Modern Architecture in Britain

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Moderní architektura v Británii - Trevor Dannat. Modern Architecture in Britain. Publikace poskytuje representativní pohled na britskou architekturu 1945-1955. Obsahuje kapitoly, zabývající se průmyslovými objekty, kancelářské, prodejní a výstavní prostory, budovy sloužící školství, obytné budovy, sociální objekty a urbanistické studie. Mnoho fotografií, plánů a studií. Jazyk anglický. Adobe PDF - 209 stran - 30 MB.

Manierismus in England - Wüsten Ernst. Die Architektur des Manierismus in England. Kniha o architektuře v Anglii 16. století. Zaměření na budova, parky a přírodní prostory, interiery a fantaskní formy manýrismu. Příklady na 50 obrazových přílohách. Bohatý soupis literatury k danému problému. Jazyk německý. Adobe PDF - 227 stran - 47 MB.

French architecture - Pierre Lavedan. Průvodce dějinami francouzské architektury od středověku do první poloviny 20. století. Různé druhy staveb od církevních, přes světské stavby, parky a lidovou architekturu. 13 obrázků v textu, 64 obrazových přílohách. Jazyk Anglický. Adobe PDF - 362 stran - 55,3 MB.

Více informací

110_005

98 Kč

Modern Architecture in Britain, Dannat, Manierismus in England - Wüsten Ernst, French Architecture - Pierre Lavedan

Kategorie - Architektura, (Category - Architecture)Modern Architecture in Britain - Trevor Dannat

Publikace poskytuje representativní pohled na britskou architekturu 1945-1955. Obsahuje kapitoly, zabývající se průmyslovými objekty, kancelářské, prodejní a výstavní prostory, budovy sloužící školství, obytné budovy, sociální objekty a urbanistické studie. Mnoho fotografií, plánů a studií. Jazyk anglický. Adobe PDF - 209 stran - 30 MB.

Manierismus in England - Wüsten Ernst.

Die Architektur des Manierismus in England. Kniha o architektuře v Anglii 16. století. Zaměření na budova, parky a přírodní prostory, interiery a fantaskní formy manýrismu. Příklady na 50 obrazových přílohách. Bohatý soupis literatury k danému problému. Jazyk německý. Adobe PDF - 227 stran - 47 MB.

French architecture - Pierre Lavedan

Průvodce dějinami francouzské architektury od středověku do první poloviny 20. století. Různé druhy staveb od církevních, přes světské stavby, parky a lidovou architekturu. 13 obrázků v textu, 64 obrazových přílohách. Jazyk Anglický. Adobe PDF - 362 stran - 55,3 MB.


Modern Architecture in Britain - Trevor Dannat

Publication with a representative looks on British architecture 1945-1955. Contains industrial and office buildings, shopping malls, showrooms, residential and educational buildings... Many pictures, design studies. English language. Adobe PDF - 209 sites - 30 MB.

Manierismus in England - Wüsten Ernst.
Die Architektur des Manierismus in England. Book focusing on English architecture of 16th century. Focused on buildings, parks, and natural environment, interior and fantasy forms of mannerism. 50 pictorial enclosures. Rich listing of literature. German language. Adobe PDF - 227 pages - 47 MB.

French Architecture - Pierre Lavedan.
A complete survey of different kinds of architecture in France from the Middle Ages to-day. All kinds of structures - church, secular, parks, and popular. 13 pictures in text, 64 hooked illustrations. English language. Adobe PDF - 362 sites - 55,3 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně