Cukrářské normy

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Cukrářské výrobky - sborník oborových norem. Kuchaři potvrdí, že mnohdy je nejlepší vařit podle norem. Zde jsou normy na  kompletní sortiment cukrářských výrobků (1964), včetně receptur, technologických postupů, výchozích surovin a nutričních hodnot. Vzhledem k době vydání je zde munimum náhražek. 254 fotografií standartních cukrářských výrobků. Jazyk český. Adobe PDF - 863 stran - 46,7 MB. Obsah v podrobnostech.

Kniha rozpočtů a kuchařských předpisů - Marie Janků-Sandtnerová. Jedna z nejlepších českých kuchařek. Obsahuje recepty na kompletní menu. Recepty jsou srozumitelné a obsahují přesné váhy všech ingrediencí (většinou pro 5 osob). zhruba 2 000 receptů, včetně statí o zdravé výživě, dietách, kalorických hodnotách potravin a výživě kojenců a dětí. Jazyk český. PDF - 639 stran - 16,6 MB.

Nova kuchárska kniha - Terezia Vansová. Recepty prastarej matere. Obsahuje více jak 900 vyzkoušených a osvědčených receptů, odpovídajících jednoduché a zdravé výživě. Jazyk slovenský. PDF - 459 stran - 7,7 MB.

Domácí chléb. Home made Bread. Anglická kuchařka, poskytující návod k domácí výrobě různých druhů chleba, ale také různých sucharů, pudingů, koblih a cukrovinek. Jazyk anglický. Adobe PDF - 36 stran - 1 MB.

Více informací

710_038

298 Kč

cukrářské výrobky, normy, Sandtnerová, Vansová

Kategorie - Historické kuchařky, (Category - Historical Cookerybooks)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Cukrářské výrobky - sborník oborových norem

Kuchaři potvrdí, že mnohdy je nejlepší vařit podle norem. Zde jsou normy na kompletní sortiment cukrářských výrobků (1964), včetně receptur, technologických postupů, výchozích surovin a nutričních hodnot. Vzhledem k době vydání je zde munimum náhražek. 254 fotografií standartních cukrářských výrobků. Jazyk český. Adobe PDF - 863 stran - 46,7 MB.

Kniha rozpočtů a kuchařských předpisů - Marie Janků-Sandtnerová

Jedna z nejlepších českých kuchařek. Obsahuje recepty na kompletní menu. Recepty jsou srozumitelné a obsahují přesné váhy všech ingrediencí (většinou pro 5 osob). zhruba 2 000 receptů, včetně statí o zdravé výživě, dietách, kalorických hodnotách potravin a výživě kojenců a dětí. Jazyk český. PDF - 639 stran - 16,6 MB.

Nova kuchárska kniha - Terezia Vansová
Recepty prastarej matere. Obsahuje více jak 900 vyzkoušených a osvědčených receptů, odpovídajících jednoduché a zdravé výživě. Jazyk slovenský. PDF - 459 stran - 7,7 MB.

Domácí chléb
Home made Bread. Anglická kuchařka, poskytující návod k domácí výrobě různých druhů chleba, ale také různých sucharů, pudingů, koblih a cukrovinek. Jazyk anglický. Adobe PDF - 36 stran - 1 MB.

Obsah - Cukrářské výrobky
01_Seznam, 02_Těsta, 03_Korpusy, 04_Náplně, krémy, 05_Polevy, 06_Upravené suroviny, 07_Závodní jídelny, 08_I. a II. skupina, Listové trubičky, rohlíčky, řezy, 09_III. skupina, Linecké koláčky, košíčky, vaflové řezy, 10_IV. skupina, Jádrové výrobky, 11_V. skupina_Marokánky, gril. trubičky, turmed, 12_V. skupina_ b_Ovocný pohár, 13_V. skupina_c_Dezerty balené, 14_V. skupina_d_Košíčky, pohárky, pišingry, řezy, 15_VI. skupina_Dorty, řezy, rolády, bábovky, 16_VII. skupina_ Rakvičky, 17_VIII. skupina_Vánočky, mazance, koláče, koblihy, 18_IX. skupina_Čajové_pečivo, 19_X. skupina_Ozdoby z modelovací hmoty, 20_XI. skupina_a, 21_XI. skupina_b, 22_XI. skupina_c, 23_XII. skupina_Zmrzliny, 24_doplňky_ Cukrářské výrobky _sborník oborových norem z roku 1964


This set contains e-books:

Confectionery Products - Proceedings industry standards
Chefs confirms that it is sometimes best to cook after the standards. There are standards on the entire range of confectionery products (1964), including recipes, processes, raw materials and nutritional values. Because of the time of publication there is munimum substitutes. 254 photos of standard confectionery products. Czech language. Adobe PDF - 863 pages - 46,7 MB.

The book budgets and cooking recipes - Marie Janku-Sandtnerova
One of the best Czech cookbooks. It includes recipes for a complete menu. The recipes are clear and contain accurate weighing of all ingredients (usually for 5 persons). Around 2 000 recipes, including articles about healthy eating, dieting, calorie values of foods and nutrition of infants and children. Czech language. PDF - 639 pages - 16,6 MB.

New Cookbook - Terezia Vansova
Recipes of old mother. It contains more than 900 tried and tested recipes, corresponding to the simple and healthy nutrition. Slovak language. PDF - 459 pages - 7,7 MB.

Home Made Bread

English cookbook, providing guidance to the domestic production of various kinds of bread, but also a variety of crackers, puddings, donuts and sweets. English language. Adobe PDF - 36 pages - 1 MB.

 

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně