Cesty k malířskému umění

Tento soubor obsahuje e-knihy:

Cesty k malířskému umění - Ferdinand Engelmüler. Obsáhlé dílo seznamující s základními malířskými technikami, materiály, pracovními postupy a grafickými technikami. Pojednáno o barvách, pojidlech, grafických technikách a základech restaurování obrazů. Obsahuje rovněž kapitoly o perspektivě, výtvarné anatomii, připojeny rozsáhlé přehledy historických uměleckých slohů 60 obrázků v textu, 85 černobílých a barevných příloh, 40 anatomických příloh. Jazyk český. Adobe PDF - 605 stran - 82 MB.

Královská Praha - Ferdinand Engelmüler. Soubor 13 akvarelů Ferdinanda Engelmülera s typickými pražskými vedutami, doplněný o dobové reklamy. Jazyk český. Adobe PDF - 33 stran - 14,3 MB.

Ferdinand Engelmüler (1867—1924), český krajinář, žák Mařákův. Zdokonalil malbu pastelem.

Více informací

210_011

148 Kč

cesty k malířskému umění, engelmüler, grafic art, malerei, painting


Ferdinand Engelmüler (1867—1924), český krajinář, žák Mařákův. Zdokonalil malbu pastelem.

Cesty k malířskému umění - Ferdinand Engelmüler


Obsáhlé dílo seznamující s základními malířskými technikami, materiály, pracovními postupy a grafickými technikami. Pojednáno o barvách, pojidlech, grafických technikách a základech restaurování obrazů. Obsahuje rovněž kapitoly o perspektivě, výtvarné anatomii, připojeny rozsáhlé přehledy historických uměleckých slohů 60 obrázků v textu, 85 černobílých a barevných příloh, 40 anatomických příloh. Obsah na konci stránky. Jazyk český. Adobe PDF - 605 stran - 82 MB.

Královská Praha - Ferdinand Engelmüler

Soubor 13 akvarelů Ferdinanda Engelmülera s typickými pražskými vedutami, doplněný o dobové reklamy. Jazyk český. Adobe PDF - 33 stran - 14,3 MB.


Way to Painting Art - Ferdinand Engelmüler

Cesty k malirskemu umeni. All-embracing book dealing with basic painting techniques and routings. Chapters about colours, vehicles, grafic techniques and restoring of pictures. Contains also chapters about perspective, anatomy, view of historical art styles. 60 pictures in text, 85 minochrom and colour pictures and 40 anatomical suplements. Czech language. Adobe PDF - 605 sites - 82 MB.

OBSAH - Cesty k malířskému umění
A) ČÁST TEKSTOVÁ
I) UMĚLECKÁ VÝCHOVA,
II) KRESLENÍ DOMA A V PŘÍRODĚ
III) KRESLENÍ HLAVY A TĚLA LIDSKÉHO DLE MODELU,
IV) MALOVÁNÍ, O BARVÁCH A POJIDLECH:
O zkáze moderních obrazů, Úvodem, O barvách s fysické stránky, Světlo a barva, Lom a odraz světla, Optické míchání barev, O barvách s chemické stránky
Materialie anorganické
A) Barvy zemité, B) Kovy, Organická barviva (laky a barviva umělá, t. zv. anilinová a ostatní organická barviva), O barvách jedovatých, Jednotlivé barvy, A) Bílé (kremžská stálá, zinková), B) Žluté (kadmiová, neapolská, chromová, zinková, žlutý ultramarín, strontnatá, antimonová, niklová, indická, Merkurova, uranová, žluté olověné barvy, jodové olovo, arsenové žluté barvy), C) Červené (železité, rudka a bolus, anglická, andělská, umělá železitá, cinobr, antimonový cinobr, minium, kobaltová, chromová), D) Modré (železo-cyanové, indigo, horská, kobaltové, ultramaríny, měděné), E) Zelené (zelená zem, zelené obsahující med, horská zeleň, vápenná a t. zv. patentní, Kasselmannova, Elsnerova, Kuhlmannova, bórová měděná, měděnky, chromové, zelený cinobr, krycí zeleň, F) Hnědé (umbra, pálená umbra, van Dyckova, kaselská, kolínská, bister, florentinská, sepia, asfalt), Pojidla, Lněný olej, Makový, ořechový a konopný olej, Ředidla — aetherické oleje (terpentýn, levandulový olej, petrolej), Měkké a tvrdé, zkamenělé pryskyřice (mastix, měkké kopaly, jantar, zanzibarský kopá), šelak a sandarak)
V) MALÍŘSKÉ TECHNIKY: Olejomalba, Vynález bratři van Eycků, Technika, Mytí štětců, Konečné firnisování, Malířovy pomůcky a krajinářská výzbroj, Tempera, Vodová tempera, Malba caseinem
Vaječná tempera (olejová tempera), Akvarel, Materiál (papír, barvy, štětce), Technika akvarelová, Gouache, Pastel, Mosaika
VI) POMOCNĚ VĚDY: Perspektiva, Z historie perspektivy, Katechismus
Plastická anatomie, Kostra (lebka, páteř, žebra, kosti končetin), Svalstvo, Kůže, Nauka o proporcích lidského těla,
O slozích a umění, Přehled slohů Egypt, Babylon,Trója, Židé, Asyrská říše, Řecko, Itálie, katakomby, starokřesťanské basiliky, byzantské umění, sloh románský, gotický, renaissance, barok, klasicismus, biedermeier, Dějinný vývoj slohů
Historie nejstarších malířských technik, Komposice Jak povstává obraz, Komposice, linie, forma
VII) RESTAUROVANÍ STARÝCH OBRAZŮ:
Před restaurací, Odprýskávající povrch obrazový, Obrazy na plátně, Poškozené prkénko a jiné podklady, Čištění obrazů, Ošetření nečistého a kalného firnisu, Regenerování, Odstranění firnisu,
VIII) TECHNICKÉ A MECHANICKÉ POMŮCKY: Fotografie, Zvětšovací přístroj, Perspektograf
IX) GRAFIKA:
Dřevoryt, Materiál a provádění (dřevo, nástroje, dřevoryt, rytí, papír, tisk), Řezba do linolea, Litografie, Litografický kámen, Příprava kamene, (Broušení, Zrnění, Leštění, Pomůcky k přípravě a leptání kamene), Tuš, křída, inkoust, barva přetisková, O provádění kamenokresby, (Tuš, štětce a železo ke skoblení na zrněném papíře, Lavírování tuší na kámen, Akvatinta na kameni, Skoblení na asfaltu, Leptání a tisk, Leptání jehlou na kameni, Přetisky originálních kreseb z papíru na kámen, Leptání přetiskového papíru, jejž lze koupiti, Kresby na nepřipraveném papíře, Tisk z kovových desek, O leptání na kameni),
Lept, Suchá jehla, Úprava desky, Leptání Vernis mou, Akvatinta, Mezzotinto
X) SLOVNÍČEK UKAZATEL: Rejstřík jmen a uměleckých skupin, Rejstřík věcný

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně