O figurální kresbě

Tento soubor obsahuje e-knihy:

O figurální kresbě - František Mokrý. O figurální kresbě podle živého modelu, podle sádry a předlohy. Příručka je určena studentům a učitelům uměleckých škol. Základní zákonitosti kreslení figur podle skutečnosti a podle předloh. Proporce, zaznamenání pohybu, umístění motivu, pozadí ... Několik příkladů studentských prací. Jazyk český. Adibe PDF - 37 stran - 2,6 MB.

Základy správného kreslení figur a krajin - Jaroslav Kutman. Kniha je určena začátečníkům a školám. Řada obrázků v textu. Obsah: Základy výchovy k umění, Kresba, Rozvrh, Visování, Umístění kresby, Náčrt, Osvětlení, Volba motivu, Stafáž, Kreslení architektur, Kreslení draperií, Skicování a provádění. Jazyk český. Adobe PDF - 42 stran - 3,9 MB.

Die Figur im Raume - A. L. Plehn. Postava v prostoru. Kniha uvádí do problematiky figurálních kompozic. Na řadě příkladů špičkových umělců seznamuje s tzv. řezy obrazů, světlem, perspektivou, barva a nálada obrazu. Jednotlivé národní školy a jejich významní představitelé. Jazyk německý. Adobe PDF - 141 stran - 4,3 MB.

Více informací

210_020

148 Kč

O figurální kresbě, František Mokrý


Tento soubor obsahuje e-knihy:

O figurální kresbě - František Mokrý

O figurální kresbě podle živého modelu, podle sádry a předlohy. Příručka je určena studentům a učitelům uměleckých škol. Základní zákonitosti kreslení figur podle skutečnosti a podle předloh. Proporce, zaznamenání pohybu, umístění motivu, pozadí ... Několik příkladů studentských prací. Jazyk český. Adibe PDF - 37 stran - 2,6 MB.

Základy správného kreslení figur a krajin - Jaroslav Kutman

Kniha je určena začátečníkům a školám. Řada obrázků v textu. Obsah: Základy výchovy k umění, Kresba, Rozvrh, Visování, Umístění kresby, Náčrt, Osvětlení, Volba motivu, Stafáž, Kreslení architektur, Kreslení draperií, Skicování a provádění. Jazyk český. Adobe PDF - 42 stran - 3,9 MB.

Die Figur im Raume - A. L. Plehn

Postava v prostoru. Kniha uvádí do problematiky figurálních kompozic. Na řadě příkladů špičkových umělců seznamuje s tzv. řezy obrazů, světlem, perspektivou, barva a nálada obrazu. Jednotlivé národní školy a jejich významní představitelé. Jazyk německý. Adobe PDF - 141 stran - 4,3 MB.


This set contains e-books:


Die Figur im Raume - A. L. Plehn

The Figure in Room. Book introduce with setting-out of pictures, light in pictures, perspective, collour and mood in picture. Individual nacional schools and its important representatives. 14 pictures in text. German language. Adobe PDF - 141 pages - 4,3 MB.

About Figurative Drawings - Frantisek Mokry

O figurativni kresbe podle. Book is suitable for students and teachers art schools. Draving after living model, plaster model and paterns. Proportions, movement in picture, placing of model, backround ... Some exampels of students work. Czech language. Adobe PDF - 37 pages - 2,6 MB.

Grounding of Correct Figure Drawing - Jaroslav Kutman

Book is suitable for beginers and schools. Dravings of figures, architecture, drapery, perspective, sketches. Many pictures i text. Czech language. Adobe PDF - 42 pages - 3,9 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně