Výroba slivovice a jiných pálenek

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Výroba slivovice a jiných pálenek - Josef Dyr, Ing., Dr. Suroviny k výrobě pálenek, přehled enzymů a mikroorganizmů, které je produkují, postupy při výrobě pálenek, kvasné nádoby a jejich čištění. Kvašení, přiživování kvasnic, destilace, alkoholové výtěžky. Úprava pálenek, jejich ředění a uskladňování. Výroba ginu, whisky, arraku, rumu, koňaku, absinthu a obilných pálenek. Řada tabulek a grafů. 85 obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 164 stran - 13 MB.  

Lihovarská methodika - Stanislav Kopal, Ing. Dr. Laboratorní příručka pro kvasný průmysl - průvodce po uznaných methodách rozboru, jež mají závaznost pro všechny čs. laboratoře (1950). Kniha je rozdělena na několik částí, jež se zabývají methodikou rozborů s hlediska biologického a chemického a odhadem a posuzováním suroviny a tovarů. Podává obecné zásady bakteriologické a mikrobiologické techniky. Je určena těm, kdo se zabývají mikrobiologickou kontrolou, a chtějí se věnovat studiu tohoto předmětu. 24 obrázků v textu, tabulky. Jazyk český. PDF - 226 stran - 7 MB.

Kvašení mladinek pivních - Antonín Bělohoubek. Rozdíl mezi kvašením vrchním a spodním a příčiny, proč vytlačila piva podkvašená piva nadkvašená. Vrchní kvašení v sudech, chlazení mladinky, spilka, dokvašování a opravování piv, ostatní způsoby kvašení piv. Jazyk český. PDF - 20 stran - 0,5 MB.

O kvašení a enyzmech - Jindřich Fleischner, Ing. Historický vývoj pohledu na kvasné procesy (na úrovni roku 1908). Kvasinky umělé i ušlechtilé. Druhy produkovaných enzymů a jejich průmyslová výroba. 7 obrázků v textu. Jazyk český.  PDF - 23 stran - 0,6 MB.

Příprava vína v domácnosti - Jindřich Heger. Plody hodící se ke kvašení v domácnosti, vyluhování plodů, kyselá vína a jejich doslazování, překvašování vín. Vady vína. Divoké a vinné kvasinky, příprava cukerného roztoku bez vaření, slazení moštů. Recepty na vína a mošty z nejrůznějších zahradních plodů. Jazyk český. PDF - 68 stran - 1,7 MB.

Více informací

710_039

248 Kč

výroba slivovice, fermentace, lihovarství, kvašení

Kategorie - Historické kuchařky, (Category - Historical Cookerybooks)

 


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Výroba slivovice a jiných pálenek - Josef Dyr, Ing., Dr

Suroviny k výrobě pálenek, přehled enzymů a mikroorganizmů, které je produkují, postupy při výrobě pálenek, kvasné nádoby a jejich čištění. Kvašení, přiživování kvasnic, destilace, alkoholové výtěžky. Úprava pálenek, jejich ředění a uskladňování. Výroba ginu, whisky, arraku, rumu, koňaku, absinthu a obilných pálenek. Řada tabulek a grafů. 85 obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 164 stran - 13 MB.

Lihovarská methodika - Stanislav Kopal, Ing. Dr.
Laboratorní příručka pro kvasný průmysl - průvodce po uznaných methodách rozboru, jež mají závaznost pro všechny čs. laboratoře (1950). Kniha je rozdělena na několik částí, jež se zabývají methodikou rozborů s hlediska biologického a chemického a odhadem a posuzováním suroviny a tovarů. Podává obecné zásady bakteriologické a mikrobiologické techniky. Je určena těm, kdo se zabývají mikrobiologickou kontrolou, a chtějí se věnovat studiu tohoto předmětu. 24 obrázků v textu, tabulky. Jazyk český. PDF - 226 stran - 7 MB.

Kvašení mladinek pivních - Antonín Bělohoubek
Rozdíl mezi kvašením vrchním a spodním a příčiny, proč vytlačila piva podkvašená piva nadkvašená. Vrchní kvašení v sudech, chlazení mladinky, spilka, dokvašování a opravování piv, ostatní způsoby kvašení piv. Jazyk český. PDF - 20 stran - 0,5 MB.

O kvašení a enyzmech - Jindřich Fleischner, Ing.
Historický vývoj pohledu na kvasné procesy (na úrovni roku 1908). Kvasinky umělé i ušlechtilé. Druhy produkovaných enzymů a jejich průmyslová výroba. 7 obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 23 stran - 0,6 MB.

Příprava vína v domácnosti - Jindřich Heger

Plody hodící se ke kvašení v domácnosti, vyluhování plodů, kyselá vína a jejich doslazování, překvašování vín. Vady vína. Divoké a vinné kvasinky, příprava cukerného roztoku bez vaření, slazení moštů. Recepty na vína a mošty z nejrůznějších zahradních plodů. Jazyk český. PDF - 68 stran - 1,7 MB.


This set contains e-books:

Production of plum brandy and other berries - Josef Dyr, Ing., Dr
Raw materials for the production of flakes, an overview of the enzymes and microorganisms that produce them, processes for the production of spirits. Fermentation vessels and their clean up. Fermentation, nutrition of yeast, distillation, alcohol yields. Adjustment of spirits, dilution and storage. Production of gin, whiskey, arrack, rum, cognac, absinth and corn flakes. A number of tables and charts. 85 images in the text. Czech language. PDF - 164 pages - 13 MB.

Fermentation of Beer - Antonín Belohoubek
The difference between the top and bottom fermentation and the reasons why the beer of the brewed beer was over-fermented. Upper Fermentation in barrels, brewing, fermentation and beer repairing, other fermentation methods of beers. Language Czech. PDF - 20 pages - 0,5 MB.

About Fermentation and Enzymes - Jindrich Fleischner, Ing.
Historical development of the view of fermentation processes (level 1908). Candidas natural and artificial. Enzymes and their industrial production. 7 pictures in the text. Czech language. PDF - 23 pp. - 0.6 MB.

Preparation of Home Wine - Jindrich Heger
Fruit suitable for home fermentation, juice extraction, sour wine and spirits, wine sprouting. Errors of wine. Wild and wine candidas, preparation of sugar solution without cooking, sweetening of must. Recipes for wines and musts from all sorts of garden fruits. Czech language. PDF - 68 pages - 1,7 MB.

 

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně