Jabčák čili víno jablečné

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Jabčák čili víno jablečné - Jaroslav Tebich. Víno z jablek (cider). O výběru jablek na jabčák, Zkoušení šťávy jablečné na jakost, Mačkání jablek, Nakvašování rozmačkané dužniny, Lisování, Přísada vody a cukru k moštu jablečnému, Praxe kvašení, O proměnách moštu při a po kvašení a o složení dospělého vína, Stáčení, uložení a čeření jabčáku, Sklepy a nádoby, Hrušňák, Vína nekvašená, Šumivá vína ovocná, Zužitkování odpadků. Jazyk český. 15 obrázků v textu. PDF - 76 stran - 2,7 MB.

Příprava domácích vín - Boris Valenta. Výběr surovin pro přípravu domácích vín, Základní znalosti z kvasné chemie, Zásady postupu při výrobě vín, Nemoci a vady vín, Předpisy pro přípravu domácích vín. Lesní plodiny (Borůvky, Brusinky, Jahody, Jalovec, Klikva, Maliny, Ostružiny). Polní plodiny (cukrovka, Kukuřice a pšenice, Žito). Ovoce a zelenina (Angrešt, Broskve, Celer, Hrušky, Jablka, Jahody, Kdoule, Meruňky, Mišpule, Pastiňák, Reveň, Rybíz). Květy (Černý rybíz, Lípa, Pampelišky). Šumivá vína, Kořeněná vína, Hodnocení vín. 100 předpisů, 29 obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 127 stran - 2,5 MB.

Výroba lihovin na studené cestě - Antonín Markl. Prakticky a spolehlivý návod k výrobě 450 druhů lihovin, jako rozličných rosolek, likérek, kořalek, esencí, šťávovek, tinktur, araku, koňaku, punšoviny, rumu atd. Návody jak z čistého lihu, cukru a různých esencí vyrobit likéry. Jazyk český. PDF - 130 stran - 2 MB.

Výroba slivovice - Hynek Burian. Poučení pro hospodáře a vyrobitele lihovin, jak nejvhodnějším způsobem vyráběti lze slivovici při řádném a správném využitkování peckového ovoce. Kromě praktických pokynů k výrobě slivovice autor uvádí také přehled (1895) obdobných nápojů vyráběných v Evropě. Jazyk český. PDF - 25 stran - 1 MB.  

Výroba lihovin - V. Grégr, J. Uher. Jedna z nejobsažnějších knih v oboru lihovarnictví. Kniha pojednává o teoretických základech technologie, o mikrobiologii a biochemii kvašení, dále o kontrole a zkoušení surovin a provozu (včetně metody plynové chromatografie) a čištění odpadních vod. Těžiště knihy je v kapitolách o surovinách, o průmyslové výrobě ušlechtilých pálenek, likérů a neslazených lihovin a přípravě receptů. Kniha je určena technickým pracovníkům závodů kvasné výroby, studentům středních průmyslových škol a fakult potravinářského směru a konečně též kontrolním orgánům v závodech, prodejnách a ve skladech. Jazyk český, rezumé v ruštině a němčině. PDF - 411 stran - 10,3 MB.

Více informací

710_042

298 Kč

jabčák, cider

Kategorie - Historické kuchařky, (Category - Historical Cookery-books)

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Jabčák čili víno jablečné - Jaroslav Tebich
Víno z jablek (cider). O výběru jablek na jabčák, Zkoušení šťávy jablečné na jakost, Mačkání jablek, Nakvašování rozmačkané dužniny, Lisování, Přísada vody a cukru k moštu jablečnému, Praxe kvašení, O proměnách moštu při a po kvašení a o složení dospělého vína, Stáčení, uložení a čeření jabčáku, Sklepy a nádoby, Hrušňák, Vína nekvašená, Šumivá vína ovocná, Zužitkování odpadků. Jazyk český. 15 obrázků v textu. PDF - 76 stran - 2,7 MB.

Příprava domácích vín - Boris Valenta
Výběr surovin pro přípravu domácích vín, Základní znalosti z kvasné chemie, Zásady postupu při výrobě vín, Nemoci a vady vín, Předpisy pro přípravu domácích vín. Lesní plodiny (Borůvky, Brusinky, Jahody, Jalovec, Klikva, Maliny, Ostružiny). Polní plodiny (cukrovka, Kukuřice a pšenice, Žito). Ovoce a zelenina (Angrešt, Broskve, Celer, Hrušky, Jablka, Jahody, Kdoule, Meruňky, Mišpule, Pastiňák, Reveň, Rybíz). Květy (Černý rybíz, Lípa, Pampelišky). Šumivá vína, Kořeněná vína, Hodnocení vín. 100 předpisů, 29 obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 127 stran - 2,5 MB.

Výroba lihovin na studené cestě - Antonín Markl
Prakticky a spolehlivý návod k výrobě 450 druhů lihovin, jako rozličných rosolek, likérek, kořalek, esencí, šťávovek, tinktur, araku, koňaku, punšoviny, rumu atd. Návody jak z čistého lihu, cukru a různých esencí vyrobit likéry. Jazyk český. PDF - 130 stran - 2 MB.

Výroba slivovice - Hynek Burian
Poučení pro hospodáře a vyrobitele lihovin, jak nejvhodnějším způsobem vyráběti lze slivovici při řádném a správném využitkování peckového ovoce. Kromě praktických pokynů k výrobě slivovice autor uvádí také přehled (1895) obdobných nápojů vyráběných v Evropě. Jazyk český. PDF - 25 stran - 1 MB.

Výroba lihovin - V. Grégr, J. Uher
Jedna z nejobsažnějších knih v oboru lihovarnictví. Kniha pojednává o teoretických základech technologie, o mikrobiologii a biochemii kvašení, dále o kontrole a zkoušení surovin a provozu (včetně metody plynové chromatografie) a čištění odpadních vod. Těžiště knihy je v kapitolách o surovinách, o průmyslové výrobě ušlechtilých pálenek, likérů a neslazených lihovin a přípravě receptů. Kniha je určena technickým pracovníkům závodů kvasné výroby, studentům středních průmyslových škol a fakult potravinářského směru a konečně též kontrolním orgánům v závodech, prodejnách a ve skladech. Jazyk český, rezumé v ruštině a němčině. PDF - 411 stran - 10,3 MB.


This set contains cookery e-books:

Wine production from apples and pears - Jaroslav Tebich
Technological procedures in (cider) production, selection of suitable fruit, elimination of errors. Czech language. 15 images in the text. PDF - 76 pages - 2,7 MB.

Preparation of domestic wines - Boris Valenta
Principles of procedure for domestic wines from forest crops, field crops and flowers. 100 recipes, 29 pictures in the text. Czech language. PDF - 127 pages - 2.5 MB.

Production of Spirits on a Cold Road - Antonín Markl
Practical and reliable instructions for the production of 450 kinds of spirits, such as various liqueurs, spices, essences, juices, tinctures, arach, cognac, crunch, rum, etc. Instructions how to produce from pure alcohol, sugar and various essences liqueurs. Czech language. PDF - 130 pages - 2 MB.

Production of Spirits - V. Gregr, J. Uher
The book deals with the theoretical foundations of technology, microbiology and biochemistry. Fermentation, the control and testing of raw materials and operation (including gas chromatography) and wastewater treatment. The focus of the book is in the chapters on raw materials, on industrial production noble spirits, liqueurs and unsweetened spirits, and preparation of recipes. The book is intended for technical staff of fermentation plants, students at secondary industrial schools and faculties of the food industry and, finally, control bodies in factories, shops and warehouses. Czech language, summary in Russian and German. PDF - 411 pages - 10.3 MB.

Production of plum brandy - Hynek Burian
Instruction for farmers and producers of spirits on how to produce the most suitable plum brandy with proper and correct use pips fruit. In addition to practical instructions for the production of plum brandy, the author also provides an overview (1895) of similar drinks produced in Europe. Czech language. PDF - 25 pages - 1 MB.

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně