Technika v malířské tvorbě

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Technika v malířské tvorbě - Bohuslav Slánský
Klasiská kniha pojednávající zevrubně o malířském a restaurátorském materiálu, jako jsou pigmenty, ředidla, podklady obrazů a fresek ....Příklady na 28 vyobrazeních. Obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 116 stran - 6,8 MB.

Olejové barvy umělecké a malířský materiál - F. Milinovský, Prof.
Příručka seznamuje s oleji - pojivy barev, barvivy - pigmenty a dalším malířským materiálem. Plátna, rámy, dřevo, lepenky, štětce ... Samostatná kapitola o tempeře a finální úpravě obrazu (lakování). Jazyk český. Adobe PDF - 121 stran - 2,2 MB.

Více informací

210_002

98 Kč

Technika v malířské tvorbě, Bohuslav Slánský

Kategorie - Grafika, malba, sochařství, (Category - Graphic Are, Painting, Statuary)

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Technika v malířské tvorbě - Bohuslav Slánský

Klasiská kniha pojednávající zevrubně o malířském a restaurátorském materiálu, jako jsou pigmenty, ředidla, podklady obrazů a fresek ....Příklady na 28 vyobrazeních. Jazyk český. Adobe PDF - 116 stran - 6,8 MB.

Olejové barvy umělecké a malířský materiál - F. Milinovský, Prof.

Příručka seznamuje s oleji - pojivy barev, barvivy - pigmenty a dalším malířským materiálem. Plátna, rámy, dřevo, lepenky, štětce ... Samostatná kapitola o tempeře a finální úpravě obrazu (lakování). Jazyk český. Adobe PDF - 121 stran - 2,2 MB.

OBSAH: Technika v malířské tvorbě
Předmluva, Úvod, Materiály a podklady závěsných obrazů, Pigmenty, Pigmenty podle indexu lomu světla, BÍLÉ PIGMENTY, MODRÉ PIGMENTY, ZELENÉ PIGMENTY, ČERNÉ PIGMENTY, Pojidla a lakotvorné látky, VODOVÁ POJIDLA, Vodová pojidla přirozená, Rozpustnost vodových pojidel ve vodě, Vodová pojidla syntetická, BALZÁMY, PRYSKYŘICE, Pryskyřice přirozené, Deriváty celulózy, Pryskyřice syntetické, OLEJE, SIKATIVY, VOSKY, Rozpouštědla a ředidla, TERPENOVÉ UHLOVODÍKY, ROPNÉ UHLOVODÍKY, AROMATICKÉ UHLOVODÍKY, HYDROGENOVANÉ UHLOVODÍKY, CHLOROVANÉ UHLOVODÍKY, ALKOHOLY, KETONY, ÉTERY, ESTERY, DUSÍKATÁ ROZPOUŠTĚDLA, MÝDLA, DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY, ZMĚKČOVADLA, LÁTKY UTVRZUJÍCÍ BÍLKOVINY, ZÁSADITÉ LÁTKY, VODA, TĚKAVÉ LAKY, OLEJOPRYSKYŘIČNÉ LAKY, ČÍNSKÉ A JAPONSKÉ LAKY, OBRAZOVÉ LAKY, FIXATIVY, Podložky a podklady závěsných obrazů, OBRAZY NA DŘEVĚNÝCH DESKÁCH, Podklady na dřevěných deskách, OBRAZY NA PLÁTNĚ, Klínové rámy a napínání plátna, Podklady na plátně, Stálost obrazů malovaných na plátně, OBRAZY NA KOVOVÝCH DESKÁCH, OBRAZY NA PAPÍŘE, OBRAZY NA MINERÁLNÍCH PODLOŽKÁCH, PODKLADY PRO ZLACENÍ, PODKLADY PRO POLYCHROMII NA DŘEVĚNÝCH PLASTIKÁCH, Malířské techniky závěsných obrazů, Barevná vrstva, Barevná vrstva ve výstavbě obrazu, Technika malby jednoduchými vodovými barvami, Tempera, Emulzní tempery, Nerozpustné tempery, Rozpustné tempery, Malba disperzními barvami, Olejomalba, Materiály, podklady a techniky nástěnných maleb, Příprava podkladu, OMÍTÁMÍ, Freska, Sgrafito, Literatura, Obrazová část


Technique in Painting Creation - Bohuslav Slansky

Classical book about painting and restoring materials. Pigmentation, thinners, grounds of paintings and fresco. 28 pictures. Czech language. Adobe PDF - 116 pages - 6,8 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně