Dekorative Vorbilder 8

Tento soubor obsahuje unikátní e-knihy:

Dekorative Vorbilder 8. Sbírka figurálních, ornamentálních, dekorativních předloh z roku 1895. Alegorie, trofeje, heraldické motivy, zvířecí a rostlinné motivy, architektonické prvky. Styl historismus a secese. 60 barevných tabulí s mnoha předlohami. Jazyk německý. Adobe PDF - 57 stran - 15 MB.

Modelli d'Arte Decorativa. Vzorník secesních návrhů fresek, mozaik, inkrustací, ornamentů s rostlinnou a zvířecí tématikou. Několik desítek barevných návrhů. Adobe PDF - 23 stran - 17,4 MB.

Combinaisons Ornamentales. Soubor prvotřídních návrhů secesních ornamentů. Autoři -  A. Mucha, M. M. P. Vernevil, C. Auriol. Včetně návodu, jak skládáním jednotlivých motivů a jejich zrcadlových obrazů a úhlovým posunováním vytvářet rámy girlandy ... Adobe PDF - 60 stran - 8,7 MB.

Pozn.: K dispozici jsou dále Dekorative Vorbilder Vol. 06, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 29. Možno objednat pouze zvláštním e-mailem.

Více informací

220_005

298 Kč

Decorative Vorbilder, Decorative Pattern book, Modelli d'Arte DecorativaTento soubor obsahuje unikátní e-knihy:

Dekorative Vorbilder 8
Sbírka figurálních, ornamentálních, dekorativních předloh z roku 1895. Alegorie, trofeje, heraldické motivy, zvířecí a rostlinné motivy, architektonické prvky. Styl historismus a secese. 60 barevných tabulí s mnoha předlohami. Jazyk německý. Adobe PDF - 57 stran - 15 MB
.

Modelli d'Arte Decorativa

Vzorník secesních návrhů fresek, mozaik, inkrustací, ornamentů s rostlinnou a zvířecí tématikou. Několik desítek barevných návrhů. Adobe PDF - 23 stran - 17,4 MB.

Combinaisons Ornamentales

Soubor prvotřídních návrhů secesních ornamentů. Autoři - A. Mucha, M. M. P. Vernevil, C. Auriol. Včetně návodu, jak skládáním jednotlivých motivů a jejich zrcadlových obrazů a úhlovým posunováním vytvářet rámy girlandy ... Adobe PDF - 60 stran - 8,7 MB.

Pozn.: K dispozici jsou dále Dekorative Vorbilder Vol. 06, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 29. Možno objednat pouze zvláštním e-mailem.


This set contains unique e-books:

Decorative Vorbilder 8. Decorative Art Pattern book 8.
Collection figurative, ornamental, decorative models from 1895 year. Allegorys, trophys, heraldic motives, animal and plant motifs, architectonical items. Style historicism, secession. 60 coloured pictures. German language. Adobe PDF - 57 sites - 15 MB.

Modern decorative Art

Patern book of decorative style mosaic, incrustations, ornaments with plants and animals. Dozents coloured designs. Adobe PDF - 23 pages - 17,4 MB.

Combinaisons Ornamentales

Set of high class art deco ornaments. Authors - A. Mucha, M. M. P. Vernevil, C. Auriol. Containing directions how to compose frames, festons ... by composing particular motifs. Adobe PDF - 60 pages - 8,7 MB.

Note: They are also available Dekorative Vorbilder Vol. 06, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 29. Can only be ordered by special e-mail.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně