Technologie rytectví

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Technologie rytectví - František Bárta. Vysokoškolská skripta, seznamující s postupy rytí do kovů, dřeva a ostatních materiálů, jakož i výroby různých forem. Obsahuje přehled nutných pomůcek, nástrojů a strojů. Jazyk český. Adobe PDF - 128 stran - 16 MB.

Různé rytecké techniky v knihtiskařství - Karel Němeček. Jsou zde popsány techniky: Dřevořezba, dřevoryt, barevný dřevoryt, xylografie, rytí do tónových desek, lepenkové desky, linoleum, desky Mässrovy, olověné desky, strojové rytiny a další. Poznámky k tvorbě rytin i k jejich tisku, jakož i posouzení rytin z hlediska sběratele. 31 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 149 stran - 2,5 MB.

Moderní rytí písma - Fred Holmes Rees. Modern Letter Engraving in Theory and Practise. Příručka pro rytce, zabývající se hlavně rytím písma, ornamentů a erbů do kovu. Postup práce, jak vést jednotlivé tahy, nástroje, nářadí. Vhodné pro hodináře, zlatníky a kovorytce obecně. 53 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 175 stran - 3,6 MB.

Rytí kovů - Paul Hasluck. Engraving metals. Příručka pro rytce kovů. Nástroje potřebné k rytecké práci, pomůcky, zařízení pracoviště. Pracovní postupy při ručním rytí nejrůznějších monogramů, užitkových a ozdobných předmětů, domovních tabulek ... Základy leptání, při grafických pracech. 117 obrázků v textu. Jazyk anglický - 156 stran - 3,7 MB.

Více informací

210_007

198 Kč

Technologie rytectví, Technology of Engraving, František Bárta

Kategorie - Grafika, malba, sochařství, (Category - Graphic art, Painting, Statuary)


 Tento soubor obsahuje e-knihy:

Technologie rytectví - František Bárta
Vysokoškolská skripta, seznamující s postupy rytí do kovů, dřeva a ostatních materiálů, jakož i výroby různých forem. Obsahuje přehled nutných pomůcek, nástrojů a strojů. Jazyk český. Adobe PDF - 128 stran - 16 MB.

Různé rytecké techniky v knihtiskařství - Karel Němeček

Jsou zde popsány techniky: Dřevořezba, dřevoryt, barevný dřevoryt, xylografie, rytí do tónových desek, lepenkové desky, linoleum, desky Mässrovy, olověné desky, strojové rytiny a další. Poznámky k tvorbě rytin i k jejich tisku, jakož i posouzení rytin z hlediska sběratele. 31 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 149 stran - 2,5 MB.

Moderní rytí písma - Fred Holmes Rees

Modern Letter Engraving in Theory and Practise. Příručka pro rytce, zabývající se hlavně rytím písma, ornamentů a erbů do kovu. Postup práce, jak vést jednotlivé tahy, nástroje, nářadí. Vhodné pro hodináře, zlatníky a kovorytce obecně. 53 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 175 stran - 3,6 MB.

Rytí kovů - Paul Hasluck

Engraving metals. Příručka pro rytce kovů. Nástroje potřebné k rytecké práci, pomůcky, zařízení pracoviště. Pracovní postupy při ručním rytí nejrůznějších monogramů, užitkových a ozdobných předmětů, domovních tabulek ... Základy leptání, při grafických pracech. 117 obrázků v textu. Jazyk anglický - 156 stran - 3,7 MB.


This set contains e-books:

Technology of Engraving - Frantisek Barta
Technologie rytectvi. University mimeographed about procedure of engraving metals, wood and others materials. Production of matrix. Contains summary of necessary helpers, instruments and mashines. Czech language. Adobe PDF - 128 pages - 16 MB.

Modern Letter Engraving in Theory and Practise - F. H. Rees

A manual for the use of watchmakers, jewellers and other metal engravers. Engraving of ciphers, ornaments, emblems, Working procedures, tools, materials. 53 pictures in text. English language. Adobe PDF - 175 pages - 3,6 MB.

Engraving Metals - Paul Hasluck

Handbook for engraver metals. Tools needed for engraving job aids, workplace equipment. Working procedures for the manual engraving of various monograms, utility and decorative items, household tables ... Basics etching, while graphic works. 117 pictures in text. English language - 156 pages - 3,7 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně