Poválečný sektor ČSR

Poválečný sektor ČSR
Nábytek řady "U" (1954) ve stylu funkcionalizmus, slouží v mnoha domácnostech dodnes a stává se postupně sběratelským. Hlavním architektem byl Jindřich Halabala s kolektivem, kteří navrhli univerzální řadu sestavovacího nábytku U1 (1954). Sériové se začal vyrábět o čtyři roky později v n. p. UP závody Rousínov. Tento soubor obsahuje 5 dostupných katalogů z produkce Spojených UP závodů. Katalogy s nábytkem, včetně popisů, rozměrů. Fotografické katalogy s modelovými sestavami, obytných, dětských, pokojů, ložnice, kuchyně, sedací nábytek. Jazyk český. PDF - 5 katalogů - 96 stran - 7,5 MB.

Výroba nábytku - tvorba a konstrukce - Jindřich Halabala. Kniha vychází z historie nábytku, nejvýznamnějšími faktory ovlivňujícími tvorbu nábytku a jeho kvalitativními vlastnostmi. Popisuje nábytek skříňový, stoly, nábytek lůžkový a sedací, nábytkové soustavy, zabývá se hospodárností výrobků a projektováním nábytku. Zabývá se hospodárností výrobků a projektováním nábytku. Jazyk český. 367 obrázků a plánků v textu. PDF - 271 stran - 23 MB.  

Jindřich Halabala (1903 - 1978) byl český nábytkový designér, teoretik, publicista a pedagog. Proslavily ho především návrhy stylového nábytku pro brněnské UP závody v letech 1925 až 1955, kde pracoval jako hlavní designér. Halabala navrhl celou řadu nábytku a zásadně ovlivnil vzhled meziválečných a poválečných českých domácností.

Více informací

310_015

298 Kč

Sektor řady U, UP Rousínov, Halabala

 

Kategorie - Katalogy, (Category - Catalogues)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Poválečný sektor ČSR

Nábytek řady "U" je ve stylu funkcionalizmus, slouží v mnoha domácnostech dodnes a stává se postupně sběratelským. Hlavním architektem byl Jindřich Halabala s kolektivem, kteří navrhli univerzální řadu sestavovacího nábytku U1 (1954). Sériové se začal vyrábět o čtyři roky později v n. p. UP závody Rousínov. Tento soubor obsahuje 5 dostupných katalogů z produkce Spojených UP závodů. Katalogy s nábytkem, včetně popisů, rozměrů. Fotografické katalogy s modelovými sestavami, obytných, dětských, pokojů, ložnice, kuchyně, sedací nábytek. Jazyk český. PDF - 5 katalogů - 96 stran - 7,5 MB.

Výroba nábytku - tvorba a konstrukce - Jindřich Halabala
Kniha vychází z historie nábytku, nejvýznamnějšími faktory ovlivňujícími tvorbu nábytku a jeho kvalitativními vlastnostmi. Popisuje nábytek skříňový, stoly, nábytek lůžkový a sedací, nábytkové soustavy, zabývá se hospodárností výrobků a projektováním nábytku. Zabývá se hospodárností výrobků a projektováním nábytku. Jazyk český. 367 obrázků a plánků v textu. PDF - 271 stran - 23 MB.  

Jindřich Halabala (1903 - 1978) byl český nábytkový designér, teoretik, publicista a pedagog. Proslavily ho především návrhy stylového nábytku pro brněnské UP závody v letech 1925 až 1955, kde pracoval jako hlavní designér. Halabala navrhl celou řadu nábytku a zásadně ovlivnil vzhled meziválečných a poválečných českých domácností.


This set contains e-books:

Furniture in Czechoslovakia after 2. world war

The furniture of the "U" series is in the style of functionalism, it has been used in many households to this day and is gradually becoming a collector's objects. Architect Jindřich Halabala with a team has designed a universal range of U1 assembly furniture (1954). Furniture was maded in factory UP Rousínov. This file contains 5 catalogs available from the United UP furniture catalogs, including descriptions, dimensions. Photo catalogs with model sets, residential, children's, rooms, bedrooms, kitchen and seating furniture. Czech language. PDF - 5 catalogs - 96 pages - 7,5 MB.

Furniture production - creation and construction - Jindřich Halabala
Book describes cabinet furniture, tables, bed and seating furniture, furniture systems, deals with the economy of products and furniture design. He deals with the economy of products and designing furniture. Czech language. 367 pictures and maps in the text. PDF - 271 pages - 23 MB.

Jindřich Halabala (1903 - 1978) was a Czech furniture designer, theorist, columnist and teacher. He became famous above all for his stylish furniture designs for the Brno UP factories between 1925 and 1955, where he worked as chief designer. Halabala designed a whole range of furniture and fundamentally influenced the appearance of inter-war and post-war Czech households.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně