Deset knih o stavitelství

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Deset knih o stavitelství - Leone Battista Alberti. Alberti (1404-1472 v Janově) významný italský renesanční architekt, básník a teoretik umění. Působil jako stavitel a architekt. Jeho vědecké zaměření se projevilo v tomto latinsky napsaném spisu, na kterém pracoval v letech 1443 - 1452, byl to první teoretický spis napsaný v renesanci o stavebním umění. Kniha opatřena řadou vysvětlivek, obrazových příloh a rejstříků. 120 vyobrazení v textu, 32 obrazových příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 461 stran - 111 MB.

Tři knihy o malbě malbě (1435). Kniha I pojednává o malířské geometrii a perspektivě. Kniha II obsahuje systematiku malířství, obrysy, komposici, barvách a osvětlení. Kniha III je o výchově malířů.

O soše (1464). Jedná se o první systemisaci sochařství. Zabývá se hlavně absolutními rozměry sochy a poměry jednotlivých rozměrů mezi sebou. Význam obrysu a různé přístroje a technické pomůcky.
Opatřeno řadou vysvětlivek, 52 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 135 stran - 4 MB.

Leon Batista Alberti jako filosof umění - Irene Behn. Leon Batista Alberti als Kunstphilosoph. Rozbor Albertiho vidění umění. Pojem krásna, úvahy o sochařství, malířství a architektuře. Alberti jako umělec. Jazyk německý. Adobe PDF - 144 stran - 3,7 MB.

Více informací

250_006

148 Kč

Deset knih o stavitelství, Ten Books about Architecture, O malbě a soše, Alberti Leone Battista

Deset knih o stavitelství:
1) O obrysech, 2) O stavebním materiálu, 3) O stavebních pracích, 4) O stavebních dílech pro všechny, 5) O stavbách pro jednotlivce, 6) O výzdobě, 7) O výzdobě staveb posvátných, 8) O výzdobě veřejných staveb světských, 9) O výzdobě budov soukromých, 10) O opravě stavebních děl
O Malbě: Kniha prvá, Kniha druhá, Kniha třetí a Poslední,
O Soše, Vysvětlivky a Poznámky, A) O Životě Albertiho, B) Alberti Zakladatelem Moderní Estetiky a teorie Umění, Z Knihy VI, C) Albertiho Spisy, D) Alberti Architekt, E) Poznámky, Literatura, Seznam vyobrazení


Deset knih o stavitelství - Leone Battista Alberti

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Deset knih o stavitelství - Leone Battista Alberti
Alberti (1404-1472 v Janově) významný italský renesanční architekt, básník a teoretik umění. Působil jako stavitel a architekt. Jeho vědecké zaměření se projevilo v tomto latinsky napsaném spisu, na kterém pracoval v letech 1443 - 1452, byl to první teoretický spis napsaný v renesanci o stavebním umění. Kniha opatřena řadou vysvětlivek, obrazových příloh a rejstříků. 120 vyobrazení v textu, 32 obrazových příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 461 stran - 111 MB.

Tři knihy o malbě malbě (1435)

Kniha I pojednává o malířské geometrii a perspektivě. Kniha II obsahuje systematiku malířství, obrysy, komposici, barvách a osvětlení. Kniha III je o výchově malířů.

O soše (1464)

Jedná se o první systemisaci sochařství. Zabývá se hlavně absolutními rozměry sochy a poměry jednotlivých rozměrů mezi sebou. Význam obrysu a různé přístroje a technické pomůcky. Opatřeno řadou vysvětlivek, 52 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 135 stran - 4 MB.

Leon Batista Alberti jako filosof umění - Irene Behn
Leon Batista Alberti als Kunstphilosoph. Rozbor Albertiho vidění umění. Pojem krásna, úvahy o sochařství, malířství a architektuře. Alberti jako umělec. Jazyk německý. Adobe PDF - 144 stran - 3,7 MB.


Ten Books about Architecture - Leone Battista Alberti

This set contains e-books:
Ten Books about architecture - Alberti Leone Battista
Alberti Leone Battista (1404-1472 in Genova) inportant Renaissance architect, poet and art theoretician. Worked as architect and master builder. His scientific look is shown in that book, which was created 1443 - 1452. It is first book writen in renaissance about building art. Book has a lot of comments, and indexes. 120 pictures in text, 32 hooked illustrations. Czech language. Adobe PDF - 461 pages - 111 MB.

About painting and statue

O malbe a sose. One of first books about painting geometry and perspective. Proportions of statues and relations between them. Czech language. Adobe PDF - 135 pages - 4 MB.

Leon Batista Alberti als Kunstphilosoph - Irene Behn

Study about Alberti's view on art. Concept of beauty, reflections on statuary, painting and architecture. Alberti as artist. German language. Adobe PDF - 144 pages - 3,7 MB.

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně