Moravské Slovensko

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Moravské Slovensko 1 + 2 - kolektiv. Rozsáhlé národopisné dílo základního významu. Přírodní ráz kraje a jeho osídlení. Hospodářská činnost obyvatelstva, ráz architektury staveb a urbanistických celků. Lidové výtvarné lidové umění, kroje, zvyky, slavnosti. 60 barevných obrázků a 493 vyobrazení, půdorysů atd. velmi názorně doplňují výklad, vyhovujících požadavkům vědeckým i uměleckým. PDF - 465 + 511 stran - 57 + 40 MB.

Moravské Slovensko od XVII. století: dějepisné paměti a studie - František Augustin Slavík. Dějiny regionu dnes zvaného Slovácko od 17. století. Slovácký místopis, s mnoha podrobnostmi o životě tehdejší společnosti. Města a vesnice a vliv válek a živelných pohrom na počty obyvatel. Řada tabulek. Jazyk český. PDF - 79 stran - 1,6 MB.

Kroje lidu moravského - Josef Klvaňa. Výňatek z publikace "Moravská čítanka". Popisuje některé ženské a mužské kroje z okolí Kojetína, Tovačova, Valašských klobouků, Lanžhota, Hrozenkova, Uherského Hradiště, Strážnice a Mikulova. 9 obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 26 stran - 2 MB.

O národních krojích moravských. Drobná práce (1893), pomůcka pro dívčí školy popisuje základní znaky krojů slovenských, valašských a hanáckých. Doplněno popisem úpravy vlasů, výběr vhodné obuvi a kombinace "moderního" šatu s krojem. Jazyk český. PDF - 17 stran - 1 MB.

Slovácko - František Kretz. Propagační brožura (1924), sloužící k rozoji dobového turistického ruchu. Je zajímavá tím, že popisuje národopisné slavnosti, dokumentované množstvím kvalitních fotografií. Lidové kroje, lidová architektura, řada národopisných informací. 26 fotografií v textu, mapa regionu. PDF - 71 stran - 2 MB.

Více informací

480_042

298 Kč

Moravské Slovensko, Klvana

 

Kategorie - Lidové umění, (Category - Folk Art)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Moravské Slovensko 1 + 2 - kolektiv

Rozsáhlé národopisné dílo základního významu. Přírodní ráz kraje a jeho osídlení. Hospodářská činnost obyvatelstva, ráz architektury staveb a urbanistických celků. Lidové výtvarné lidové umění, kroje, zvyky, slavnosti. 60 barevných obrázků a 493 vyobrazení, půdorysů atd. velmi názorně doplňují výklad, vyhovujících požadavkům vědeckým i uměleckým. PDF - 465 + 511 stran - 57 + 40 MB.

Moravské Slovensko od XVII. století: dějepisné paměti a studie - František Augustin Slavík
Dějiny regionu dnes zvaného Slovácko od 17. století. Slovácký místopis, s mnoha podrobnostmi o životě tehdejší společnosti. Města a vesnice a vliv válek a živelných pohrom na počty obyvatel. Řada tabulek. Jazyk český. PDF - 79 stran - 1,6 MB.

Kroje lidu moravského - Josef Klvaňa
Výňatek z publikace "Moravská čítanka". Popisuje některé ženské a mužské kroje z okolí Kojetína, Tovačova, Valašských klobouků, Lanžhota, Hrozenkova, Uherského Hradiště, Strážnice a Mikulova. 9 obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 26 stran - 2 MB.

O národních krojích moravských
Drobná práce (1893), pomůcka pro dívčí školy popisuje základní znaky krojů slovenských, valašských a hanáckých. Doplněno popisem úpravy vlasů, výběr vhodné obuvi a kombinace "moderního" šatu s krojem. Jazyk český. PDF - 17 stran - 1 MB.

Slovácko - František Kretz
Propagační brožura (1924), sloužící k rozoji dobového turistického ruchu. Je zajímavá tím, že popisuje národopisné slavnosti, dokumentované množstvím kvalitních fotografií. Lidové kroje, lidová architektura, řada národopisných informací. 26 fotografií v textu, mapa regionu. PDF - 71 stran - 2 MB.


This set contains e-books:

Moravian Slovakia 1 + 2 - team work

An extensive ethnographic work of fundamental importance. The nature of the region (Moravian border with Slovakia) and its settlement. Economic activity of the population, the character of the architecture of cottages and urban units. Folk art, costumes, festivities. 60 color images and 493 pictures, floor plans, etc. suitable for the scientific and artistic requirements. PDF - 465 + 511 pages - 57 + 40 MB.

Moravian Slovakia from XVII. century: historical memories and studies - Frantisek Augustin Slavik
The history of the region of today called Slovacko from the 17th century. Topography, with many details about the life of contemporary comunites. Cities and villages and the impact of wars and natural disasters on population numbers. A number of tables. Czech language. PDF - 79 pages - 1.6 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně