Klíček ke grafickým uměním

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Klíček ke grafickým uměním - Artur Novák. Populární kniha seznamující malíře-grafiky i laickou veřejnost s problematikou tvorby, tiskem, restaurováním a sbíráním grafiky. Mnoho obrazových příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 108 stran - 20 MB.

Technologie původních umění grafických - Karel Neudoerfl. Stručné seznámení s jednotlivými grafickými technikami, materiály a nástroje, pracovní postupy při tvorbě grafik i tisku. Jazyk český. Adobe PDF - 26 stran - 1 MB.

Jak se dívat na grafiku - Miroslav Houra. Autor - aktivní grafik se snaží o komplexní přístup k vnímání grafického díla. Osvětlení jednotlivých grafických technik a postupů k vyjádření výtvarného názoru autora. Mnoho ukázek na historických i současných (zejména) Českých grafikách. Volná grafika, plakáty, známky, ex-libris, úprava knih. Více jak 100 obrázků  v textu. Jazyk český. PDF - 212 stran - 8,6 MB.

Více informací

210_008

148 Kč

Klíček ke grafickým uměním, Technologie původních umění grafickýchTento soubor obsahuje e-knihy:

Klíček ke grafickým uměním - Artur Novák
Populární kniha seznamující malíře-grafiky i laickou veřejnost s problematikou tvorby, tiskem, restaurováním a sbíráním grafiky. Mnoho obrazových příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 108 stran - 20 MB.

Technologie původních umění grafických - Karel Neudoerfl

Stručné seznámení s jednotlivými grafickými technikami, materiály a nástroje, pracovní postupy při tvorbě grafik i tisku. Jazyk český. Adobe PDF - 26 stran - 1 MB.

Jak se dívat na grafiku - Miroslav Houra
Autor - aktivní grafik se snaží o komplexní přístup k vnímání grafického díla. Osvětlení jednotlivých grafických technik a postupů k vyjádření výtvarného názoru autora. Mnoho ukázek na historických i současných (zejména) Českých grafikách. Volná grafika, plakáty, známky, ex-libris, úprava knih. Více jak 100 obrázků  v textu. Jazyk český. PDF - 212 stran - 8,6 MB.


This set contains e-books:

Key to Graphic Art - Artur Novak
Klicek ke grafickym umenim. Popular book for painters, graphic-designers and others. Introduce with problems of creation, printing, restoring and collecting of graphic-art. Many pictures. Czech language. Adobe PDF - 108 pages - 20 MB.

Technology of Original Graphic Arts - Karel Neudoerfl
Technologie puvodnich umeni grafickych. Brief introduction with classical graphic techniques, tools, materials, working procedures by graphic creation and print. Czech language. Adobe PDF - 26 pages - 1 MB.

----------------

Obsah - Klíček ke grafickým uměním
Katechismus grafiky, Techniky povšechné, Techniky s výšky, Dřevořez, Dřevoryt, Barevný dřevoryt, Linoleoryt, Japonský barevný dřevořez, Tisky v těstu, Šrotové tisky, Postup tisku s výšky, Techniky z hloubky, Rytina v kovu, Ocelorytina, Puncované tisky, Lavírování, Suchá jehla, Ruleta a muleta, Mezzotinta, Lepty, Čárkový lept, Měkký kryt, Křídová technika, Tečkovací technika, Akvatinta, Odkrývání, Barevný lept, Postup tisku z hloubky, Stavy a zkušební tisky, Novotisk, Zrušení desky, Společné znaky, Tisk s plochy - Litografie, Peřová kresba, Křídová kresba, Tušový kryt, Lavírování, Akvatinta, Škrabání na asfaltu, Rytina na kameni, Barevná litografie, Postup tisku litografií, Postupy odvozené, Mono typ, Protisk na skle, Cliché-verre, Stříkaná technika, Společné náležitosti, Papír, Tisk, Náklady a číslování, Signování, Kolorováni, Volné listy, Užitá grafika, Prodejní ceny, Ukládání tisků, Měření grafik, Zacházení s tisky, Grafika na stěně, Falsa, Podvrhy, Dodatky, Sběratel, Další poučení, Slovníček jako rejstřík

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně