Normy teplých jídel

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Normy teplých jídel (1965). Polévky, hovězí, telecí, vepřové, skopové, mletá masa, zvěřina, drůbež, ryby. Bezmasá jídla, moučníky, lehká zdravotní jídla, masové konzervy, hotové polévky. Normy na 10 porcí, materiál, výrobní postupy. Vhodné pro jídelnové vaření a jako inspirace. Více jak 800 předpisů. Jazyk český. PDF - 434 stran - 13,5 MB.

Receptury studených pokrmů (1976). Přináší recepty na výrobu základních studených pokrmů, na zdobená vejce, rybí a aspikové výrobky, masové,salátové, sýrové a svačinové chlebíčky, chuťovky, studená masa upravená pro prodej na váhu aj. Majonézy, aspiky, chlebíčky, saláty, masové, rybí, zeleninové speciality.  U receptury každého jídla je uvedena charakteristika výrobku, dávky potravin, výrobní postup a předpokládané ztráty. Jazyk český. PDF - 517 stran - 4,6 MB.

Receptury teplých pokrmů. Rozšířené vydání z r. 1970 a v dodatku k recepturám teplých a studených jídel, mléčných nápojů, jídel a polotovarů, vydaném v r. 1973. U každé receptury na 10 pokrmů je kromě druhů a množství potřebných potravin uvedena i stručná smyslová charakteristika pokrmu a výrobní postup. Publikace také uvádí ČSN pro hotová jídla a polotovary, záměny surovin při výrobě pokrmů, průměrné ztráty a odpady vzniklé čištěním a krájením apod. Jazyk český. PDF - 644 stran - 14 MB.

Více informací

710_015

298 Kč

normy teplých jídel, receptury studených pokrmů

Kategorie - Historické kuchařky, (Category - Historical Cookerybooks)

  Tento soubor obsahuje e-knihy:

Normy teplých jídel (1965)

Polévky, hovězí, telecí, vepřové, skopové, mletá masa, zvěřina, drůbež, ryby. Bezmasá jídla, moučníky, lehká zdravotní jídla, masové konzervy, hotové polévky. Normy na 10 porcí, materiál, výrobní postupy. Vhodné pro jídelnové vaření a jako inspirace. Více jak 800 předpisů. Jazyk český. PDF - 434 stran - 13,5 MB.

Receptury studených pokrmů (1976)
Přináší recepty na výrobu základních studených pokrmů, na zdobená vejce, rybí a aspikové výrobky, masové,salátové, sýrové a svačinové chlebíčky, chuťovky, studená masa upravená pro prodej na váhu aj. Majonézy, aspiky, chlebíčky, saláty, masové, rybí, zeleninové speciality. U receptury každého jídla je uvedena charakteristika výrobku, dávky potravin, výrobní postup a předpokládané ztráty. Jazyk český. PDF - 517 stran - 4,6 MB.

Receptury teplých pokrmů
Rozšířené vydání z r. 1970 a v dodatku k recepturám teplých a studených jídel, mléčných nápojů, jídel a polotovarů, vydaném v r. 1973. U každé receptury na 10 pokrmů je kromě druhů a množství potřebných potravin uvedena i stručná smyslová charakteristika pokrmu a výrobní postup. Publikace také uvádí ČSN pro hotová jídla a polotovary, záměny surovin při výrobě pokrmů, průměrné ztráty a odpady vzniklé čištěním a krájením apod. Jazyk český. PDF - 644 stran - 14 MB.


This set contains e-books:

Hot Food (Czech) Standards (1965)
Soups, beef, veal, pork, mutton, minced meat, game, poultry, fish. Meatless meals, desserts, light health meals, meat, canned food, ready-made soups. Standards for 10 portions, material, production processes. Suitable for dining and as inspiration. More than 800 recepies. Czech language. PDF - 434 pages - 13.5 MB.

Cold Food Recipes (1976)
Recipes for the production of basic cold dishes, decorated eggs, fish and aspic products, meat, salad, cheese and snack sandwiches, appetizers, cold meat prepared for sale by weight, etc. Mayonnaises, aspic, sandwiches, salads, meat, fish, vegetables specialities. The recipe for each meal states the characteristics of the product, the food ration, the production process and the expected losses. Czech language. PDF - 517 pages - 4.6 MB.

Hot food recipes
Extended edition from 1970 and in the supplement to the recipes for hot and cold meals, milk drinks, meals and semi-finished products, issued in 1973. For each recipe for 10 dishes, in addition to the types and quantities of food required, a brief sensory characteristics method. The publication also mentions ČSN for ready meals and semi-finished products, exchanges of raw materials in the production of meals, average losses and wastes arising from cleaning and slicing, etc. Czech language. PDF - 644 pages - 14 MB.

 

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně