Nový slovník československých výtvarných umělců

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Nový slovník československých výtvarných umělců - Prokop Toman. Tento soubor obsahuje "Nový slovník československých výtvarných umělců" (rok vydání 1936) a "Dodatky ke Slovníku československých výtvarných umělců" (2 963 hesel ke slovníku z roku 1947). Na tomto monumentálním díle pracovaly 3 generace rodu Tomanů. Jedinečnost tohoto díla spočívá v silném faktografickém zázemí informací o výtvarných umělcích v českých zemích a na Slovensku od středověku až do druhé poloviny dvacátého století. Tyto knihy jsou pojmem pro všechny výtvarné kritiky, umělce, antikváře, sběratele a milovníky umění. Jazyk český. Adobe PDF - 2 e-knihy 1 013 stran - 42 MB.

Kulturní adresář ČSR 1934 - Antonín Dolenský. Bibliografický slovník žijících kulturních pracovníků. Nepostradatelný pomocník pro historiky umění a všechny, kdo se zajímají o kulturní dění v předválečném Československu a jeho regionech. Několik tisíc hesel. Spisovatelé, novináři, malíři, ... , spolky a nadace. Všechny podstatné osobnosti, činné tak, nebo onak na kulturním poli v centru i regionech. Jazyk český. Adobe PDF - 584 stran - 176 MB.

Kulturní adresář ČSR 1936 - Antonín Dolenský. Rozšířené a doplněné vydání předešlého. Jazyk český. Adobe PDF - 674 stran - 170 MB.

Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře - Antonín Dolenský. Soupis používaných pseudonymů do roku 1910. Asi 1500 hesel. Jazyk český. Adobe PDF - 53 stran - 1,3 MB.

Adresář výtvarných umělců ČSR 1937. Vydal Syndikát výtvarníků ČSR 1937. Architekti, malíři, sochaři, umělci průmysloví,  seznam všech československých uměleckých spolků bez rozdílu jazykové příslušnosti s příslušnými vysvětlivkami. Jazyk český. Adobe PDF - 64 stran - 1,4 MB.

Více informací

210_009

348 Kč

Nový slovník československých výtvarných umělců, Kulturní adresář ČSR

Kategorie - Malba, Grafika, Sochařství


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Nový slovník československých výtvarných umělců - Prokop Toman
Tento soubor obsahuje "Nový slovník československých výtvarných umělců" (rok vydání 1936) a "Dodatky ke Slovníku československých výtvarných umělců" (2 963 hesel ke slovníku z roku 1947). Na tomto monumentálním díle pracovaly 3 generace rodu Tomanů. Jedinečnost tohoto díla spočívá v silném faktografickém zázemí informací o výtvarných umělcích v českých zemích a na Slovensku od středověku až do druhé poloviny dvacátého století. Tyto knihy jsou pojmem pro všechny výtvarné kritiky, umělce, antikváře, sběratele a milovníky umění. Jazyk český. Adobe PDF - 2 e-knihy 1 013 stran - 42 MB.

Kulturní adresář ČSR 1934 - Antonín Dolenský

Bibliografický slovník žijících kulturních pracovníků. Nepostradatelný pomocník pro historiky umění a všechny, kdo se zajímají o kulturní dění v předválečném Československu a jeho regionech. Několik tisíc hesel. Spisovatelé, novináři, malíři, ... , spolky a nadace. Všechny podstatné osobnosti, činné tak, nebo onak na kulturním poli v centru i regionech. Jazyk český. Adobe PDF - 584 stran - 176 MB.

Kulturní adresář ČSR 1936 - Antonín Dolenský
Rozšířené a doplněné vydání předešlého. Jazyk český. Adobe PDF - 674 stran - 170 MB.

Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře - Antonín Dolenský

Soupis používaných pseudonymů do roku 1910. Asi 1500 hesel. Jazyk český. Adobe PDF - 53 stran - 1,3 MB.

Adresář výtvarných umělců ČSR 1937

Vydal Syndikát výtvarníků ČSR 1937. Architekti, malíři, sochaři, umělci průmysloví, seznam všech československých uměleckých spolků bez rozdílu jazykové příslušnosti s příslušnými vysvětlivkami. Jazyk český. Adobe PDF - 64 stran - 1,4 MB.


This set contains e-books:

Vocabulary of Czech Visual Artists - Prokop Toman

Novy slovnik československych vytvarnych umelcu (1936) and Addeum to Vocabulary ... - Prokop Toman. Dodatky ke Slovniku ... Most detailed list of Czech artists. Arround 10 000 items. Czech language. Adobe PDF - 2 e-books - 1 013 pages - 42 MB.

Curtural Address book of Czechoslovakia 1934 - Antonin Dolensky
Kulturni adresar CSR 1934. Bibliographic vocabulary (who is who) of curtural personalities. Arround 6 000 items. Writers, journalists, painters ... Czech language. Adobe PDF - 584 sites - 176 MB.

Curtural Address book of Czechoslovakia 1936 - Antonin Dolensky
Extended and renew edition of previous. Czech language. Adobe PDF - 674 pages - 170 MB.

Lexicon of pseudonyms in Czech and Slovak literature - Antonin Dolensky
Slovnik pseudonymu v ceske a slovenske literature. List of pseudonyms to 1910 year. Arround 1500 items. Czech language. Adobe PDF - 64 pages - 1,4 MB.

Address book of Czechoslovak Visual Artists 1937
Adresar vytvarnych umelcu CSR. Architects, visual artists, clubs, foundations. Czech language. 64 pages - 1,4 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně