Lovcova kuchyně

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Lovcova kuchyně - Václav Soukup (1909). Kuchyňská úprava všech druhů zvěře pernaté a srstnaté na základě předpisů českých a francouzských lovců a kuchařů. Černá zvěř, daněk, jelen, jezevec, kamzík, králík divoký,králík domácí, sob, srnčí, vydra, zajíc, bažant, holub divoký,divoká husa, jeřábek, divoká kachna, koroptve, křepelka, kvíčala, sluka, tetřev, tetřívek, vrabci a jiní drobní ptáci,  různé ptactvo v současné kuchyni zřídka se vyskytující. Jazyk český. PDF - 289 stran - 4.6 MB.

121 receptů na úpravu zvěřiny - kolektiv. Bažanti, koroptve, divoké kachny a husy, kančí, jelení, srnčí, muflon, daněk, zajíc, divoký králík, paštiky, rolády. Jazyk český. PDF - 1 MB.

Pokrmy z mořských plodů - kolektiv. 60 receptů k přípravě mořských plodů. Krevety, garnáti, krabi, slávky, šneci, chobotnice. Saláty, studené pokrmy, teplé pokrmy. Jazyk český. PDF - 63 stran - 1 MB.

Hlemýžď, čili plž jedlý - Václav Soukup. Podtitul - Stručný návod k řádné úpravě hlemýždě za pokrm, jakož i pokyny ku zřizování hlemýžďáren po domácku i ve velkém. S použitím nejlepších předpisů kuchyně francouzské, anglické, české i německé. Jazyk český. PDF - 40 stran - 1 MB.

Mlži v Čechách žijící - Edvard Grégr. Základní části těl mlžů, jejich anatomie, životní cykly, rozmnožování. Výčet mlžů vyskytujících se na území Čech (1862), včetně perlorodek, požadavky na životní prostředí. 13 obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 38 stran - 1 MB. 

Více informací

710_043

248 Kč

Ĺovcova kuchyně

Kategorie - Historické kuchařky, (Category - Historical Cookery-books)

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Lovcova kuchyně - Václav Soukup (1909)
Kuchyňská úprava všech druhů zvěře pernaté a srstnaté na základě předpisů českých a francouzských lovců a kuchařů. Černá zvěř, daněk, jelen, jezevec, kamzík, králík divoký,králík domácí, sob, srnčí, vydra, zajíc, bažant, holub divoký,divoká husa, jeřábek, divoká kachna, koroptve, křepelka, kvíčala, sluka, tetřev, tetřívek, vrabci a jiní drobní ptáci, různé ptactvo v současné kuchyni zřídka se vyskytující. Jazyk český. PDF - 289 stran - 4.6 MB.

121 receptů na úpravu zvěřiny - kolektiv
Bažanti, koroptve, divoké kachny a husy, kančí, jelení, srnčí, muflon, daněk, zajíc, divoký králík, paštiky, rolády. Jazyk český. PDF - 1 MB.

Pokrmy z mořských plodů - kolektiv
60 receptů k přípravě mořských plodů. Krevety, garnáti, krabi, slávky, šneci, chobotnice. Saláty, studené pokrmy, teplé pokrmy. Jazyk český. PDF - 63 stran - 1 MB.

Hlemýžď, čili plž jedlý - Václav Soukup
Podtitul - Stručný návod k řádné úpravě hlemýždě za pokrm, jakož i pokyny ku zřizování hlemýžďáren po domácku i ve velkém. S použitím nejlepších předpisů kuchyně francouzské, anglické, české i německé. Jazyk český. PDF - 40 stran - 1 MB.

Mlži v Čechách žijící - Edvard Grégr
Základní části těl mlžů, jejich anatomie, životní cykly, rozmnožování. Výčet mlžů vyskytujících se na území Čech (1862), včetně perlorodek, požadavky na životní prostředí. 13 obrázků v textu. Jazyk český. PDF - 38 stran - 1 MB.


This set contains cookery e-books:

Hunter's Kitchen - Vaclav Soukup (1909)
Kitchen preparation of all types of feathered and furry game based on the regulations of Czech and French hunters and chefs. Czech language. PDF - 289 pages - 4,6 MB.

121 recipes for wild game preparation
Pheasants, partridges, wild ducks and geese, boar, deer, roe deer, mouflon, fallow deer, hare, wild rabbit, pâtés, rolls. Czech language. PDF - 1 MB.

Seafood dishes - team
60 recipes for preparing seafood. Shrimps, prawns, crabs, mussels, snails, squid. Salads, cold dishes, hot dishes. Language Czech. PDF - 63 pages - 1 MB.

Snail - Václav Soukup
Subtitle - A brief guide to preparation of snails for food, as well as instructions for setting up snails farms at home. Using the best recipes of French, English, Czech and German cuisine. Czech language. PDF - 40 pages - 1 MB.

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně