Výroba bezalkoholických nápojů a moštů

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Výroba bezalkoholických nápojů a moštů - J. Vondráček. Odborné přednášky pro pracovníky moštáren i soukromé osoby. Zařízení moštáren, hygienické předpisy, strojní vybavení a organizace práce. Mošty, šťávy, ovocná vína. 28 obrázků v textu.  Adobe PDF - 143 stran - 4 MB.

Tekuté ovoce a zelenina - Jiří Frágner. Kniha pojednává o významu ovoce a zeleniny ve výživě a spotřebě. Je zaměřena na tekuté ovoce a zeleninu (Pribinku), jejichž nový způsob výroby je zde popsán. Do historie českého konzervárenství se Pribina zapsala převratnou technologií výroby tekutého ovoce a zeleniny. Kniha obsahuje předpisy kuchyňských úprav pokrmů z Pribinek. Tyto kvalitní výrobky byly nahrazeny levnými současnými výrobky, firma zanikla. 12 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 150 stran - 4,3 MB.

Technologie ovocných a zeleninových výrobků - Doc. Ing. Dr Václav Kác. Kniha se zabývá základními vlastnostmi a biologickými hodnotami ovoce a zeleniny, jejich sklizní, úchovou a úpravou, dále praktickými výrobními metodami konservačními, balením hotových výrobků. Zavařování, sterilizace, kvašení, marmelády, jamy, syrupy, mošty, vína, sušení, mražení. 12 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 221 stran - 5,6 MB.

O konzervování jádrovin a peckovin v mrazírnách - R. Plank,V. Gerlach. Zrání ovoce, vliv teploty na vznik sacharidů a ovocných kyselin, speciální postupy při konzervaci třešní, višní, borůvek, rybízu, angreštu, jablek, hrušek ... Chuťové a chemické změny při skladování. Skladování ovoce v domácích chladničkách. 9 obrázků v textu, grafy, tabulky. Jazyk německý. Adobe PDF - 114 stran - 3 MB.

Více informací

710_034

198 Kč

mošty, bezalkoholické nápoje, konzervace zeleniny, Konservierung, preserving

Kategorie - Historické kuchařky, (Category - Historical Cookerybooks)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Výroba bezalkoholických nápojů a moštů - J. Vondráček
Odborné přednášky pro pracovníky moštáren i soukromé osoby. Zařízení moštáren, hygienické předpisy, strojní vybavení a organizace práce. Mošty, šťávy, ovocná vína. 28 obrázků v textu. Adobe PDF - 143 stran - 4 MB.

Tekuté ovoce a zelenina - Jiří Frágner

Kniha pojednává o významu ovoce a zeleniny ve výživě a spotřebě. Je zaměřena na tekuté ovoce a zeleninu (Pribinku), jejichž nový způsob výroby je zde popsán. Do historie českého konzervárenství se Pribina zapsala převratnou technologií výroby tekutého ovoce a zeleniny. Kniha obsahuje předpisy kuchyňských úprav pokrmů z Pribinek. Tyto kvalitní výrobky byly nahrazeny levnými současnými výrobky, firma zanikla. 12 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 150 stran - 4,3 MB.

Technologie ovocných a zeleninových výrobků - Doc. Ing. Dr Václav Kác

Kniha se zabývá základními vlastnostmi a biologickými hodnotami ovoce a zeleniny, jejich sklizní, úchovou a úpravou, dále praktickými výrobními metodami konservačními, balením hotových výrobků. Zavařování, sterilizace, kvašení, marmelády, jamy, syrupy, mošty, vína, sušení, mražení. 12 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 221 stran - 5,6 MB.

O konzervování jádrovin a peckovin v mrazírnách - R. Plank,V. Gerlach
Zrání ovoce, vliv teploty na vznik sacharidů a ovocných kyselin, speciální postupy při konzervaci třešní, višní, borůvek, rybízu, angreštu, jablek, hrušek ... Chuťové a chemické změny při skladování. Skladování ovoce v domácích chladničkách. 9 obrázků v textu, grafy, tabulky. Jazyk německý. Adobe PDF - 114 stran - 3 MB.


This set contains e-books:

Production alcohol-free drinks and ciders - J. Vondracek
Cider factory equipment, sanitary regulations, machinery and work organization. Ciders, juices, fruit wines. 28 pictures in text. Adobe PDF - 143 pages - 4 MB.

Liquid Fruits and Vegetables - Jiří Fragner
The book discusses the importance of fruit and vegetables in the diet and consumption. To preserving the history of Czech factory Pribina has made groundbreaking technologies for the production of liquid fruit and vegetables. The book contains provisions editing kitchen dishes Pribinek. 12 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 150 pages - 4,3 MB.

The technology of fruit and vegetable products - Doc. Ing. Dr Vaclav Kac
The book deals with the basic properties and biological value of fruits and vegetables, harvest of them, as well as practical production preservatives methods, packaging of finished products. Preservation, sterilization, fermentation, marmalades, jams, syrups, ciders, wines, drying, freezing. 12 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 221 pages - 5,6 MB.

Über die Konservierung von frischem Beeren-, Kern- und Steinobst in Kühlräumen - R. Plank,V. Gerlach

About preserving of fruits in cooling chamber. Fruit ripening, the effect of temperature on the formation of carbohydrates and fruit acids, specialty practices in the preservation of cherries, sour cherries, blueberries, currants, gooseberries, apples, pears ... Taste and chemical changes during storage. Storing fruit in household refrigerators. 9 pictures in text, graphs, tables. German language. Adobe PDF - 114 pages - 3MB.

 

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně