Příručka umělce-grafika

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Příručka umělce-grafika - Šimon T. F. Kniha z roku 1921, pojednávající o technikách rytiny, leptu a barevného leptu. Včetně mnoha návodů a receptů. 73 stran, mnoho černobílých i barevných příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 73 stran - 10 MB.

Techniky umeleckej grafiky - Jozef Kubas. Vynikající kniha popisující širokou paletu grafických technik (viz. podrobnosti), nástroje a materiál k tvorbě grafik. Množství návodů a rad , instruktážních obrázků (75) v textu, příklady zvládnutých grafických technik na 114 fotografických přílohách. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 423 stran - 25 MB.

Uhlotisk - František Tůma. Uhlotisk (karbonotisk nebo pigmentový tisk) je historicky nejstarší ušlechtilý fotografický tisk používaný v letech 1890-1900. Jedná se o vymývaný tisk přenesený na papír. Patřil mezi oblíbenou a rozšířenou fotografickou metodu, která umožňovala již hotový obraz vložit na různé další materiály jako papír, sklo, porcelán adt. Uhlotisk se vyznačoval pestrými barvami. Probém je s dostupností některých materiálů (speciálního papíru). Jazyk český. PDF - 7 stran.

Pigment, čili uhlotisk - Jindra Imlauf. Řada praktických rad pro práci s technikkou uhlotisku. Přenesení obrazu na podložku, dvojitý přenos, vyvolávání obrazu na jiných podložkách, než na speciálním papíře (sklo, porcelán ...). 4 obrazové přílohy. Jazyk český. PDF - 41 stran - 1,3 MB.

Carbon Printing - E. J. Wall. Kniha zabývající se stejnou problematikou, ale mnohm podrobněji. Obsahuje mnoho receptů a návodů. Jazyk anglický. PDF - 132 stran - 2,4 MB.

Více informací

210_004

198 Kč

Příručka umělce-grafika, Šimon, Techniky umeleckej grafiky, Kubas, uhlotisk

 

Kategorie - Malba, grafika, sochařství


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Příručka umělce-grafika - Šimon T. F.

Kniha z roku 1921, pojednávající o technikách rytiny, leptu a barevného leptu. Včetně mnoha návodů a receptů. 73 stran, mnoho černobílých i barevných příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 73 stran - 10 MB.

Techniky umeleckej grafiky - Jozef Kubas
Vynikající kniha popisující širokou paletu grafických technik (viz. podrobnosti), nástroje a materiál k tvorbě grafik. Množství návodů a rad , instruktážních obrázků (75) v textu, příklady zvládnutých grafických technik na 114 fotografických přílohách. Jazyk slovenský. Adobe PDF - 423 stran - 25 MB.

Uhlotisk - František Tůma
Uhlotisk (karbonotisk nebo pigmentový tisk) je historicky nejstarší ušlechtilý fotografický tisk používaný v letech 1890-1900. Jedná se o vymývaný tisk přenesený na papír. Patřil mezi oblíbenou a rozšířenou fotografickou metodu, která umožňovala již hotový obraz vložit na různé další materiály jako papír, sklo, porcelán adt. Uhlotisk se vyznačoval pestrými barvami. Probém je s dostupností některých materiálů (speciálního papíru). Jazyk český. PDF - 7 stran.

Pigment, čili uhlotisk - Jindra Imlauf
Řada praktických rad pro práci s technikkou uhlotisku. Přenesení obrazu na podložku, dvojitý přenos, vyvolávání obrazu na jiných podložkách, než na speciálním papíře (sklo, porcelán ...). 4 obrazové přílohy. Jazyk český. PDF - 41 stran - 1,3 MB.

Carbon Printing - E. J. Wall
Kniha zabývající se stejnou problematikou, ale mnohm podrobněji. Obsahuje mnoho receptů a návodů. Jazyk anglický. PDF - 132 stran - 2,4 MB.


Handbook Artist-Graphic Designer - Simon T. F.

This set contains e-books:
Handbook Artist-Graphic Designer - T. F. Simon
Prirucka umelce-grafika. Book from 1921 year about technique engravings, etching and collour etching. Many instructions and recipes. Czech language. Adobe PDF - 73 pages - 10 MB.

Techniques of Graphic Arts - Jozef Kubas
Techniky umeleckej grafiky. Book describing all graphic techniques, tools and materials for its creation. Many advices, instructional pictures (75), exampels of excelent graphic art on 114 pictures. Slovak language. Adobe PDF - 423 pages - 25 MB.

Carbon Printing - E. J. Wall
Carbon print is the oldest noble photo printing used in the years 1890-1900. It is eluted print transferred to the paper. It was among the popular and widespread photographic method that allowed already done to place the image on a variety of other materials such as paper, glass, porcelain topic. Carbon print was marked by bright colors. The problem is the availability of some materials (special paper). English language. PDF - 132 pages - 2,4 MB.


OBSAH - Techniky umeleckej grafiky:
PREDSLOV, ÚVOD,
HISTORICKY PREHĽAD VÝVINU GRAFICKÝCH TECHNIK, Vývin drevorezu, Vývin medirytu, Vývin techniky leptu, Vývin litografie-kameňotlače, Vývin grafických techník v Číne a Japonsku, Vývin grafických techník v Rusku, Vývin grafických techník na Slovensku, Chronologický prehľad vývinu drevorezu a drevorytu, Chronologický prehľad vývinu medirytu, Chronologický prehľad vývinu leptu, Chronologický prehľad vý-vinu litografie - kameňotlače,
TVÁRNE METÓDY GRAFICKÝCH TECHNIK, Prehľad grafických techník podľa spôsobu tlače, Drevorez, Drevoryt, Farebný drevorez a drevoryt, Linoryt - linorez, Igeloryt - gumoryt, Olovoryt, Mediryt, Bodkovacia technika, Suchá ihla, Mezzotinta, Lept, Čiarkový lept, Pérový lept, Mäkký kryt, Akvatinta, Čiarkový lept s akvatintou, Mäkký kryt s akvatintou, Suchá ihla s akvatintou, Škrabaná akvatinta, Lept na krehkom kryte podľa Z Junu, Farebný lept, Litografia - kameňotlač, Kriedová litografia, Autografia, Pérová litografia, Štetcová litografia, Lavírovaná litografia, Škrabaná litografia, Kameňorytina, Kameňolept, Akvatinta na kameni, Farebná litografia, Signovanie a paspartovanie grafických listov,
PRÍBUZNÉ GRAFICKÉ TECHNIKY, Algrafia - ofset, Ceninová a bankovková grafika, Pomocné techniky,
GRAFICKÁ TECHNOLÓGIA, Papier, Drevo - grafické doštičky, Linoleum, Igelitové fólie, Kovy, Litografický kameň, Brúsne a leštiace prostriedky, Grafické farby, Anorganické farby, Organické syntetické farbivá, Farbivové laky, Výroba farieb, Čierne farbivá a farby, Technické vlastnosti farieb, Oleje - fermeže, Technické vlastnosti olejov, Sušidlá (sikatívy), Substráty, Asfalty, Živice, Vosky, Arabská guma, Organické rozpúšťadlá a riedidlá, Anorganické rozpúšťadlá, Grafické leptadlá, Leptacie soli, Rôzne látky, Technológia leptárskych krytov, Technológia litografickej kriedy, Litografický tuš, Autografický atrament, Asfaltová tinktúra,
POZNÁMKY, LITERATÚRA A PRAMENE, MENNÝ REGISTER MIESTNY REGISTER VECNÝ REGISTER ZOZNAM VYOBRAZENÍ ZOZNAM INSTRUKTÁŽNYCH OBRÁZKOV

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně