Slovenská ornamentika 2

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Slovenská ornamentika 2 - Štefan L. Kostelníček. Nádherné barevné litografie ornamentiky inspirované historickými výšivkami slovenského lidu. 16 tabulí s množstvím ornamentů. Úvod v slovenštině, češtině, ruštině, němčině, maďarštině, polštině. PDF - 27 stran - 3,7 MB.

Pohlednice - Štefan Kostelníček. Kompletní pohlednicová tvorba slovenského grafika a malíře. Obsahuje pohlednice s lidovými ornamentálními motivy, příležitostné pohlednice (slety, různá výročí), Národovecké pohlednice. 110 barevných pohlednic. PDF - 111 stran - 14,7 MB.

Slovenské ĺudové vzory so štyroch krejov Slovenska - Drahomíra Križko-Kardossová. Vzorník křížkového vyšívání s lidovými vzory. 10 tabulí s mnoha vzory. Jazyk slovenský. 14 stran - PDF - 2,6 MB.

Vzorník Križikatého vyšívania ĺudového na Slovensku - Drahomíra Križko-Kardossová. 13 barevných tabulí s množstvím vzorů křížkového vyšívání a terminologií jejich názvů. Jazyk Slovenský. PDF - 13 stran - 7,2 MB.

Více informací

480_044

298 Kč

Slovenská ornamentika 2

 

Kategorie - Lidové umění, (Category - Folk Art)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Slovenská ornamentika 2 - Štefan L. Kostelníček

Nádherné barevné litografie ornamentiky inspirované historickými výšivkami slovenského lidu. 16 tabulí s množstvím ornamentů. Úvod v slovenštině, češtině, ruštině, němčině, maďarštině, polštině. PDF - 27 stran - 3,7 MB.

Pohlednice - Štefan Kostelníček

Kompletní pohlednicová tvorba slovenského grafika a malíře. Obsahuje pohlednice s lidovými ornamentálními motivy, příležitostné pohlednice (slety, různá výročí), Národovecké pohlednice. 110 barevných pohlednic. PDF - 111 stran - 14,7 MB.

Slovenské ĺudové vzory so štyroch krejov Slovenska - Drahomíra Križko-Kardossová
Vzorník křížkového vyšívání s lidovými vzory. 10 tabulí s mnoha vzory. Jazyk slovenský. 14 stran - PDF - 2,6 MB.

Vzorník Križikatého vyšívania ĺudového na Slovensku - Drahomíra Križko-Kardossová
13 barevných tabulí s množstvím vzorů křížkového vyšívání a terminologií jejich názvů. Jazyk Slovenský. PDF - 13 stran - 7,2 MB.


This set contains e-books:

Slovak Ornament 2 - Stefan L. Kostelnicek

Beautiful colored lithography of ornaments inspired by the historical embroidery of the Slovak people. 16 boards with many ornaments. Language Czech, Russian, German, Hungarian, Polnish. PDF - 27 pages - 3,7 MB.

Postcards - Stefan Kostelnicek
Complete postcard creation of Slovak graphic artist and painter. Includes postcards with folk ornamental motifs, casual postcards (meetings, anniversaries), National postcards. 110 colorful postcards. PDF - 111 pages - 14.7 MB.

Slovak Folk Patterns Embroidery - Drahomíra Krizko-Kardossova
Cross stitch pattern book with folk patterns. 10 boards with many patterns. Language Slovak. 14 pages - PDF - 2.6 MB.

Cross-stitch Patterns of Folk Embroidery in Slovakia - Drahomíra Križko-Kardossová
13 colored boards with many cross-stitch patterns and the terminology of their names. Language Slovak. PDF - 13 pages - 7.2 MB.

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně