Lidové umění maďarského národa

Lidové umění maďarského národa - kolektiv
Rozsáhlé etnografické dílo (5 dílů). Architektura, lidový nábytek, kroje, textil, předměty denní potřeby. 1) Umění maďarského národa Kalotaszega (1907), 3) Umění ovčáků hrabství Balaton (1911), 4) Umění transdanubského lidu (1911), Umění v Hont, Nógrád, Heves, Gömör, Borsodsku a umění Palócoka (1922). Obsahuje velké množství obrazové dokumentace. Jazyk maďarský. PDF - 344 + 317+ 493 + 405 stran, 55 + 36+78 + 60 MB.

Více informací

480_043

298 Kč

Moravské Slovensko, Klvana

 

Kategorie - Lidové umění, (Category - Folk Art)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Umění maďarského národa - kolektiv

Rozsáhlé etnografické dílo (5 dílů). Architektura, lidový nábytek, kroje, textil, předměty denní potřeby. 1) Umění maďarského národa Kalotaszega (1907), 3) Umění ovčáků hrabství Balaton (1911), 4) Umění transdanubského lidu (1911), Umění v Hont, Nógrád, Heves, Gömör, Borsodsku a umění Palócoka (1922). Obsahuje velké množství (stovky) obrazové dokumentace. Jazyk maďarský. PDF - 344 + 317+ 493 + 405 stran, 55 + 36+78 + 60 MB.


This set contains e-books:

The art of the Hungarian nation - collective work

Extensive ethnographic work (5 parts). Architecture, folk furniture, folk costumes, textiles, everyday items. 1) The Art of the Hungarian Nation Kalotaszega (1907), 3) The Art of Shepherd Shire Balaton (1911), 4) The Art of the Transdanubian People (1911), Art in Hont, Nógrád, Heves, Gömör, Borsodsko and Palócoka (1922). Contains a large amount of image documentation. Hungarian language. PDF - 344 + 317+ 493 + 405 pages, 55 + 36+78 + 60 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně