Dřevoryt

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Dřevoryt - Šimon T. F. Kniha z roku 1927, pokračování "Příručky umělce-grafika". Pojednává o různých způsobech dřevorytu: Dřevoryt šerosvitový, Reprodukční xylografie, Japonský dřevoryt, Dřevořez. Mnoho černobílých a barevných příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 116 stran - 26 MB.

Dřevořez, dřevoryt a příbuzné techniky - Jan Rambousek. Vývoj technik dřevořezu, dřevorytu a linorytu. Technická část obsahuje podrobný popis při práci s těmito výtvarnými technikami od přípravy dřevěného bloku po tisk. Pracovní postupy, nástroje a nářadí. 125 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 212 stran - 6,3 MB.

Woodcut - Harry Sternberg. Dřevoryt. Kniha se zabývá především tvorbou barevných dřevorytů. Jsou popsány a na řadě fotografií názorně zobrazeny krok za krokem pracovní postupy. Obohacení dřevorytu o náhodné struktury vtlačováním a vsekáváním nejrůznějších předmětů do dřevěného bloku, barevné obohacení jednobarevného dřevorytu různými tiskátky a razítky. Jazyk anglický. Adobe PDF - 32 stran - 5,9 MB.

Originální dřevořez - Bucherer, Ehlozty. Der original Holzschnit. Vynikající příklady vývoje dřevorytu od středověku do první světové války. Typické styly, ve kterých i dnešní rytec najde inspiraci. Druhá polovina knihy obsahuje popis řemesla a návody k tvorbě a tisku monochromatických i barevných dřevorytů. Jazyk německý. Adobe PDF - 105 stran - 2,1 MB.

The Art of Drawing and Engraving on Wood - G. W. Marx. Kniha určena především rytcům, kteří převáděli umělecké předlohy pro tisk. Příprava dřevěných bloků, nástroje a přípravky potřebné k rytí a zkušebním tiskům, postupy při převádění jednotlivých motivů kresby na dřevoryt. 51 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 51 stran - 2,5 MB.

Více informací

210_005

198 Kč

dřevoryt, dřevořez, linoryt, Woodcut, Holzschnit

Kategorie - Grafika, malba, sochařství, (Category - Graphic Are, Painting, Statuary)


Obsah - Dřevoryt: Úvodem, O vzniku a vývoji dřevorytu, Princip a teorie tisku s výšky, Dřeva a nástroje, Dřevořez šerosvitový, Dřevoryt podle systému Bewickova, Tisk dřevorytů, Tisk po japonském způsobu,

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Dřevoryt - Šimon T. F.
Kniha z roku 1927, pokračování "Příručky umělce-grafika". Pojednává o různých způsobech dřevorytu: Dřevoryt šerosvitový, Reprodukční xylografie, Japonský dřevoryt, Dřevořez. Mnoho černobílých a barevných příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 116 stran - 26 MB.

Dřevořez, dřevoryt a příbuzné techniky - Jan Rambousek

Vývoj technik dřevořezu, dřevorytu a linorytu. Technická část obsahuje podrobný popis při práci s těmito výtvarnými technikami od přípravy dřevěného bloku po tisk. Pracovní postupy, nástroje a nářadí. 125 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 212 stran - 6,3 MB.

Woodcut - Harry Sternberg
Dřevoryt. Kniha se zabývá především tvorbou barevných dřevorytů. Jsou popsány a na řadě fotografií názorně zobrazeny krok za krokem pracovní postupy. Obohacení dřevorytu o náhodné struktury vtlačováním a vsekáváním nejrůznějších předmětů do dřevěného bloku, barevné obohacení jednobarevného dřevorytu různými tiskátky a razítky. Jazyk anglický. Adobe PDF - 32 stran - 5,9 MB.

Originální dřevořez - Bucherer, Ehlozty
Der original Holzschnit. Vynikající příklady vývoje dřevorytu od středověku do první světové války. Typické styly, ve kterých i dnešní rytec najde inspiraci. Druhá polovina knihy obsahuje popis řemesla a návody k tvorbě a tisku monochromatických i barevných dřevorytů. Jazyk německý. Adobe PDF - 105 stran - 2,1 MB.

The Art of Drawing and Engraving on Wood - G. W. Marx
Kniha určena především rytcům, kteří převáděli umělecké předlohy pro tisk. Příprava dřevěných bloků, nástroje a přípravky potřebné k rytí a zkušebním tiskům, postupy při převádění jednotlivých motivů kresby na dřevoryt. 51 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 51 stran - 2,5 MB.


This set contains e-books:


Woodcut - Simon T. F.
Drevoryt. Continuation of book "Handbook Artist-Graphic Designer". Describe many way how to make this art technique. Many monochrom and collour pictures. Czech language. Adobe PDF - 116 pages - 26 MB.

Woodcut and Wood-engraving - Jan Rambousek
Drevorez, drevoryt a pribuzne techniky. Development of woodcut, woodengraving and linotype and creation monochrom and colour graphics from wooden block to print. 125 pictures in text. Czech language. Adobe PDF - 212 pages - 6,3 MB.

Woodcut - Harry Sternberg

Creation of colour voodcuts. Many tips and tricks. How to bring colour in monochrom graphics with help of various stamps and structures. English language. Adobe PDF - 32 pages - 5,9 MB.

The Art of Drawing and Engraving on Wood - G. W. Marx

Book for engravers who transpose artwork to woodcut. From woodblock to test and final print. Tools, materials, working procedures. English language. Adobe PDF - 51 pages - 2,5 MB.

Der Original Holzschnit - Bucherer, Ehlozty

Original Woodcut. Excellent exampels of development of woodcut from middle ages to end of first world war. Mind-improving also for contemporary artists. Contains also description of this craft and complete instruction for creation of woodcuts. German language. Adobe PDF - 51 pages - 2,1 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně