Malířské techniky

Tento soubor obsahuje e-knihy:
Malířské techniky - František Petr. Popsány techniky fresko, sgrafito, malba klihová, kaseinová, temperová, nátěry zdí, polychromie, zlacení stuccolustro, imitace mramorů. Řada návodů a receptů k přípravě nejrůznějších nátěrů, penetrací ... Příklady užití na 30 fotografických tabulích. Obsah pod ikonou knihy. Jazyk český. Adobe PDF - 160 stran - 26,3 MB.

Fresco Painting - Olle Nordmark. Velmi podrobně popsány techniky tvorby stylem fresco a secco. Příprava stěn, malta, barvy, nástroje pokládání omítek, samotná malba technikou fresco a secco. Opravy starších děl, retuše. Desítky velice názorných obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 128 stran - 12,5 MB.

Fresco Painting - James Ward. Historie a vývoj nástěnné malby. Technika fresky a technické provedení. Nejvýznačnější tvůrci. 35 obrázků v textu. Jazyk Anglický. Adobe PDF - 113 stran - 4,9 MB.

Více informací

210_013

148 Kč

fresko, sgrafito, malba klihová, kaseinová, temperová, nátěry zdí, polychromie, zlacení stuccolustro, imitace mramorů

Kategorie - Grafika, malba, sochařství, ( Category - Graphics Art, Painting, Statuary )


Tento soubor obsahuje e-knihy:

Malířské techniky - František Petr
Popsány techniky fresko, sgrafito, malba klihová, kaseinová, temperová, nátěry zdí, polychromie, zlacení stuccolustro, imitace mramorů. Řada návodů a receptů k přípravě nejrůznějších nátěrů, penetrací ... Příklady užití na 30 fotografických tabulích. Obsah viz. níže. Jazyk český. Adobe PDF - 160 stran - 26,3 MB.

Fresco Painting - Olle Nordmark
Velmi podrobně popsány techniky tvorby stylem fresco a secco. Příprava stěn, malta, barvy, nástroje pokládání omítek, samotná malba technikou fresco a secco. Opravy starších děl, retuše. Desítky velice názorných obrázků v textu. Jazyk anglický. Adobe PDF - 128 stran - 12,5 MB.

Fresco Painting - James Ward
Historie a vývoj nástěnné malby. Technika fresky a technické provedení. Nejvýznačnější tvůrci. 35 obrázků v textu. Jazyk Anglický. Adobe PDF - 113 stran - 4,9 MB.

 

OBSAH: - I. DÍL. MALÍŘSKÝ MATERIÁL
Barvy a jejich vlastnosti, Jejich původ, složení, Tabulky nerostných barev podle jejich chemických vlastností, Tabulka chemikálií a potřeb ke zkoušení barev, Dodatek ke zkouškám barev, Seznam barev nejčastěji užívaných, Tabulka barev, jež se doplňují, Pojítka barev, Nerostná, Ústrojná, Živočišná.
II. DÍL. MALÍŘSKÉ TECHNIKY
Fresková malba, Vápenné nátěry zdí, Sgrafitová malba, Klihová malba, Klihové nátěry zdí, Kaseinová malba, Kaseinové nátěry zdí, Temperová malba, Temperové nátěry zdí, Zvláštní nátěry zdí, Štafírství. Polychromie, Zlacení, Stuccolustro, Imitace mramorů


This set contains e-books:

Fresco Painting - Olle Nordmark

Modern Methods and Techniques for Painting in Fresco and Secco. Preparing walls, plasters, work process, materials and tools. Many pictures in text. One of best text abou that theme. English language. Adobe PDF - 128 pages - 12,5 MB.

Fresco Painting - James Ward

History of fresco and secco, Techniques, history and development. Important creators in history, restoring, new creations. 35 pictures in text. English language. Adobe PDF - 113 pages - 4,9 MB.

Painting techniques - Frantisek Petr
Malirske techniky. This book give account of techniques: fresco painting, tempera, polychromy, gilding, stucco, imitation of marbles. Many recipes and instructions. Exampels of using on 30 fotos. Czech language. Adobe PDF - 160 sites - 26,3 MB.

 

Košík  

Žádné produkty

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík K pokladně