Handbuch der Ornamentik

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Handbuch der Ornamentik - Franz Sales Meyer. Unikátní sbírka ornamentů a jejich použití v užitých uměních z různých epoch a zemí. Geometrické konstrukce ornamentů, rostlinné, živočišné a jiné motivy - jejich aplikace v architektuře a dalších oborech. Výrobky z kovu, keramiky, kámen, dřevo, šperky, kaligrafie, textil ..... 3 000 (!) vyobrazení na 300 tabulích. Jazyk německý. Adobe PDF - 618 stran - 107 MB.

Ornamentika - Jaroslav Kopa, Dr. Průvodce vývojem ornamentu od starověku až do počátku secese. Užití ornamentu především v atchitektuře a užitých uměních. Řada příkladů užití ornamentů na 185 obrázcích v textu.
Jazyk český. Adobe PDF - 138 stran - 36,4 MB.

Designs and Patterns from Historic Ornaments - W. a G. Audsley. Kniha obsahuje 60 tabulí s 250 příklady klasických historických ornamentů ze všech částí světa a historických údobí. Architektonické, textilní, keramické a další motivy. Jazyk anglický. Adobe PDF - 83 stran - 19,2 MB.

Cesta k modernímu ornamentu - K.Wellner. Příručka zabývající se ornamentikou postsecesní doby, která hledala inspiraci zejména v lidovém umění. Více jak 200 praktických příkladů na 32 tabulích. Přírodní prvky, geometrické ornamenty pro obálky, diplomy, tapety, páskové ornamenty a mnoho dalšího.
Jazyk český. Adobe PDF - 43 stran - 6,4 MB.

Více informací

220_004

198 Kč

Handbuch der Ornamentik, Franz Sales MeyerTento soubor obsahuje e-knihy:

Handbuch der Ornamentik - Franz Sales Meyer
Unikátní sbírka ornamentů a jejich použití v užitých uměních z různých epoch a zemí. Geometrické konstrukce ornamentů, rostlinné, živočišné a jiné motivy - jejich aplikace v architektuře a dalších oborech. Výrobky z kovu, keramiky, kámen, dřevo, šperky, kaligrafie, textil ..... 3 000 (!) vyobrazení na 300 tabulích. Jazyk německý. Adobe PDF - 618 stran - 107 MB.

Ornamentika - Jaroslav Kopa, Dr.

Průvodce vývojem ornamentu od starověku až do počátku secese. Užití ornamentu především v atchitektuře a užitých uměních. Řada příkladů užití ornamentů na 185 obrázcích v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 138 stran - 36,4 MB.

Cesta k modernímu ornamentu - K.Wellner

Příručka zabývající se ornamentikou postsecesní doby, která hledala inspiraci zejména v lidovém umění. Více jak 200 praktických příkladů na 32 tabulích. Přírodní prvky, geometrické ornamenty pro obálky, diplomy, tapety, páskové ornamenty a mnoho dalšího. Jazyk český. Adobe PDF - 43 stran - 6,4 MB.

Designs and Patterns from Historic Ornaments - W. a G. Audsley

Kniha obsahuje 60 tabulí s 250 příklady klasických historických ornamentů ze všech částí světa a historických údobí. Architektonické, textilní, keramické a další motivy. Jazyk anglický. Adobe PDF - 83 stran - 19,2 MB.


This set contains e-books:
Handbuch der Ornamentik - Meyer Franz Sales
Unique book contain 3 000 ornaments from different eras and countries on 300 tables. Geometrical construction of ornaments their applications in applied art. Artifacts from metal, wood stone, ceramics, glass, jewels, textile, caligraphy... German language. Adobe PDF - 618 sites - 107 MB.

Designs and Patterns from Historic Ornaments - W. and G. Audsley

The 60 plates contain over 250 large-scale, line drawings, mostly executed by the authors. The design and patterns shown are derived from architectural decorative motifs, textile designs, pattern from ceramics and tiles, etc. A brief text specifies sources (or many of the designs, and captions identify national origin, and often the original color scheme. English language. Adobe PDF - 83 pages - 19,2 MB.

Ornamentika - Jaroslav Kopa, Dr.

Book shows evolution of ornament from ancient world to to end of 19. century. Many exampels of using ornaments and paterns in architecture and applied art on 185 pictures.
Czech language. Adobe PDF - 138 pages - 34,4 MB.

Way to Modern Ornament - K. Wellner

Cesta k modernimu ornamentu. Handbook dealing with ornament of post-art-deco time, which looking for inspiration in folk art. More than 200 practical exampels on 32 tables. Nature elements, geometrical ornaments for envelopes, diploms, wallpapers, fillet ornaments and many more. Language Czech. Adobe Acrobat - 43 pages - 6,4 MB.


Handbuch der Ornamentik - Franz Sales Meyer

Dieses Buch ist eine einzigartige Zusammenstellung von Schriftarten, Ornamenten, Gebrauchsgegenständen, Wappen, jeweiliger Bezeichnung usw. aus den verschiedenen Jahrhunderten und Ländern. Für Stilkunde unerlässlich. Aber auch wenn man mit Kunst nichts zu tun hat, ist es einfach interessant zu lesen und man kann sich sehr gut inspieren lassen, wenn man etwas schönes schreiben oder Verzieren will, wie Hochzeitszeitungen, Geburtstagskarten, Tapeten... Mit 3 000 Abbildungen auf 300 Tafeln. In deutsche Sprache. Adobe PDF - 618 seiten - 107 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně