Normy masných výrobků

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Normy masných výrobků. Obsahuje 200 norem pro nejběžnější masné výrobky. Každá norma obsahuje množství surovin a přísad, potřebných pro výrobu 100 kg hotového produktu. Drobné masné výrobky (uzeniny) a měkké salámy. Trvanlivé masné výrobky. Speciální masné výrobky. Vařené a pečené masné  výrobky. Ostatní masné výrobky a konzervy. Jazyk český. PDF - 232 stran - 2,6 MB.

100 a 1 masitých pokrmů z celého světa - Oldřich Nosek. Výběr předpisů z kuchyní různých národů, především evropských a asijských.  Polévky, pokrmy z vepřového, hovězího, telecího, skopového masa a vnitřností. U nedostupných surovin jsou uvedeny jejich možné náhrady. Jazyk český. PDF - 144 stran - 2,1 MB.

Výroba uzenin, specialit a konzerv - Jaroslav Bezděk. Užitečný klasický rádce pro uzenáře. Solení masa, Upravovaná masa, Vařené zboží obyčejné, Uzené zboží - salámy, Uzené zboží (drobné), Trvanlivé salámy, Nářezové a ozdobné salámy, Játrové zboží, Různé speciality a běžné výrobky, Huspeniny a aspiky, Masové konservy, Saláty. Technologické postupy a časy mezi jednotlivými fázemi přípravy hotového výrobku. Jazyk český. PDF - 129 stran - 3 MB.

Zakaľáčkové špeciality - Juraj Lauko. Desítky receptů na produkty z domácí zabíjačky. Doplněno o příhody a zážitky z domácích zabíjaček pro městské obyvatelstvo. Jazyk slovenský. PDF - 60 stran - 1 MB.

Více informací

710_044

298 Kč

Normy masných výrobků

Kategorie - Historické kuchařky, (Category - Historical Cookery-books)

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Normy masných výrobků

Obsahuje 200 norem pro nejběžnější masné výrobky. Každá norma obsahuje množství surovin a přísad, potřebných pro výrobu 100 kg hotového produktu. Drobné masné výrobky (uzeniny) a měkké salámy. Trvanlivé masné výrobky. Speciální masné výrobky. Vařené a pečené masné výrobky. Ostatní masné výrobky a konzervy. Jazyk český. PDF - 232 stran - 2,6 MB.

100 a 1 masitých pokrmů z celého světa - Oldřich Nosek
Výběr předpisů z kuchyní různých národů, především evropských a asijských. Polévky, pokrmy z vepřového, hovězího, telecího, skopového masa a vnitřností. U nedostupných surovin jsou uvedeny jejich možné náhrady. Jazyk český. PDF - 144 stran - 2,1 MB.

Výroba uzenin, specialit a konzerv - Jaroslav Bezděk
Užitečný klasický rádce pro uzenáře. Solení masa, Upravovaná masa, Vařené zboží obyčejné, Uzené zboží - salámy, Uzené zboží (drobné), Trvanlivé salámy, Nářezové a ozdobné salámy, Játrové zboží, Různé speciality a běžné výrobky, Huspeniny a aspiky, Masové konservy, Saláty. Technologické postupy a časy mezi jednotlivými fázemi přípravy hotového výrobku. Jazyk český. PDF - 129 stran - 3 MB.

Zakaľáčkové špeciality - Juraj Lauko
Desítky receptů na produkty z domácí zabíjačky. Doplněno o příhody a zážitky z domácích zabíjaček pro městské obyvatelstvo. Jazyk slovenský. PDF - 60 stran - 1 MB.


This set contains cookery e-books:

Czech standards for meat products
Contains 200 czech standards for the most common meat products. Each standard contains the amount of raw materials and ingredients needed to produce 100 kg of finished product. Small meat products (sausages). Soft salami and durable meat products. Special meat products. Boiled and baked meat products. Other meat products and preserves. Czech language. PDF - 232 pages - 2.6 MB.

100 and 1 meat dishes from around the world - Oldřich Nosek
A selection of recipes from the cuisines of various nations, primarily European and Asian. Soups, dishes from pork, beef, veal, mutton and guts. For unavailable raw materials, their possible substitutes are listed. Czech language. PDF - 144 pages - 2.1 MB.

Production of sausages, specialties and canned food - Jaroslav Bezděk
A useful classic guide for sausage makers. Salting of meat, Processed meat, Cooked goods, Smoked goods - salami, Smoked goods, Cured salami, Sliced and decorative salami, Liver products, Various specialties and regular products, Pork and aspic, Meat preserves, Salads. Technological procedures and times between individual stages of preparation of the finished product. Czech language. PDF - 129 pages - 3 MB.

Domestic pig slaughterer - Juraj Lauko
Dozens of recipes for homemade butchery products. Completed with incidents and experiences from domestic killers. Slovak language. PDF - 60 pages - 1 MB.

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně