Levné rodinné domky a weekendy

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Levné rodinné domky a weekendy - Emil František Sedloň. Kniha se zabývá hlavně dřevostavbami. Od nejjednodužších zahradních domků a chatiček vhodných jako rekreační bydlení na táborech až k chatám a rodinným domkům. Výhody staveb ze dřeva, možnosti typizace a výroby staveb v závodech "pod střechou" k omezení vlivů počasí při stavbě. Množství půdorysných plánků a perspektivních kreseb. Jazyk český. Adobe PDF - 60 stran - 2,1 MB.

Zdravé a levné bydlení - Eduard. Hnilička, Ivan. Šula. Podtitul - Dřevěné obytné domky, chaty a tábory. Katalog dobových (1935) dostupných dřevostaveb od různých výrobců v Evropě. Ke každému projektu fotografie hotového domu, konstrukční a půdorysné plánky, včetně interiérů. Velice inspirativní. Jazyk český. Adobe PDF - 64 stran - 6,8 MB.

Úprava okolí chaty, nebo rodinného domku - R. Beránek. Publikace pojednává téměř o všech řemeslnických pracích, s nimiž se majitel chaty, rodinného domku nebo zahrádky setkává. Obsahuje návody na zhotovení a údržbu zahradní besídky, loubí, zahradního nábytku, ptačích budek a holubníků, na stavbu plotů, pařenišť, skleníků, pískovišť, vodních nádrží, zahradních cest a schodů. Na mnoha příkladech radí, jak postupovat při zakládání rodinných zahrádek a při zkrášlování okolí domků a chat. 400 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 213 stran - 3,4 MB.

100 půdorysů rodinných domků a vil - Jan Duchoslav. Půdorysné plány na domky, převážně vhodné do vesnické zástavby se zázemím pro malé hospodářství. Většinou přízemní stavby případně s podkrovím. Samostatné, sdružené a řadové rodinné domky. 2 - 4 obytné místnosti. Jazyk český. Adobe PDF - 108 stran - 1,6 MB.

Více informací

110_030

198 Kč

rodinné domky, dřevěné domky, chyty, weekend houses

Kategorie - Architektura, (Category Architecture)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Levné rodinné domky a weekendy - Emil František Sedloň
Kniha se zabývá hlavně dřevostavbami. Od nejjednodužších zahradních domků a chatiček vhodných jako rekreační bydlení na táborech až k chatám a rodinným domkům. Výhody staveb ze dřeva, možnosti typizace a výroby staveb v závodech "pod střechou" k omezení vlivů počasí při stavbě. Množství půdorysných plánků a perspektivních kreseb. Jazyk český. Adobe PDF - 60 stran - 2,1 MB.

Zdravé a levné bydlení - Eduard. Hnilička, Ivan. Šula

Podtitul - Dřevěné obytné domky, chaty a tábory. Katalog dobových (1935) dostupných dřevostaveb od různých výrobců v Evropě. Ke každému projektu fotografie hotového domu, konstrukční a půdorysné plánky, včetně interiérů. Velice inspirativní. Jazyk český. Adobe PDF - 64 stran - 6,8 MB.

Úprava okolí chaty, nebo rodinného domku - R. Beránek

Publikace pojednává téměř o všech řemeslnických pracích, s nimiž se majitel chaty, rodinného domku nebo zahrádky setkává. Obsahuje návody na zhotovení a údržbu zahradní besídky, loubí, zahradního nábytku, ptačích budek a holubníků, na stavbu plotů, pařenišť, skleníků, pískovišť, vodních nádrží, zahradních cest a schodů. Na mnoha příkladech radí, jak postupovat při zakládání rodinných zahrádek a při zkrášlování okolí domků a chat. 400 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 213 stran - 3,4 MB.

100 půdorysů rodinných domků a vil - Jan Duchoslav

Půdorysné plány na domky, převážně vhodné do vesnické zástavby se zázemím pro malé hospodářství. Většinou přízemní stavby případně s podkrovím. Samostatné, sdružené a řadové rodinné domky. 2 - 4 obytné místnosti. Jazyk český. Adobe PDF - 108 stran - 1,6 MB.


This set contains e-books:

Cheap family houses and cottages - Emil Frantisek Sedlon
The book deals mainly wooden buildings. From simples garden houses and cabins suitable as holiday living at the camps until the cottages and family houses. Advantages of wooden structures, the possibility of typing and production structures in the event "under roof" to reduce the effects of weather during construction. Possible layout plans and perspective drawings. Czech language. Adobe PDF - 60 pages - 2,1 MB.

Healthy and cheap housing - Eduard Hnilicka, Ivan Sula
Subtitle - wooden residential homes, cottages and camps. Product period (1935), available from various manufacturers of wooden buildings in Europe. For each project photograph the finished building, construction plans, including interiors. Very inspiring. Czech language. Adobe PDF - 64 pages - 6,8 MB.

Landscaping cottage or family house - R. Lamb
The publication discusses almost all craft works, with which the owner of the cottage, family house or garden meets. Includes instructions for making and maintaining a garden gazebos, arbors, garden furniture, bird houses and pigeon houses, the construction of fences, hotbeds, greenhouses, sandpits, water tanks, garden paths and stairs. In many instances advise on how to proceed in establishing family gardens and beautification in the neighborhood houses and cottages. 400 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 213 pages - 3,4 MB.

100 floor plans of houses and villas - Jan Duchoslav
Floor plans for houses, mostly suitable to the village housing with background for small farms. Mostly ground floor and possibly with an attic. Separate, combined and terraced family houses. 2-4 living rooms. Czech language. Adobe PDF - 108 pages - 1,6 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně