Plošná stylisace dle přírody

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Plošná stylisace dle přírody - Filipi Josef Jaroslav. Unikátní učebnice z roku 1912 která na 221 stranách a 264 názorných obrázcích uvádí čtenáře do problematiky tvorby secesních ornamentů. Obsahuje kapitoly: Stylisace listů, Stylisace květů, Stylisace plodů. Jazyk český. Adobe PDF - 221 stran - 51 MB.

Decorative Design - Joseph Cummings Chase. Kniha se zabývá tvorbou secesních ornamentů a grafiky za použití rostlinných, živočišných, krajinných a dalších motivů. Jejich užití při dekorační tvorbě - dekorativní grafika, tkaniny, písma, obálky knih, plakáty, reklamy, vitráže, obaly. Téměř 200 obrázků s příklady a názornými pracovními postupy. Jazyk anglický. Adobe PDF - 76 stran - 20,2 MB.

Modern Practical Design - G. Woolliscroft Rhead. Tvorba secesních ornamentů podle rostlinných motivů a jejich užití v užitém umění. Skládání složitých tvarů z jednodužších motivů. Tapety, knižní dekorace, keramika, sklo a vitráže, kovové předměty, šperkařství, řezby, látky a móda, vějíře, plakáty. 140 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 258 stran - 11,3 MB.

Ornamentika - Jaroslav Kopa, Dr. Průvodce vývojem ornamentu od starověku až do počátku secese. Užití ornamentu především v atchitektuře a užitých uměních. Řada příkladů užití ornamentů na 185 obrázcích v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 138 stran - 36,4 MB. Designs and Patterns from Historic Ornaments - W. a G. Audsley Kniha obsahuje 60 tabulí s 250 příklady klasických historických ornamentů ze všech částí světa a historických údobí. Architektonické, textilní, keramické a další motivy. Jazyk anglický. Adobe PDF - 83 stran - 19,2 MB.

Více informací

220_003

248 Kč

Plošná stylisace dle přírody, Filipi, Decorative Design, Joseph Chase, Nature in Ornament, Lewis F. Day

 

Kategorie - Grafika, malba, sochařství, (Category - Graphic Art, Painting, Statuary)


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Plošná stylisace dle přírody - Filipi Josef Jaroslav.
Unikátní učebnice z roku 1912 která na 221 stranách a 264 názorných obrázcích uvádí čtenáře do problematiky tvorby secesních ornamentů. Obsahuje kapitoly: Stylisace listů, Stylisace květů, Stylisace plodů. Jazyk český. Adobe PDF - 221 stran - 51 MB.

Decorative Design - Joseph Cummings Chase

Kniha se zabývá tvorbou secesních ornamentů a grafiky za použití rostlinných, živočišných, krajinných a dalších motivů. Jejich užití při dekorační tvorbě - dekorativní grafika, tkaniny, písma, obálky knih, plakáty, reklamy, vitráže, obaly. Téměř 200 obrázků s příklady a názornými pracovními postupy. Jazyk anglický. Adobe PDF - 76 stran - 20,2 MB.

Modern Practical Design - G. Woolliscroft Rhead
Tvorba secesních ornamentů podle rostlinných motivů a jejich užití v užitém umění. Skládání složitých tvarů z jednodužších motivů. Tapety, knižní dekorace, keramika, sklo a vitráže, kovové předměty, šperkařství, řezby, látky a móda, vějíře, plakáty. 140 obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 258 stran - 11,3 MB.

Nature in Ornament - Lewis F. Day

Příroda v ornamentě. Učebnice ornamentiky na základě přírodních motivů. Odvození ornamentů z rostlinných, živočišných a dalších motivů. Řada příkladů na 192 ilustracích v textu a 123 obrazových tabulích. Jazyk anglický. Adobe PDF - 390 stran - 51,3 MB.


This set contains e-books:

Creation of Ornaments After Nature - Filipi Josef Jaroslav
Unique book from 1912 year which shows on 221 sites and 264 pictures procedures of creations of secession ornaments. Contains chapters : Stylization of leafs, Stylisation of flowers, Stylisations of fruits. Language Czech. Adobe PDF - 221 pages - 51 MB.

Decorative Design - Joseph Cummings Chase

Book is dealing with creation of decorative styles ornaments. Using plants, insects, animal, landscape and other motifs for ornaments. Applications in graphics, stuff patterns, types, covers, posters ... Arround 200 pictures in text. English language. Adobe PDF - 76 pages - 20,2 MB.

Modern Practical Design - G. Woolliscroft Rhead

Creating Art Nouveau ornament by plant motifs and their use in commercial art. Folding of complex shapes from simple motives. Wallpapers, book decorations, ceramics, glass and stained glass, metal objects, jewelery, carvings, fabrics and fashion, fans, posters. 140 pictures in text. English language. Adobe PDF - 258 pages - 11,3 MB.

Nature in Ornament - Lewis F. Day

Text book of ornamental design. Creation of ornamental motives from natural patterns. Many exampels on 192 ilustrations in text and 123 plates.
English language. Adobe PDF - 390 pages - 51,3 MB.
 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně