Lidové umění maďarského národa

Lidové umění maďarského národa - kolektiv
Rozsáhlé etnografické dílo (5 dílů). Architektura, lidový nábytek, kroje, textil, předměty denní potřeby. 1) Umění maďarského národa Kalotaszega (1907), 3) Umění ovčáků hrabství Balaton (1911), 4) Umění transdanubského lidu (1911), Umění v Hont, Nógrád, Heves, Gömör, Borsodsku a umění Palócoka (1922). Obsahuje velké množství obrazové dokumentace. Jazyk maďarský. PDF - 344 + 317+ 493 + 405 stran, 55 + 36+78 + 60 MB.

Rumunské národní kroje - Alexandrina Enáchescu Cantemir. Kniha popisuje krajové odlišnosti krojů v Rumunsku. Na (81) názorných barevných obrázcích jsou vyobrazeny kroje ženské a mužské, vzory výšivek a tkaných látek. Text a popisky rumunsky, anglicky, francouzsky, německy, rusky. PDF -  181 stran - 13 MB.

Více informací

480_043

298 Kč

Moravské Slovensko, Klvana

 

Kategorie - Lidové umění, (Category - Folk Art)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Umění maďarského národa - kolektiv

Rozsáhlé etnografické dílo (5 dílů). Architektura, lidový nábytek, kroje, textil, předměty denní potřeby. 1) Umění maďarského národa Kalotaszega (1907), 3) Umění ovčáků hrabství Balaton (1911), 4) Umění transdanubského lidu (1911), Umění v Hont, Nógrád, Heves, Gömör, Borsodsku a umění Palócoka (1922). Obsahuje velké množství (stovky) obrazové dokumentace. Jazyk maďarský. PDF - 344 + 317+ 493 + 405 stran, 55 + 36+78 + 60 MB.

Rumunské národní kroje - Alexandrina Enáchescu Cantemir
Kniha popisuje krajové odlišnosti krojů v Rumunsku. Na (81) názorných barevných obrázcích jsou vyobrazeny kroje ženské a mužské, vzory výšivek a tkaných látek. Text a popisky rumunsky, anglicky, francouzsky, německy, rusky. PDF -  181 stran - 13 MB.


This set contains e-books:

The art of the Hungarian nation - collective work

Extensive ethnographic work (5 parts). Architecture, folk furniture, folk costumes, textiles, everyday items. 1) The Art of the Hungarian Nation Kalotaszega (1907), 3) The Art of Shepherd Shire Balaton (1911), 4) The Art of the Transdanubian People (1911), Art in Hont, Nógrád, Heves, Gömör, Borsodsko and Palócoka (1922). Contains a large amount of image documentation. Hungarian language. PDF - 344 + 317+ 493 + 405 pages, 55 + 36+78 + 60 MB.

Romanian National Costumes - Alexandrina Enáchescu Cantemir
The book describes regional differences in costumes in Romania. Female and male costumes, patterns  embroidery and woven fabrics are shown on (81) illustrative color pictures. Text and captions in Romanian, English, French, German, Russian. PDF - 181 pages - 13 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně