors, razors, special knives, repair, maintenance and grinding. Production of knife handles. All graphically displayed. Czech language. 127 + 72 pages - 3.5 + 2.7 MB.

Hardening - Ing. V. Wala
A practical overview of hardened steel to the schools. Special attention is devoted to new technology in hardening and cause of wastes. Heating the steel to the proper temperature, annealing, quenching, tempering. Machinery and equipment - furnaces, cooling, adjustment of the atmosphere, temperature measurement. Quality control. 125 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 156 pages - 9,2 MB.

Heat Treatment of Metals - Prof. Ing. Dr. Jan Kopecky
The book for basic training in the field of heat treatment of metals. Are expected to have general knowledge of metallic materials and workshop practice in the metal industry. Summarized informations about the nature of heat treatment, heat treatment of steel and iron alloys. Equipment of hardening rooms and thermal processing of non-ferrous metals. 48 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 94 pages - 2,1 MB.

Sheet metal Molding - Zdenek Kejval
Machinery, equipment and pressing organization. Overview of principles and ways of working sheet metal working machinery. Cutting, stamping, bending, shaping, spinning, balancing and stretching machines. 77 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 110 pages - 1,6 MB.

Hardening and Tempering - Team work

Workplace organization of hardening rooms, hardening steels, steel hardness measurement, partial hardening and tempering, electrical hardening and other. 34 pictures in text. English language. Adobe PDF - 48 pages - 3,3 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně