Lept a příbuzné techniky

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Lept a příbuzné techniky - Zdeněk Juna. Kniha popisuje řadu grafických technik z hlediska jejich řemeslné tvorby. Mnoho postupů a návodů. 60 názorných vyobrazení v textu, 63 černobílých a barevných obrazových příloh s příklady tvorby významných umělců danými technikami. Podrobný obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 227 stran - 60 MB.

Barevný lept a barevná rytina - Vojtěch Preissig. Vojtěch Preissig (1873 - 1944) byl český grafik, typograf, malíř a ilustrátor. Kniha pojednává o technikách grafiky z hlediska praxe. Popsány techniky Suchá jehla, Rytina, Ruleta a moleta. Nástroje, papíry a barvy. Tisk barevných leptů a grafik.  Názorné obrázky autora v textu. Jazyk český. PDF - 107 stran - 11,5 MB.

Chemigrafie - Karel Válek. Podtitul -  Jednobarevná reprodukce pérová a půltónová. Kniha seznamuje s problematikou výroby kovových tiskařských štočků leptáním. Přímé kreslení na kov, kresba na přetiskový papír a další metody, tangýrování a zrnění, výroba autotypií, retušování. Procesy leptací, o leptání pérových reprodukcí, leptání autotypie a šablon a j. Řada z těchto postupů je uplatnitelná i v moderní grafické praxi. 63 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 97 stran - 6,7 MB.

Lept - Julian Trevelyn. Etching. Techniky moderního leptu. Technika hlubotisku, měkký kryt, lept, akvatinta. Pokyny pro tisk monochromatických i barevných grafik. Vše dokumentováno na množství názorných obrázků a 60ti ukázkách grafik předních umělců. Jazyk anglický. Adobe PDF - 96 stran - 7,8 MB.

Více informací

210_012

198 Kč

Lept a příbuzné techniky, Zdeněk Juna, Etching, suchá jehla


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Lept a příbuzné techniky - Zdeněk Juna
Kniha popisuje řadu grafických technik z hlediska jejich řemeslné tvorby. Mnoho postupů a návodů. 60 názorných vyobrazení v textu, 63 černobílých a barevných obrazových příloh s příklady tvorby významných umělců danými technikami. Podrobný obsah na konci stránky. Jazyk český. Adobe PDF - 227 stran - 60 MB.

Barevný lept a barevná rytina - Vojtěch Preissig
Vojtěch Preissig (1873 - 1944) byl český grafik, typograf, malíř a ilustrátor. Kniha pojednává o technikách grafiky z hlediska praxe. Popsány techniky Suchá jehla, Rytina, Ruleta a moleta. Nástroje, papíry a barvy. Tisk barevných leptů a grafik.  Názorné obrázky autora v textu. Jazyk český. PDF - 107 stran - 11,5 MB.

Chemigrafie - Karel Válek

Podtitul - Jednobarevná reprodukce pérová a půltónová. Kniha seznamuje s problematikou výroby kovových tiskařských štočků leptáním. Přímé kreslení na kov, kresba na přetiskový papír a další metody, tangýrování a zrnění, výroba autotypií, retušování. Procesy leptací, o leptání pérových reprodukcí, leptání autotypie a šablon a j. Řada z těchto postupů je uplatnitelná i v moderní grafické praxi. 63 obrázků v textu. Jazyk český. Adobe PDF - 97 stran - 6,7 MB.

Lept - Julian Trevelyn
Etching. Techniky moderního leptu. Technika hlubotisku, měkký kryt, lept, akvatinta. Pokyny pro tisk monochromatických i barevných grafik. Vše dokumentováno na množství názorných obrázků a 60ti ukázkách grafik předních umělců. Jazyk anglický. Adobe PDF - 96 stran - 7,8 MB.


This set contains e-books:

Etching - Julian Trevelyn

Author explains how to make intaglio prints, like etching, engraving, drypoint, mezzotint. Sixty photographs and line drawings illustrate every method described in the book and reproduce a selection of outstanding etchings by forty different artists. English language. Adobe PDF - 96 pages - 7,8 MB.

Color etching and color engraving - Vojtěch Preissig
Vojtěch Preissig (1873 - 1944) was a Czech graphic artist, typographer, painter and illustrator. The book deals with graphics techniques in terms of practice. Dry Point, Engraving, Roulette and Moleta techniques are described. Tools, papers and printing. Printing of color etchings and graphics. Illustrative images of the author in text. Czech language. PDF - 107 pages - 11,5 MB.

Etching and similar techniques - Zdenek Juna
Lept a pribuzne techniky. Book dealing with many graphics techniques and their technical creation. Many procedures, instructions and tricks. 60 graphic pictures in text, 63 monochrom and collour pictures with excellent exampels of creation significant artists. Czech language. Adobe PDF - 227 pages - 60MB.

Photoengraving - Karel Valek
Subtitle - Solid color and halftone reproduction. The book introduces the issue of the production of metal printing and blocks etching. Direct drawing on metal, drawing on transfer papers and other methods, autotype production, retouching. The processes of etching. 63 pictures in text. Many of those working procedures is useful in modern graphic work. Czech language. Adobe PDF - 97 pages - 6.7 MB.


Obsah- Lept a příbuzné techniky
Úvodem, Podstata tisku z hloubky, Používané kovy a jejich vlastnosti,
ČÁROVÝ LEPT, Příprava desky, Pokrytí desky krytem, Tekutý kryt, Kresba a pausa, Kresba jehlou do krytu, Leptání, Diferencování kresby leptáním, Stavy leptu, Opravy hotového leptu, Jiné kresebné pomůcky než jehla,
AKVATINTA, Akvatintové zrno, Kresba a pausa pro akvatintu, Leptáni akvatinty, Opravy na desce, Jiné způsoby jak docílit akvatintového zrna, Použití mastné křídy, Použití pryskyřičného zrna u čárového leptu, Akvatinta jedním leptáním,
LEPT NA PRÝSKÁVÉM KRYTU, Příprava krytů, Kresba na prýskavém krytu, Dokončení leptu, Stínování gumou na prýskavém krytu, Kresba jehlou do akvatintového zrna, Tužková kresba na prýskavém krytu,
TECHNIKY VYKRÝVACÍ (RESERVÁŽ), Vykrývací technika inkoustem, Vykrývací technika olejem,
KŘÍDOVÝ LEPT POMOCÍ SVĚTLOCITLIVÉHO ASFALTU,
PROTISKOVÝ LEPT, Kresba perem, Protiskový lept křídový,
MĚKKÝ KRYT, Nanášení krytu na desku, Kresba na papír pro měkký kryt, Protiskování kresby do krytu, Leptání na měkkém krytu, Opravy leptané desky, Některé jiné doplňkové prostředky pro práci, na měkkém krytu,
POMOCNÉ TECHNIKY, Lepivý kryt Lavírování na zinku Lavírování na mědi pastou Olejová barva Negativní reserváž Bílé lavírování,
KOMBINACE TECHNIK,
BAREVNÝ LEPT, Dvoubarevný lept, Dvoubarevný lept pro tisk na přírodní papír Barevný lept pomocí barevných tužek Barevný lept akvatintový,
MĚDIRYTINA, Pausování, Provádění rytiny,
SUCHÁ JEHLA,
MEZZOTINTO, Příprava desky, Kreslení a pausování na mezzotintové zrno, Vypracování mezzotinta, Opravy na desce, Jiné způsoby zrnění desky,
O TISKU, Papír, Tiskové barvy, Tisk, Označení hotových tisků, Ošetřování hotových tisků, Ošetření leptaných desek,
AUTORSKÁ ZINKOGRAFIE,
RECEPTÁŘ, MONOTYPIE,
SLOVNÍČEK ODBORNÝCH VÝRAZŮ, LITERATURA, SEZNAM VYOBRAZENÍ,

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně